Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft. Heeft u die niet, dan kunt u bij ons een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Aanpak

U kunt een individuele gehandicaptenparkeerplaats via de button 'Aanvragen' online regelen. Vul uw gegevens in en voeg de gevraagde documenten toe:

  • een kopie van uw geldige gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder;
  • een kopie van kentekenbewijs deel 1 van het motorvoertuig;
  • een kopie van uw geldige rijbewijs;
  • een kopie van uw verzekeringsbewijs van uw gehandicaptenvoertuig (als u een Canta of brommobiel heeft).

Voorwaarden

  • U bent in bezit van een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder;
  • Het motorvoertuig staat geregistreerd op uw adres;
  • U beschikt niet over een parkeerplaats op eigen erf;
  • Er zijn parkeerplaatsen aan de openbare weg in uw woongebied;
  • U heeft niet de beschikking over een individuele gehandicaptenparkeerplaats op hetzelfde adres.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats bedraagt het tarief in 2018 € 157,95.

Levertijd

Wij beslissen binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.