Opnieuw meer ruimte voor sport en bewegen

Met ingang van 1 juli vindt opnieuw verruiming plaats voor sport en bewegen. Sportscholen, sportkantines en binnensportaccommodaties zijn weer beschikbaar voor gebruik. Per 1 juli vervalt de verplichting om een protocol aan te leveren bij de gemeente om toestemming te verkrijgen met de activiteit te mogen starten. Er moeten wel protocollen zijn die getoond kunnen worden bij controle. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de aanbieder van de activiteiten.

Aanvullende richtlijnen

Naast de landelijke protocollen wordt ook geadviseerd om het sportspecifieke protocol vanuit de betreffende sportbond te raadplegen voor aanvullende richtlijnen.

Voor de culturele instellingen geldt ook dat men naast de landelijke protocollen ook de betreffende bond voor culturele instellingen te raadplegen voor aanvullende richtlijnen.

De verplichte registratie van sport- en beweegactiviteiten op www.veiligsporten.nu vervalt per 1 juli. Evengoed blijft het platform beschikbaar voor sportaanbieders om activiteiten te registeren. Bijvoorbeeld om niet-leden te laten inschrijven voor de activiteit of om achteraf te kunnen gebruiken bij contactonderzoek vanuit de GGD bij positieve besmetting.