Noodopvang in Hollands Kroon 

Het kabinet kondigde zondag 15 maart aan dat alle scholen en kinderopvang in ieder geval tot 28 april hun deuren moeten sluiten. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Noodopvang

Sinds de sluiting van scholen en kinderopvanglocaties is er noodopvang in Hollands Kroon beschikbaar. Deze noodopvang is bedoeld voor ouders die beiden een cruciaal beroep hebben. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, verzoeken wij om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen ouders toch een beroep doen op de noodopvang. Ook als u normaal geen gebruik maakt van formele kinderopvang. Deze opvang is zonder extra kosten voor u als ouder.

Noodopvang tijdens reguliere openingstijden

Het uitgangspunt is dat de noodopvang plaatsvindt op de plekken waar uw kind normaal gesproken ook aanwezig is. Enkele organisaties binnen het onderwijs en de kinderopvang regelen de opvang gezamenlijk. Dit kan betekenen dat uw kind niet op school wordt opgevangen, maar op de kinderopvang. Uiteraard onder begeleiding van een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Om te voorkomen dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers onder druk komen te staan bij steeds meer ziekmeldingen onder het personeel, is het goed dat zij op deze manier de samenwerking opzoeken. Zo kunnen zij de werkdruk acceptabel houden en zich inzetten voor de noodopvang.

Wij vertrouwen erop dat het onderwijs en de kinderopvang hun manier van noodopvang goed naar de ouders communiceren, op de manier zoals ze dit gewend zijn. Als u normaal gesproken geen gebruik maakt van formele kinderopvang, kunt u voor noodopvang tijdens reguliere openingstijden rechtstreeks contact opnemen met een kinderopvangorganisatie bij u in de buurt.

24-uurs noodopvang (avond, nacht- en weekendopvang) in Hollands Kroon

In Hollands Kroon biedt Kappio 24 uurs noodopvang aan. Dat gebeurt in overleg met de ouder op de centraal gelegen locatie KDV Mijnlieff en BSO Jump In in kindcentrum de Kroon in Anna Paulowna. Hier beschikken we over goede slaapmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze noodopvang is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar.

Deze 24 uurs noodopvang is bedoeld voor ouders in cruciale beroepen die bijvoorbeeld extra diensten moeten draaien en geen oplossingen in het eigen netwerk kunnen vinden. We realiseren ons dat het de voorkeur heeft om uw kind naar een bekende binnen uw eigen kring te brengen, maar menen u een goed alternatief te kunnen bieden bij Kappio. De medewerkers van Kappio zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat kinderen zich snel vertrouwd voelen en bieden hierin maatwerk in samenspraak met u als ouder.

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Kappio.

Let op!

Voor ouders geldt nog het volgende wat betreft kinderopvang:

  • Schrijf uw kind niet uit bij uw kinderopvangorganisatie of BSO, wel afmelden als u er tijdelijk geen gebruik van maakt.
  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
  • Pas niets aan bij de belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag.

Vragen? 

Voor inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de openingstijden van de noodopvang, hygiëne reglementen en de laatste landelijke ontwikkelingen kunt u terecht bij uw onderwijs- of kinderopvangorganisatie, zoals u dat gewend bent. Voor overige vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.