Registratie levenloos geboren kinderen

Kinderen die levenloos geboren worden, kunnen worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).  Ouders die in Nederland wonen en staan ingeschreven in de BRP, kunnen hiervoor een verzoek doen. U vraagt dit aan per ouder.

Wanneer het kindje geboren werd maakt niet uit. Net als de duur van de zwangerschap. Dat betekent dat ook kinderen die lang geleden levenloos werden geboren officieel geregistreerd kunnen worden.

Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl. Ook komt het kind op een uittreksel van de BRP te staan. Alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties zien geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Een verzoek kan digitaal worden ingediend:

  • u vult het formulier in dat u vindt achter de oranje knop;
  • u uploadt een akte van uw levenloos geboren kind of;
  • een akte van de geboorte (levenloos) die is opgenomen in het overlijdensregister van de Nederlandse burgerlijke stand.

De aanvraag kan ook persoonlijk worden gedaan. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via 088 - 321 5000.