Woonkostentoeslag (voor huur- en koopwoning)

Kunt u uw huur of hypotheek niet betalen? En leeft u van een minimum inkomen met weinig vermogen? Dan kunt u hier mogelijk geld voor krijgen of lenen. Dit heet bijzondere bijstand voor woonkostentoeslag. 

Voorwaarden

U heeft een inkomen op of net boven bijstandsniveau. Deze bedragen kunt u bekijken op de pagina 'Hoogte bijstandsuitkeringen'. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om woonkostentoeslag aan te vragen.

Bij de volgende situaties kunt u mogelijk woonkostentoeslag krijgen:

 • Als u voor een korte of blijvende periode geen recht op huurtoeslag heeft. Of de huur is hoger dan de maximum grens van de huurtoeslag. In beide gevallen is er geen andere woning beschikbaar. Het valt u dus niet te verwijten dat u in een dure woning woont.
 • Als u door een verlies van inkomsten buiten uw schuld om, de woonlasten van uw eigen woning niet kunt betalen.

Hoe vraagt u woonkostentoeslag aan?

Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Op de website kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U heeft DigiD nodig. Heeft u die nog niet? Vraag DigiD aan. Voor veel dingen van de overheid heeft u DigiD nodig.

Nadat u de aanvraag heeft gedaan, ontvangt u via de mail een bevestiging van de aanvraag. Als u geen bericht heeft ontvangen dan hebben wij de aanvraag mogelijk niet ontvangen. Wij adviseren u contact met ons op te nemen.

Nadat wij het aanvraagformulier en de nodige informatie hebben ontvangen, nemen wij uw aanvraag in behandeling.

Vindt u het lastig om een aanvraag digitaal te doen? Bel ons dan: tel. 088-321 5000. Dan kijken we samen wat voor u de beste oplossing is.

U heeft géén recht op bijzondere bijstand als:

 • de huurprijs boven de maximum huurprijs van de huurtoeslag ligt. En u de woning heeft geaccepteerd toen al bekend was dat u dit niet kon betalen.
 • de kosten zijn verbonden aan het wonen in een caravan, pension, hotel of Bed & Breakfast.
 • u een niet zelfstandige wooneenheid huurt. Een zelfstandige wooneenheid is een woning met een eigen toegangsdeur, die van binnen en buiten op slot kan. In de woning moeten minimaal zijn:
  • een eigen woon(slaap)kamer;
  • een eigen keuken met aanrecht;
  • aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel;
  • een eigen toilet met waterspoeling.

Verplichtingen bij ontvangen van woonkostentoeslag

 • De woonkostentoeslag wordt voor maximaal 1 jaar gegeven. Dit kan een lening of gratis zijn. De voorwaarde voor het ontvangen van de woonkostentoeslag is dat er met maximale inzet gezocht wordt naar een goedkopere woning.
 • Verlenging is alleen mogelijk als huurder zich maximaal heeft ingezet om een andere woning te zoeken. En dit ook kan aantonen. Er kan tijdelijk afgezien worden van deze voorwaarde in het geval van bijzondere omstandigheden.