Verwijsindex Noord-Holland Noord

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op school, de huisarts of een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar. Met de Verwijsindex Noord-Holland Noord (VIN) kunnen deze professionals elkaar vinden als dat nodig is. VIN is een digitaal systeem waarin de professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een jongere in de leeftijd van 0 tot 23 jaar.

Wat wordt er gedeeld?

In VIN staan alleen de naam, het adres en de geboortedatum van het kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional die het signaal heeft afgegeven. Er staat niet in waarom de professional betrokken is bij het kind en wat de zorgen zijn.

Aangesloten organisaties

In de regio Noord-Holland Noord zijn al verschillende organisaties aangesloten op de Verwijsindex, zoals: wijkteams, leerplicht, scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, het CJG, jeugdhulpinstellingen, Veilig Thuis, maatschappelijk werk enz. Om een contract te krijgen met de gemeente voor jeugdhulp is aansluiten op de Verwijsindex zelfs een verplichting.

Vragen?

In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).