Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Loopt uw onderneming niet goed? En hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden? Dan kunt u een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz- uitkering): u kunt een rentedragende lening aanvragen of een bijstandsuitkering.

Let op

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de bijstand voor zelfstandigen (zie het groene blok Meer informatie). Het is handig om voordat u contact met ons opneemt, de informatie door te lezen. Kijk op de website bijvoorbeeld onder het kopje ‘vragen en antwoorden’.

Op de website van het Ondernemersklankbord staat handige informatie. U kunt kosteloos een gesprek aanvragen met een adviseur. De adviseurs kennen de ‘wetten’ van het ondernemerschap en hebben ervaring als ondernemer.

Aanpak

U kunt via het contactformulier doorgeven dat u een Bbz- uitkering aan wilt vragen. Hierna nemen wij telefonisch contact met u op. Tijdens het telefoongesprek bespreken wij met u besproken of een Bbz- aanvraag in uw situatie van toepassing is. Als dat zo is sturen wij u een aanvraag- en inlichtingenformulier toe. Uw aanvraag wordt door ons in behandeling genomen nadat u het aanvraag- en inlichtingenformulier en de bewijsstukken hebt gescand en gemaild. U krijgt per mail een ontvangstbevestiging van de aanvraag. Binnen uiterlijk vijf werkdagen nadat u de aanvraag heeft ingediend nemen wij telefonisch contact met u op over de afhandeling van de aanvraag.

Van bijstand naar ondernemer?

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u graag aan de slag, maar kunt u geen (passende) baan vinden? Wist u dat we u ook kunnen helpen om zelfstandig ondernemer te worden? Lees hierover meer op de pagina ‘Van bijstand naar ondernemer".

Voorwaarden

U kunt Bbz aanvragen als u:

  • een bedrijf wilt starten;
  • als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen zit;
  • 55 jaar of ouder bent met een niet- levensvatbaar bedrijf. Zie ook: Aanvraag Ioaz-uitkering;
  • uw bedrijf wilt beëindigen.

Levertijd

Binnen acht werken na het indienen van uw aanvragen nemen wij een beslissing. Deze termijn mogen wij eenmaal met acht weken verlengen. Het afhandelen van uw aanvraag kan ook langer duren als u de gegevens, die nodig zijn voor de afhandeling van de aanvraag, niet op tijd inlevert.