Erkenning kind, aanvragen

Erkenning betekent het juridisch ouderschap van een kind vastleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bent u niet getrouwd of heeft u geen partnerschap registratie, dan moet u uw kind erkennen. Dit kan in elke gemeente van Nederland. U kunt uw kind op drie momenten erkennen:

  • voor de geboorte;
  • tijdens de aangifte van geboorte;
  • op een later moment.

Let op

Als u een kind erkend heeft, omdat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft u nog geen ouderlijk gezag en bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Ga hiervoor naar Ouderlijk gezag.

Aanpak

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Dit heet ‘erkenning ongeboren vrucht’. U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor de akte van erkenning van de ongeboren vrucht. Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam.

Voor een afspraak kunt u bellen: 088 - 321 5000.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Is uw kindje geboren in de gemeente Hollands Kroon, dan komen wij naar u toe. Is het kindje in een andere gemeente geboren en komt de moeder niet mee naar de aangifte, dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven. Dit is niet mogelijk bij geboorteaangifte van een eerste kindje. In dat geval moeten beide ouders persoonlijk bij de aangifte aanwezig zijn.

Kind erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf twaalf jaar heeft u schriftelijk toestemming nodig van het kind en de moeder. Na zestien jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Kosten

Aan erkenning zijn geen kosten verbonden.