Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Aanpak

Er zijn drie soorten kaarten:

Bestuurderskaart
Hiervoor komt u in aanmerking als u:

 • een aandoening of gebrek heeft die een aantoonbare loopbeperking veroorzaakt van langdurige aard, waardoor u - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;
 • een aandoening of gebrek heeft waardoor u permanent aan een rolstoel gebonden bent;
 • een aandoening of gebrek heeft dat leidt tot aantoonbare ernstige beperkingen, andere dan loopbeperkingen.

Passagierskaart
Hiervoor komt u in aanmerking als u:

 • een aandoening of gebrek heeft die een aantoonbare loopbeperking veroorzaakt van langdurige aard, waardoor u - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen en als u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder;
 • een aandoening of gebrek heeft waardoor u permanent aan een rolstoel gebonden bent;
 • een aandoening of gebrek heeft dat leidt tot aantoonbare ernstige beperkingen, andere dan loopbeperkingen.

Instellingenkaart
Hiervoor komt u in aanmerking als u:

 • verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

 • U kunt een gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen met uw DigiD.
 • Heeft nog geen DigiD code? Deze kunt u online aanvragen.
 • Uw pasfoto stuurt u met de post naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.
 • Een medische instantie, aangewezen door de gemeente, onderzoekt uw lichamelijke beperking.
 • U hoort van deze instantie hoe het onderzoek in zijn werk gaat.
 • Bij een afwijzing van de gehandicaptenparkeerkaart heeft u geen recht op restitutie van de leges.

Voorwaarden

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • Voor een bestuurderskaart moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
 • De kaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaarten voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.
 • Kunt u de gehandicaptenparkeerkaart niet ondertekenen, neem dan contact met ons op: 088 - 321 5000 

Kosten

De kosten van een aanvraag zijn € 42,- voor een nieuwe aanvraag en € 26,25 voor een verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart.

Levertijd

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.