Overslaan en naar de inhoud gaan

Energietoeslag 2023

De overheid heeft bekendgemaakt dat de energietoeslag er ook in 2023 is voor mensen met weinig geld. Wij gaan dit als gemeente weer verstrekken voor onze eigen inwoners. Wij mogen dit pas verstrekken als de landelijke wetswijziging die hiervoor nodig is, in werking is getreden. Dit is waarschijnlijk pas in juni 2023. Wel mogen we inwoners alvast een voorschot van 500 euro geven op de energietoeslag van 2023.

We geven de inwoners die bij ons bekend zijn en aan de voorwaarden voldoen dit voorschot automatisch. Dit krijgt u uiterlijk half maart 2023.

Heeft u het voorschot niet automatisch gekregen? Dan kunt u het nu aanvragen via de rode button rechts op deze pagina.

Bent u bij ons bekend en bent u zelfstandig ondernemer? Dan hebben wij u helaas niet het voorschot ambtshalve kunnen geven. Hiervoor hebben wij onvoldoende informatie over uw huidige inkomstensituatie. U kunt via de rode button de energietoeslag aanvragen.

Hoeveel inkomen mag u hebben?

Inkomensgrenzen voor de energietoeslag 2023 voor inwoners vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: 

Inkomensgroep Netto inkomen Toeslag hoogte (Netto)
Tot 120% Alleenstaand max. € 1.363,- | Gehuwd max. € 1.947,- € 1.300,-
121-130% Alleenstaand  € 1.364,- t/m € 1.477,-  | Gehuwd  € 1.948,- t/m € 2.109,-   € 1.100,-
131-140% Alleenstaand  € 1.478,- t/m € 1.590,-   | Gehuwd  € 2.110,- t/m  € 2.272,-   € 900,-
141-150% Alleenstaand  € 1.591,- t/m € 1.704,-   | Gehuwd   € 2.273,- t/m € 2.434,-   € 700,-
Vanaf 150% Alleenstaand vanaf € 1.705,- | Gehuwd vanaf € 2.435,- geen recht op energietoeslag

Lees meer over het besluit ondersteuning lage middeninkomens.

Let op: tot dat de wetswijziging in werking is getreden, kunt u alleen een voorschot van 500 euro krijgen. Afhankelijk van uw inkomen kunt u later nog een nabetaling krijgen. Hoeveel dit is hangt af van uw situatie.

Inkomensgrens energietoeslag voor inwoners vanaf de pensioengerechtigde leeftijd:

Inkomensgrens (percentage van de bijstandsnorm Hoogte van het inkomen (netto, excl vakantiegeld)n Hoogte energietoeslag (netto)
tot 120% Alleenstaand  maximaal  € 1.517  | Gehuwd maximaal € 2.060   € 1.300
121-130% Alleenstaand  € 1.518 t.m. € 1.643  |   Gehuwd € 2.061 t.m. € 2.231     € 1.100
131-140%   Alleenstaand  € 1.644 t.m. € 1.769 |   Gehuwd  € 2.232  t.m. € 2.403     € 900
141-150%   Alleenstaand  € 1.770 t.m. € 1.896  |  Gehuwd  € 2.404  t,.m. € 2.575    € 700
vanaf 150% Alleenstaand vanaf € 1.897 | Gehuwd vanaf € 2.576 geen recht op energietoeslag

Voor wie?

De eenmalige energietoeslag is voor mensen met weinig geld vanaf 21 jaar. Het is bedoeld voor huishoudens en dus niet per persoon. Daarnaast mag het inkomen niet hoger zijn dan een bepaalde inkomensgrens. Per type huishouden is de inkomensgrens iets verschillend. Deze grenzen staan in de tabel hierboven. Vakantiegeld rekenen we niet mee als inkomen. Toeslagen van de belastingdienst tellen ook niet mee als inkomen.

  Welke inkomsten tellen mee?

