Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en weinig eigen geld? Denk hierbij aan spaargeld, de waarde van een auto en verzekeringen. Moet u opeens hoge kosten maken die u niet kan betalen en nergens anders vergoed krijgt? Vraag dan bijzondere bijstand aan.

Aanpak

U heeft DigiD nodig. Heeft u die nog niet? Vraag hier dan DigiD aan.

Heeft u DigiD? Klik dan op de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' op deze pagina. Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, krijgt u een e-mail van de aanvraag. Ontvangt u die mail niet direct, dan is het misschien niet goed gegaan. Neem dan contact met ons op.

Meedoen Hollands Kroon

Heeft u geld nodig voor:

 • sport;
 • culturele activiteiten;
 • leerzame activiteiten;
 • activiteiten op school?

Personen vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden bij Meedoen Hollands Kroon. Ook kan u uw kinderen tussen de 4 en 18 jaar aanmelden. Voor de aanvraag klikt u op de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' op deze pagina. U krijgt elk jaar € 375,- voor elk kind. En u krijgt € 125,- voor personen van 18 jaar of ouder. Kijk hier voor meer informatie over Meedoen Hollands Kroon.

Computerregeling

Een computer is een artikel wat u meestal van een uitkering koopt. Maar voor schoolgaande kinderen is het noodzakelijk dat er een computer is. Daarom hoeft u daarvoor geen geld te sparen. U heeft recht op een computer als:

 • uw inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm;
 • u niet teveel vermogen heeft;
 • u een kind heeft die naar school gaat en waarvoor u kinderbijslag ontvangt.

Een keer in de vijf jaar kan u voor uw gezin een computer krijgen.

Reiskosten terugvragen

U kan uw kosten van uw reis terugvragen als u

 • een inburgeringstraject volgt;
 • naar school gaat;
 • een re-integratietraject volgt.

Eigen bijdrage kinderopvang

Ontvangt u een bijstandsuitkering en moet u een eigen vergoeding betalen voor de kinderopvang? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding.

Voorwaarden

U kan bijzondere bijstand aanvragen als:

 • het gaat om kosten voor een bijzondere situatie. Het gaat niet om kosten die iedereen maakt voor wonen, eten en kleding. Er moet iets bijzonders aan de hand zijn waardoor u extra kosten maakt. Gaat het om gewone kosten dan kan u kijken of u recht heeft op een 'individuele inkomenstoeslag'.
 • het gaat om kosten die u moet maken, het kan niet anders. Of uw kosten echt nodig zijn, bekijkt een specialist. Soms bepaalt een arts dat.
 • u de kosten nergens anders vergoed krijgt.

U heeft géén recht op bijzondere bijstand als:

 • u alleenstaand bent en u meer spaargeld heeft dan € 6.295,-.
 • u samenwoont met uw partner en u heeft meer spaargeld dan € 12.590,-.
 • u een alleenstaande ouder bent met kinderen jonger dan 18 jaar en u heeft meer spaargeld dan € 12.590,-.
 • het schulden zijn.

Levertijd

Wij controleren of uw gegevens compleet zijn. Als wij nog iets missen, nemen wij contact met u op. U kan de gegevens dan aanvullen.

Als u de aanvraag compleet inlevert, ontvangt u snel onze beslissing. In elk geval binnen acht weken. Deze periode kunnen wij verlengen met nog acht weken. Bijvoorbeeld als wij extra gegevens van u nodig hebben.

Bijzonderheden

In het handboek Bijzondere bijstand Hollands Kroon 2019 staan de regels die wij gebruiken voor de bijzondere bijstand. Daarin staat ook de uitleg over sommige kosten.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt moet u bijlagen uploaden. In deze video kan u zien hoe dit moet: (klik op de afbeelding)

Klik op de afbeelding voor een makkelijke uitleg voor het uploaden van documenten.

Klik op de afbeelding voor een eenvoudige uitleg voor het uploaden van documenten.