Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U dient zich wel overal te houden aan de lokale parkeerregels.

Aanpak

 • U kunt een gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen met uw DigiD.
 • Heeft nog geen DigiD? Deze kunt u online aanvragen.
 • Uw pasfoto stuurt u met de post naar Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.
 • Bij een eerste aanvraag is een medische keuring noodzakelijk.
 • Wij vragen de keuring aan.
 • Een medewerker van het medisch adviesbureau Oreon neemt telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.
 • De consulten zijn op dinsdag in de Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771 CE in Wieringerwerf.
 • Een medische organisatie, aangewezen door ons, onderzoekt uw lichamelijke beperking.
 • Als u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt, ontvangt u de beschikking en de gehandicaptenparkeerkaart aangetekend per post.
 • Bij een afwijzing van de gehandicaptenparkeerkaart krijgt u van ons een brief met uitleg. U krijgt geen geld terug.

Er zijn drie soorten kaarten:

 1. Bestuurderskaart
 2. Passagierskaart
 3. Instellingenkaart

1. Bestuurderskaart

Hiervoor komt u in aanmerking als u een aandoening of gebrek heeft

 • die een aantoonbare loopbeperking veroorzaakt en langdurig van aard is, waardoor u met hulpmiddelen (in redelijkheid) niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te lopen.
 • waardoor u permanent aan een rolstoel gebonden bent.
 • dat leidt tot aantoonbare ernstige beperkingen, anders dan loopbeperkingen.

2. Passagierskaart

Hiervoor komt u in aanmerking als u een aandoening of gebrek heeft:

 • die een aantoonbare loopbeperking veroorzaakt en langdurig van aard is, waardoor u met hulpmiddelen (in redelijkheid) niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te lopen. Bovendien bent u voor het vervoer van deur tot deur steeds afhankelijk van de hulp van een bestuurder.
 • waardoor u voor altijd aan een rolstoel gebonden bent.
 • dat leidt tot aantoonbare ernstige beperkingen, anders dan loopbeperkingen.

3. Instellingenkaart

Hiervoor komt u in aanmerking als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

Voorwaarden

 • U vraagt een gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • Voor een bestuurderskaart moet u een geldig rijbewijs hebben.
 • De kaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaarten voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.
 • Kunt u de gehandicaptenparkeerkaart niet ondertekenen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 
  088-321 5000.

Kosten

De kosten van een aanvraag zijn € 43,10 voor een nieuwe aanvraag en € 26,90 voor een verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart.

Bij een negatief advies van het sociaal medisch adviesbureau èn afwijzing van de gehandicaptenparkeerkaart krijgt u geen geld terug.

Levertijd

Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag nemen wij een beslissing. Deze termijn mag een keer verlengd worden.