  De volgende inkomsten tellen in ieder geval mee:

  • inkomen uit werk; 
  • inkomen uit eigen bedrijf; 
  • inkomen uit een uitkering;  
  • inkomen uit een inkomensverzekering;
  • inkomen uit verhuur; en  
  • inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie;
  • inkomen uit pensioen.

  Eventuele heffingskortingen tellen ook mee als inkomen.

  Telt mijn vermogen mee?

  We kijken voor deze toeslag alleen naar uw inkomen. Uw vermogen rekenen we niet mee. Het maakt dus niet uit hoeveel spaargeld u bijvoorbeeld heeft.

  Wat zijn de voorwaarden?

  U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Hollands Kroon als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • de gemeente Hollands Kroon woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.

  Kostendelers

  Bent u inwonende kostendeler en niet de hoofdbewoner? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag. De hoofdbewoner is de persoon van wie de naam op het energiecontract staat en voor wie de rekening van de energiekosten is.

  Bewijs

  Krijgt u niet vanzelf de energietoeslag, dan moet u bij de aanvraag gegevens inleveren.

  Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken inlevert?

  • Kopie van de voor- en achterkant van uw ID-kaart, paspoort of verblijfsvergunning. Een rijbewijs is geen geldig identificatiebewijs. Heeft u hier al eerder een kopie van ingestuurd en is deze nog steeds geldig? Dan hoeft u niet opnieuw een kopie in te sturen.
  • Bankafschriften over de laatste hele maand. Woont u samen met uw partner? Lever van uw partner dan ook een bankafschrift van de laatste hele maand in. Hierop moeten de volgende gegevens zichtbaar zijn:
  • Het inkomen 
  • Overig inkomen zoals alimentatie en/of heffingskortingen van de Belastingdienst 
  • Het rekeningnummer en de naam van de persoon van wie de rekening is
  • Een afschrijving van de energiekosten
  • Staan niet alle gegevens op dit bankafschrift? Levert u dan nog andere gegevens in waar de informatie wel op staat? Dit geldt ook als u de energietoeslag op een andere rekening wil ontvangen. 

  Bent u zelfstandig ondernemer? Dan vragen wij u ook mee te sturen bij de aanvraag: 

  •  Als u dit heeft: de BTW aangifte van het laatst bekende kwartaal;  
  •  Als u de BTW aangifte van het laatst bekende kwartaal niet heeft: alle bankafschriften (zowel zakelijk als privé van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag, zodat hieruit afgeleid kan worden of de inkomsten onder 150% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm zijn;  
  • Als u het heeft of extra nodig blijkt te zijn, andere stukken waaruit blijkt dat het inkomen in de periode van 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag, lager dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn geweest. 

  Wanneer krijgt u bericht?

  U krijgt zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen. Door de enorme drukte kan het iets langer duren. Als u extra informatie moet opsturen dan wordt de termijn van 8 weken verlengd met de tijd die u nodig heeft om de extra informatie aan ons te geven.

  Heeft de energietoeslag invloed op andere inkomsten?

  De energietoeslag wordt niet gekort op uw uitkering. Het heeft ook geen invloed op de toeslagen van de belastingdienst.

  Beslagverbod

  Op de energietoeslag ligt een beslagverbod. Dit betekent dat als u schulden heeft, de schuldeiser geen beslag mag leggen op deze toeslag als u het krijgt.

  Wie krijgt geen energietoeslag

  • als u 18, 19 of 20 jaar oud bent*; of
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente;
  • kostendeler bent en niet zelf de hoofdbewoner bent.

  *In dat geval hebben je ouders een wettelijke onderhoudsplicht ex art. 12 P-wet; indien je ouders hier niet aan kunnen voldoen, zal een aanvraag wel in behandeling worden genomen. Hiervoor zal ook informatie over de financiële situatie van je ouders worden opgevraagd.

  Chat met Sophie

  ×
  Chat met Sophie