Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen (denk hierbij aan spaargeld, de waarde van een auto, verzekeringen etc.)? En moet u opeens hoge kosten maken die u niet kunt betalen van uw uitkering of loon en nergens anders vergoed krijgt? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij ons.

Aanpak

U heeft DigiD nodig om bijzondere bijstand aan te vragen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl. Daarna kunt u via de oranje button op deze pagina bijzondere bijstand aanvragen. Zodra u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u per mail een bevestiging van de aanvraag. Ontvangt u geen bevestiging? Dan is de aanvraag mogelijk niet door ons ontvangen en adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Meedoen Hollands Kroon

Gaat het om sport-, culturele, educatieve en onderwijsactiviteiten voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar of u bent 18 jaar of ouder? Dan kunt u een aanvraag voor Meedoen Hollands Kroon indienen. U kunt via de oranje button op deze pagina bijzondere bijstand aanvragen. Er kan per jaar € 375,- per kind en € 125,- per persoon van 18 jaar of ouder besteed worden. Kijk hier voor meer informatie over Meedoen Hollands Kroon.

Computerregeling

Een computer is in de regel een artikel dat van een bijstandsuitkering gekocht moet kunnen worden. Voor schoolgaande kinderen is het noodzakelijk dat er een computer aanwezig is. In verband daarmee wordt er niet geëist dat er geld voor gereserveerd moet worden. U komt in aanmerking voor een computer als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm;
 • U heeft niet teveel vermogen;
 • U heeft een ten last komend schoolgaand kind;
 • Er kan eens in de vijf jaar een computer verstrekt worden per gezin.

Collectieve Zorgverzekering

De gemeente Hollands Kroon heeft samen met Univé een aantrekkelijke zorgverzekering samengesteld speciaal voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze basisverzekering wordt afgesloten met een aanvullende verzekering. De dekking van de aanvullende verzekering heeft ruime vergoedingen voor medische kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. Univé biedt de deelnemers korting en de gemeente levert een bijdrage in de premie van de polis. U mag deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de netto bijstandsnorm en u niet teveel vermogen heeft. Het gaat hier om de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag. Voor meer informatie en aanmelding verwijzen wij u naar de website: https://www.gezondverzekerd.nl

Reiskosten inburgering

U kunt een reiskostenvergoeding aanvragen als u een inburgeringstraject volgt of naar school gaat.

Reiskosten re-integratie

U kunt een reiskostenvergoeding aanvragen als u re-integreert en werkt vanuit een uitkering. 

Eigen bijdrage kinderopvang

Ontvangt u een bijstandsuitkering en moet u een eigen bijdrage betalen voor de kinderopvang dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding.

Voorwaarden

Wilt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen, dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om kosten die veroorzaakt worden door bijzondere omstandigheden. Het gaat niet om kosten die iedereen maakt voor wonen, eten en kleding. Er moet iets bijzonders aan de hand zijn waardoor u extra kosten maakt. Gaat het om gewone kosten dan kunt u kijken of u recht heeft op een individuele inkomenstoeslag.
 • Het moet gaan om noodzakelijke kosten. U móet de extra uitgave doen, het kan niet anders. Of uw kosten echt nodig zijn, bekijkt de behandelaar. Soms bepaalt een arts dat.
 • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen.

U heeft géén recht op bijzondere bijstand in de volgende situaties:

 • U bent alleenstaand en u heeft meer spaargeld dan € 6.295,-.
 • U woont samen met uw partner en u heeft meer spaargeld dan € 12.590,-.
 • U bent een alleenstaande ouder met kinderen van jonger dan 18 jaar en u hebt meer spaargeld dan € 12.590,-.
 • Als het om schulden gaat.

Levertijd

U krijgt een ontvangstbevestiging van de aanvraag per email. Vervolgens wordt uw aanvraag door ons in behandeling genomen en bekijken wij of uw gegevens compleet zijn. Zo niet, dan nemen wij contact met u op. U kunt de gegevens dan aanvullen.

Als u de aanvraag compleet indient, dan ontvangt u snel een beslissing op uw aanvraag. De wettelijke termijn voor de afhandeling is acht weken. Deze termijn kunnen wij verlengen met nog acht weken. Bijvoorbeeld als wij extra gegevens van u nodig hebben.

Bijzonderheden

In het handboek Bijzondere bijstand Hollands Kroon 2019 staan de regels die wij hanteren voor de bijzondere bijstand met uitleg over specifieke kosten.

Bij dit formulier moet u diverse bijlagen uploaden. In dit filmpje kunt u zien hoe dit moet: (klik op de afbeelding)

Klik op de afbeelding voor een eenvoudige uitleg voor het uploaden van documenten.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie