Overslaan en naar de inhoud gaan

Afspraken met Incluzio over privacy van gegevens

Incluzio Hollands Kroon helpt inwoners namens de gemeente met passende zorg en ondersteuning. Het gaat om taken die onder de Jeugdwet en de Wmo vallen. Incluzio doet dat met de wijkteams Jeugd en Wmo. Daar werken professionele hulpverleners met veel ervaring in zorg, welzijn, wonen en onderwijs. De wijkteams werken samen met zorgaanbieders, huisartsen, scholen en welzijnswerk. Op die manier kunnen ze inwoners zo goed mogelijk helpen.

Om hun werk te kunnen doen, heeft Incluzio informatie van inwoners nodig. Daarom wisselen we soms gegevens uit over de gezondheid van inwoners. Maar dat gebeurt alleen als de inwoner om wie het gaat daarvoor toestemming geeft.

Afspraken

We hebben duidelijke afspraken gemaakt hoe we omgaan met uw gegevens:

  • U geeft toestemming.
  • Gegevens worden alleen vastgelegd en uitgewisseld om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen leveren.
  • U heeft zelf regie over uw eigen dossier.
  • Uitgangspunt van het privacybeleid is dat uw veiligheid en/of dat van uw omgeving niet in gevaar komt.

In de privacy charter (zie groene blok 'Zie ook') geven de wijkteams handen en voeten aan de privacyregels. De privacy charter is opgesteld in co-creatie met ons.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie