Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U dient zich wel overal te houden aan de lokale parkeerregels.

Aanpak

Er zijn drie soorten kaarten:

Bestuurderskaart

Hiervoor komt u in aanmerking als u een aandoening of gebrek heeft

 • die een aantoonbare loopbeperking veroorzaakt en langdurig van aard is, waardoor u met hulpmiddelen (in redelijkheid) niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te lopen.
 • waardoor u permanent aan een rolstoel gebonden bent.
 • dat leidt tot aantoonbare ernstige beperkingen, anders dan loopbeperkingen.

Passagierskaart

Hiervoor komt u in aanmerking als u een aandoening of gebrek heeft:

 • die een aantoonbare loopbeperking veroorzaakt en langdurig van aard is, waardoor u met hulpmiddelen (in redelijkheid) niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te lopen. Bovendien bent u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van een bestuurder.
 • waardoor u permanent aan een rolstoel gebonden bent.
 • dat leidt tot aantoonbare ernstige beperkingen, welke anders zijn dan loopbeperkingen.

Instellingenkaart

Hiervoor komt u in aanmerking als:

 • u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

 • U kunt een gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen met uw DigiD.
 • Heeft nog geen DigiD? Deze kunt u online aanvragen.
 • Uw pasfoto stuurt u met de post naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.
 • Een medische instantie, aangewezen door de gemeente, onderzoekt uw lichamelijke beperking.
 • U hoort van deze instantie hoe het onderzoek in zijn werk gaat.
 • Bij een afwijzing van de gehandicaptenparkeerkaart heeft u geen recht op restitutie van de leges.

Voorwaarden

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • Voor een bestuurderskaart moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
 • De kaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaarten voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.
 • Kunt u de gehandicaptenparkeerkaart niet ondertekenen, neem dan contact met ons op: 088-321 5000.

Kosten

De kosten van een aanvraag zijn € 42,65 voor een nieuwe aanvraag en € 26,65 voor een verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart.

Levertijd

Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag nemen wij een beslissing. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.