Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenning kind, aanvragen

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet u uw kind erkennen. Erkenning betekent het juridisch ouderschap van een kind vastleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan in elke gemeente van Nederland. U kunt uw kind op twee momenten erkennen:

  • Voor de geboorte.
  • Op een later moment.

Erkenning bij aangifte geboorte is niet mogelijk. U doet de geboorte aangifte digitaal in de gemeente waar het kind is geboren. Heeft u het kind nog niet erkend, maar wilt u dit wel doen? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 088 321 5000. 

Naamskeuze

Is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader krijgt. Dit doet u ook bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor de akte van erkenning van de ongeboren vrucht. Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam.

Let op

Als u een kind erkend heeft, dan heeft u nog geen ouderlijk gezag. U bent nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Ga hiervoor naar Ouderlijk gezag.

Aanpak

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Voor erkenning van een ongeboren vrucht heeft u beiden een DigiD inlogcode nodig. Het is verplicht voor een erkenning ongeboren vrucht dat beide ouders met een DigiD code de melding indienen.

  • De vrouw die zwanger logt eerst in en vult het formulier volledig in en logt hierna uit met DigiD.
  • De erkenner ontvangt een mail met een link om de aanvraag via DigiD goed te keuren.
  • De erkenner hoeft alleen het vakje ik ga akkoord met bovenstaande informatie aan te vinken en het formulier in te zenden.

Kind erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf twaalf jaar heeft u schriftelijk toestemming nodig van het kind en de moeder. Na zestien jaar is alleen toestemming van het kind nodig. Voor het maken van een afspraak voor het erkennen op een later moment, neemt u contact met ons op. 

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

De geboorte aangifte gaat digitaal. Nadat u de geboorte heeft aangegeven kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 321 5000 voor de erkenning van uw geboren kindje. 

Afschrift van de akte

Nadat de akte is ondertekend ontvangen jullie van ons een afschrift van de akte (fotokopie). Deze kan gebruikt worden bij de geboorte-aangifte in een andere gemeente. 

Kosten

Aan erkenning zijn geen kosten verbonden.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie