Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

Let op

U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft. Heeft u deze niet, dan vraagt u die eerst aan. 

Aanpak

U kunt een individuele gehandicaptenparkeerplaats via de button 'Aanvragen' online regelen. Vul uw gegevens in en voeg de gevraagde documenten toe:

  • een kopie van uw geldige gehandicaptenparkeerkaart met type bestuurder;
  • een kopie van kentekenbewijs deel 1 van het motorvoertuig;
  • een kopie van uw geldige rijbewijs;
  • een kopie van het verzekeringsbewijs van uw gehandicaptenvoertuig (als u een Canta of brommobiel heeft).

Voorwaarden

  • U bent in bezit van een gehandicaptenparkeerkaart met type bestuurder;
  • Het motorvoertuig staat geregistreerd op uw adres;
  • U beschikt niet over een parkeerplaats op uw eigen erf;
  • Er zijn parkeerplaatsen aan de openbare weg in uw woongebied;
  • U heeft niet de beschikking over een individuele gehandicaptenparkeerplaats op hetzelfde adres.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats zijn € 161,75.

Levertijd

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag nemen wij een beslissing. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.