Overslaan en naar de inhoud gaan

Kerkgebouwen

Al eeuwen zijn kerken een plek waar mensen uit alle lagen van de gemeenschap samen komen. Maar in de huidige tijd zijn er veel uitdagingen voor eigenaren van kerkgebouwen.

Als gevolg van de nationale kerkenaanpak is ook de gemeente Hollands Kroon gestart met het uitwerken van een visie op de toekomst van kerkgebouwen. Deze kerkenvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 maart 2022. In de kolom ‘zie ook’ kunt u de kerkenvisie downloaden.

Overzicht

Overzicht kerkgebouwen Hollands Kroon

De kerkenvisie geeft een overzicht van 36 kerkgebouwen in Hollands Kroon. Deze hebben allemaal een eigen kerkenpaspoort, waarmee in één oogopslag de belangrijkste informatie van deze kerk duidelijk is gemaakt. Daarnaast zijn er in de visie tal van voorbeelden te vinden over het gebruik van verschillende kerken, wat de actuele problemen zijn rondom beheer en behoud van kerkgebouwen en wordt er doorgestuurd naar verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden.

Rol van de gemeente

De komende jaren gaat de gemeente helpen met invulling geven aan het onderwerp kerkgebouwen en de problemen van  leegstaande of leegkomende kerken. Kortweg doen we dit vanuit de uitgangspunten: verbinden, adviseren, meedenken, onderzoeken en toe zien.

  • De gemeente verbindt

Kerkeigenaren hebben een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor al hun vragen. De gemeente zorgt voor goede aanspreekpunten tussen verschillende beleidsgebieden en personen.

  • De gemeente adviseert

We blijven alert op kansen die gekoppeld kunnen worden aan religieus erfgoed om deze actief te kunnen gebruiken.

  • De gemeente denkt mee

Kerkeigenaren kunnen in een vroeg stadium ons vragen om mee te denken als kennispartner in ontwikkelvraagstukken.

  • De gemeente onderzoekt

We onderzoeken wat mogelijk is om de drempel voor multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen zo laag mogelijk te maken.

  • De gemeente ziet toe

Bij herbestemming van kerkgebouwen is deelname van inwoners nodig.

In de kerkenvisie is uitgebreid beschreven op welke manier de gemeente invulling geeft aan deze uitgangspunten. In de kolom ‘zie ook’ kunt u de visie downloaden.

Contact

Bent u eigenaar van een kerkgebouw, kerkbestuurder of een betrokken vrijwilliger? U kunt voor al u vragen contact met ons opnemen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie