Registratie levenloos geboren kinderen

Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders woonachtig in Nederland en ingeschreven in de BRP (Basis Registratie Personen) een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind zichtbaar te maken en te registreren.

Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden is niet relevant, net als de duur van de zwangerschap. Dat betekent ook dat kindjes die lang geleden levenloos ter wereld zijn gekomen alsnog officieel geregistreerd kunnen worden.

Let op

Voor meer informatie over de registratie van een kind kunt u vanaf 4 februari bij ons terecht.

Wet- en regelgeving