Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoogte bijstandsuitkeringen 2021

De bijstandsuitkering is een netto-uitkering. De bedragen in dit overzicht zijn de bedragen die uitgekeerd worden. Over deze bedragen heeft de gemeente loonbelasting en premies afgedragen. Heeft u inkomsten uit een deeltijdbaan of andere inkomsten? Dan vullen wij deze inkomsten aan tot het bijstandsbedrag dat voor u geldt

Bekijkt u deze informatie op een mobiel? Draai dan uw scherm om de tabellen volledig in uw scherm te zien.

Hoogte bijstandsuitkering 21 jaar tot AOW-leeftijd

Personen van 21 jaar tot AOW leeftijd Per maand per persoon
Alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens €1.075,44
Alleenstaande ouders / Eenpersoonshuishouden €1.075,44
Partners / gehuwden en samenwonenden €1536,34
2 kostendelers €768,17
3 kostendelers €665,75
4 kostendelers €614,54
5 kostendelers €583,81
6 kostendelers €563,33

Hoogte bijstandsuitkering 18-21 jaar

Personen van 18-21 jaar Per maand
Alleenstaanden €265,49
Alleenstaande ouders €265,49
Partners / gehuwden en samenwonenden:
Beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen €530,98
Beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen €838,25
Eén jonger dan 21 jaar, zonder kinderen €1.033,66
Eén jonger dan 21 jaar, met kind(eren) €1.340,93
Eén jonger dan 21, met kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner €572,76
Eén jonger dan 21, zonder kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner €265,49

De vakantietoeslag is 5% van de bijstandsuitkering. Deze wordt opgespaard en eens per jaar, in de maand juni, uitbetaald, of eerder als uw bijstandsuitkering wordt beëindigd.

Vermogenstoets bijstand 2021

Leefsituatie Maximaal toegestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding €12.590,-
Alleenstaande ouder €12.590,-
Alleenstaande €6.295,-

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente ook of u niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld. Het vermogen wordt berekend aan de hand van uw schulden en waardevolle bezittingen. Heeft u meer vermogen dan de wettelijke grens? Dan kunt u hiermee in uw levensonderhoud voorzien. U heeft geen recht op bijstand totdat u dit meerdere vermogen daaraan heeft besteed. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van uw leefsituatie.

AOW-leeftijd 

De leeftijd waarop u in 2021 recht heeft op een AOW-pensioen is 66 jaar en 4 maanden. De bijstandsuitkering kan dus doorlopen tot u 66 jaar en 4 maanden oud bent. Krijgt u dan geen volledig AOW-pensioen? Dan kunt u recht hebben op een AIO-aanvulling van de SVB.

Hoe hoog is de bijstandsuitkering voor personen van 66 jaar en 4 maanden of ouder?

Als u geen volledig AOW-pensioen ontvangt en ook geen of weinig aanvullend pensioen, kunt u recht hebben op een aanvullende bijstandsuitkering (AIO-aanvulling). Die krijgt u niet van de gemeente, maar van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die ook uw AOW uitkeert. De hoogte van uw AIO-aanvulling is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen (AOW-pensioen plus eventueel aanvullend pensioen).

De maximum netto AIO-aanvulling voor ouderen bedraagt vanaf 1 januari 2021:

  • alleenstaande: €1.195,97 inclusief een vakantietoeslag van 5%;
  • alleenstaande ouder: €1.195,97, inclusief een vakantietoeslag van 5%;
  • gehuwden en samenwonenden, beiden of één van beiden AOW-leeftijd of ouder: €1.620,74 inclusief een vakantietoeslag van 5%.

De vakantietoeslag wordt één keer per jaar, in juni, uitgekeerd, of eerder als uw bijstandsuitkering wordt beëindigd. Deelt u uw huishouden met nog andere volwassenen? Bijvoorbeeld met uw kinderen van 21 jaar of ouder? Dan heeft u te maken met de kostendelersnorm en gelden er andere uitkeringsbedragen voor u.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie