Kerkgebouwen

Al eeuwen zijn kerken een plek waar mensen uit alle lagen van de bevolking samen komen. Maar in deze tijd zijn er veel uitdagingen voor eigenaren van kerkgebouwen.

Door de nationale kerkenaanpak is ook de gemeente Hollands Kroon gestart met het uitwerken van een visie op de toekomst van kerkgebouwen. Deze kerkenvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 maart 2022. In de kolom ‘zie ook’ kunt u de kerkenvisie downloaden.

Overzicht

Overzicht kerkgebouwen Hollands Kroon

De kerkenvisie geeft een overzicht van 36 kerkgebouwen in Hollands Kroon. Deze hebben allemaal een eigen kerkenpaspoort. Hiermee is in één oogopslag duidelijk wat de belangrijkste informatie van deze kerk is. Daarnaast vindt u in de visie:

 • voorbeelden over het gebruik van verschillende kerken
 • wat de actuele problemen zijn rondom beheer en behoud van kerkgebouwen
 • verwijzingen naar verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden.

Rol van de gemeente

De komende jaren gaat de gemeente helpen met invulling geven aan het onderwerp kerkgebouwen en de problemen van  leegstaande of leegkomende kerken. Kortweg doen we dit vanuit de uitgangspunten: verbinden, adviseren, meedenken, onderzoeken en toe zien.

 • De gemeente verbindt:
  Kerkeigenaren hebben een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor al hun vragen. De gemeente zorgt voor goede aanspreekpunten tussen verschillende beleidsgebieden en personen.
 • De gemeente adviseert:
  We blijven alert op kansen die gekoppeld kunnen worden aan religieus erfgoed om deze actief te kunnen gebruiken.
 • De gemeente denkt mee:
  Kerkeigenaren kunnen in een vroeg stadium ons vragen om mee te denken als kennispartner in ontwikkelvraagstukken.
 • De gemeente onderzoekt:
  We onderzoeken wat mogelijk is om de drempel voor multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen zo laag mogelijk te maken. De meeste kerken hebben in het bestemmingsplan de bestemming ‘maatschappelijk’. Er is daardoor mogelijk om een culturele of maatschappelijk activiteit te organiseren. Bekijk voor meer informatie de folder over het organiseren van een evenement in uw kerkgebouw. In de kolom ‘zie ook’ kunt u deze folder downloaden.
 • De gemeente ziet toe:
  Bij herbestemming van kerkgebouwen is deelname van inwoners nodig.

In de kerkenvisie staat uitgebreid beschreven op welke manier de gemeente invulling geeft aan deze uitgangspunten. In de kolom ‘zie ook’ kunt u de visie downloaden.

Contact

Bent u eigenaar van een kerkgebouw, kerkbestuurder of een betrokken vrijwilliger? U kunt voor al u vragen contact met ons opnemen per e-mail via erfgoed@hollandskroon.nl