Registratie levenloos geboren kinderen

Ouders die in Nederland wonen en ingeschreven zijn in de BRP (Basis Registratie Personen), kunnen een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind zichtbaar te maken en te registreren. U vraagt dit aan per ouder.

Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden is niet relevant, net als de duur van de zwangerschap. Dat betekent ook dat kindjes die lang geleden levenloos ter wereld zijn gekomen alsnog officieel geregistreerd kunnen worden.

Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was. Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Aanpak

Een verzoek kan digitaal worden ingediend:

  • u vult het formulier in dat u vindt achter de oranje button;
  • u uploadt een akte van uw levenloos geboren kind of;
  • een akte van de geboorte (levenloos) die is opgenomen in het overlijdensregister van de Nederlandse burgerlijke stand.

Wet- en regelgeving