Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplichtingen bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet

Ontvangt u een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet? Wij willen graag dat u zo snel mogelijk zelf voor uw inkomen kunt zorgen. In de wet staan een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn de inlichtingenplicht en de arbeidsplicht. Op deze pagina leest u hier meer over. Wij noemen de meest voorkomende verplichtingen. Twijfelt u of u iets door moet geven? Neem dan contact met ons op.

Inlichtingenplicht 

U heeft de inlichtingenplicht. Dit betekent onder andere:

1. Verandert er iets in uw situatie?

Komt er bijvoorbeeld iemand bij u wonen? Of heeft u werk gevonden? Dan geeft u dit binnen zeven dagen digitaal aan ons door. Gebruik hiervoor het formulier bijstand: wijzigingen doorgeven.

2. U werkt mee aan onderzoeken.

Dit is een verplichting. Wij kijken of u (nog steeds) recht heeft op een bijstandsuitkering en of u het juiste bedrag krijgt.

3. Gaat u vrijwilligerswerk doen of een opleiding volgen?

Dan geeft u dit binnen zeven dagen digitaal aan ons door. Gebruik hiervoor het formulier bijstand: wijzigingen doorgeven.

4. Gaat u op vakantie?

Dan meldt u dit voordat u op vakantie gaat (Let op: Dit geldt voor zowel naar het binnen- als buitenland). Dit doet minstens vier weken voordat u weggaat. U mag niet langer dan vier weken (28 dagen) per jaar naar het buitenland met behoud van uw bijstandsuitkering. Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u dertien weken naar het buitenland met behoud van uw bijstandsuitkering.

5. Heeft u inkomsten?

Dan geeft u dit voor de 15e van iedere maand digitaal aan ons door. Let erop dat u uw salaris- of uitkeringsspecificatie digitaal meestuurt. Gebruik hiervoor het formulier bijstand: inkomsten doorgeven.

6. Wordt uw inwonend kind 21 jaar?

Dan moet u doorgeven of uw kind studerend is en of hij/zij studiefinanciering ontvangt of kan ontvangen. U moet deze informatie digitaal doorgeven binnen zeven dagen. Gebruik hiervoor het formulier bijstand: wijzigingen doorgeven.

7. Ontvangt u een afkoop van een (klein) pensioen, een erfenis, giften of iets anders?

Dan geeft u dit binnen zeven dagen digitaal door. Let erop dat u een specificatie of een bewijsstuk meestuurt. Gebruik hiervoor het formulier bijstand: wijzigingen doorgeven

Arbeidsplicht

U heeft ook de plicht zo snel mogelijk voor uw eigen inkomen te zorgen. Dat houdt het volgende in:

1. U probeert betaald werk te vinden.

Daarvoor moet u:

  • als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV werkbedrijf en uw inschrijving tijdig verlengen;
  • kranten, internet, vacaturebank UVW raadplegen voor vacatures;
  • zich (digitaal) inschrijven bij een aantal uitzendbureaus en daar regelmatig informeren naar werk;
  • reageren op vacatures en de bewijzen daarvan bewaren. Hier kan om gevraagd worden;
  • reageren op vacatures die u van ons krijgt.

2. U doet uw best bij sollicitaties.

Dit betekent onder andere dat u uw best moet doen om werk te vinden, te accepteren en uw werk te houden. U stelt zich gemotiveerd en geïnteresseerd op. U verschijnt op tijd bij uw sollicitatiegesprek of op uw werk. U zorgt ervoor dat u er representatief uit ziet, zorgt voor een verzorgd uiterlijk met nette en frisse kleding. U accepteert alle betaalde werkzaamheden. Doe geen dingen die het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid in de weg staan.

3. Werk accepteren betekent dat u:

  • geen eisen kunt stellen aan het werk voor wat betreft het opleidingsniveau, het soort dienstverband of de beloning;
  • bereid bent om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren.

4. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk.

Als u dus een cursus moet volgen om de nieuwste technieken te leren of kennis en vaardigheden bij te houden, dan doet u dat ook.

5. U werkt mee aan onderzoeken, dit is een verplichting.

Wij bekijken bij dit onderzoek wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan en of u aan uw arbeidsverplichtingen heeft voldaan.

6. Het is mogelijk dat u een tegenprestatie moet uitvoeren.

Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving. In de tijd dat u een tegenprestatie doet, moet u blijven solliciteren en naar werk zoeken.

Taaleis bijstandsgerechtigden

In de Participatiewet geldt de taaleis. Dit betekent dat u als bijstandsgerechtigde de Nederlandse taal voldoende moet beheersen. Als u bijstand aanvraagt, moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen. Er geldt namelijk een taaleis in de Participatiewet. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal is nodig voor het verkrijgen, aanvaarden en behouden van een baan. Is uw taalniveau onvoldoende? Dan moet u zich inspannen om dit te verbeteren.

Tot slot 

Wij adviseren u om u aan deze verplichtingen te houden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bijstandsuit- kering verlagen, stoppen en/of een boete opleggen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie