Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenning kind, aanvragen

Erkenning betekent het juridisch ouderschap van een kind vastleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bent u niet getrouwd of heeft u geen partnerschap registratie, dan moet u uw kind erkennen. Dit kan in elke gemeente van Nederland. U kunt uw kind op drie momenten erkennen:

  • voor de geboorte;
  • op een later moment.

Erkenning bij aangifte geboorte is momenteel niet mogelijk, wij komen niet bij u langs voor de geboorteaangifte. U kunt de geboorteaangifte ook digitaal regelen. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Is uw kindje geboren in de gemeente Hollands Kroon, kunt u de erkenning digitaal aanvragen. Is het kindje in een andere gemeente geboren en komt de moeder niet mee naar de aangifte, dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven. Dit is niet mogelijk bij geboorteaangifte van een eerste kindje. In dat geval moeten beide ouders persoonlijk bij de aangifte aanwezig zijn.

Let op

Als u een kind erkend heeft, omdat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft u nog geen ouderlijk gezag en bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Ga hiervoor naar Ouderlijk gezag.

Aanpak

Hoe vraagt u erkenning aan:

Voor erkenning van een ongeboren vrucht heeft u beiden een DigiD inlogcode nodig. Het is een vereiste voor een erkenning ongeboren vrucht dat beide ouders met een DigiD code de melding indienen. De vrouw die zwanger is kan de melding volledig invullen en logt hierna uit met DigiD. De erkenner ontvangt een mail met een link om de aanvraag via DigiD goed te keuren. De erkenner hoeft alleen het vakje ik ga akkoord met bovenstaande informatie aan te vinken en het formulier in te zenden.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Dit heet ‘erkenning ongeboren vrucht’. U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor de akte van erkenning van de ongeboren vrucht. Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Is uw kindje geboren in de gemeente Hollands Kroon, dan kunt u het digitaal regelen. Is het kindje in een andere gemeente geboren en komt de moeder niet mee naar de aangifte, dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven. Dit is niet mogelijk bij geboorteaangifte van een eerste kindje. In dat geval moeten beide ouders persoonlijk bij de aangifte aanwezig zijn.

Kind erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf twaalf jaar heeft u schriftelijk toestemming nodig van het kind en de moeder. Na zestien jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Voor het maken van een afspraak voor het erkennen op een later moment, neemt u contact met ons op. 

Kosten

Aan erkenning zijn geen kosten verbonden.