Naamskeuze bij erkenning

Welke achternaam krijgt mijn kind? Ouders mogen kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt: de naam van de moeder of van de vader. De naamskeuze kan alleen bij het eerste kind. Alle volgende kinderen in het gezin krijgen automatisch de achternaam die het eerste kind heeft gekregen.

Ouders moeten beiden bij ons langskomen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak met ons, tel. 088 - 321 5000. Neem allebei een geldig identiteitsbewijs mee. Bij erkenning ongeboren vrucht gaat de naamskeuze digitaal. De naamskeuze moet direct bij de aanvraag gedaan worden en kan later niet aangepast worden.

Een akte van naamkeuze laten opmaken door een ambtenaar van de burgerlijke stand kan alleen als het kind de Nederlandse nationaliteit heeft. Heeft het kind de nationaliteit van een ander land, dan wordt er gekeken naar wat het namenrecht van dat land over naamskeuze zegt.

Getrouwde of geregistreerde ouders (van verschillend geslacht, heterostellen)

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. U kunt ook kiezen voor de achternaam van de moeder. U moet dan samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar geeft u aan de naam van de moeder te kiezen. U kunt dit doen vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte.

Ongetrouwde ouders (van verschillend geslacht, heterostellen)

Uw kind krijgt automatisch de naam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt, dan moet hij het kind erkennen. De keuze vóór de achternaam van het kind vindt plaats bij de erkenning. U moet hiervoor beiden in persoon verschijnen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Geadviseerd wordt om de erkenning te regelen vóór de geboorte maar het kan ook tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment na de geboorte.

Ouders van hetzelfde geslacht (twee mannen)

Adopteert u met een andere man een kind, dan kunt u de achternaam van een van u beiden kiezen. Voorwaarde is wel, dat het uw eerste kind is. Als dat niet het geval is, krijgt het kind dezelfde naam als de andere kinderen. De naamskeuze vindt plaats bij de rechter, gelijkertijd met de adoptie.

Ouders van hetzelfde geslacht (twee vrouwen)

Als twee getrouwde vrouwen of geregistreerde vrouwen een kind krijgen geldt het volgende:

De moeder wordt zwanger door een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het kind krijgt de naam van de duomoeder. Maar alleen als de moeder automatisch juridisch ouder wordt bij de geboorte. Ze kunnen ervoor kiezen dat het kind de naam van de biologische moeder krijgt.

De moeder wordt zwanger door een bekende donor en de duomoeder erkent het kind. Het kind krijgt de naam van de biologische moeder. Via naamskeuze is het mogelijk dat het kind de naam van de duomoeder krijgt.

U betaalt geen kosten.