Overslaan en naar de inhoud gaan

Snelle vergunning voor kleine bouwwerken

Een kleine aanbouw, dakkapel, een mantelzorgwoning, een schuur of carport in het achtererfgebied is in sommige gevallen vergunningsvrij. Wilt u weten of u voor uw bouwplan een vergunning nodig heeft? Of wilt u een snelle vergunning aanvragen voor een klein bouwwerk? Dan kunt nu ook gebruik maken van onze snel service BLITTS. Dit kan alleen wanneer u bouwt in Wieringerwerf, Middenmeer of Anna Paulowna.

Via BLITTS kunt u voor veel voorkomende (ver)bouwwerkzaamheden controleren of u een vergunning nodig heeft. Als uw bouwplan vergunningsvrij is, dan kunt u meteen een officiële vergunningsvrij verklaring downloaden.

Heeft u wel een vergunning nodig of moet u een melding doen? Dan kunt u deze ook direct aanvragen. Het aanvragen van de vergunning is geautomatiseerd. Dat betekent dat u in een paar simpele stappen de aanvraag doet. Aan het einde van de stappen heeft u zelfs een 3D model van uw huis. U ontvangt de vergunning onder voorbehoud met 5 werkdagen. 

  • Ga naar de oranje knop 'Snelle vergunningen'.
  • Vul uw postcode en huisnummer in bij de postcodecheck. U ziet dan meteen of uw adres geschikt is voor een online aanvraag.
  • Als uw adres geschikt is kunt u zich registeren. Na uw aanmelding krijgt u een email met een link. Via deze link kunt u de aanvraag doen.
  • U beantwoordt een aantal vragen. Bijvoorbeeld over het type woning, maten en materialen. Met deze gegevens wordt direct getoetst of uw bouwwerk voldoet aan de regels.
  • Als uw aanvraag vergunningsvrij is kunt u direct een vergunningsvrij verklaring downloaden.
  • Heeft u wel een vergunning nodig? Dan krijgt u nog een aantal vragen. Bijvoorbeeld de afmetingen van het bouwwerk en het materiaalgebruik. Met deze informatie wordt er automatisch een bouwtekening gemaakt. U hoeft dus geen bouwtekeningen meer te laten maken door een architect.
  • Tot slot voegt u een kaart uit het kadaster toe en een paar foto's van de huidige situatie. Uw aanvraag is nu ingediend
  • De vergunningsvrij verklaring geldt alleen als u de vragenlijst compleet, juist en naar waarheid heeft ingevuld. Ook moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de ingevulde vragenlijst.
  • Wij wijzen u erop dat wij de uitvoering kunnen komen controleren. Afwijkingen in de uitvoering kunnen gevolgen hebben.
  • U kunt uw bouwplan zonder vergunning bouwen of plaatsen, maar het bouwwerk moet wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit en de Bouwverordening. U moet dus wel rekening houden met deze regels. Deze regels staan ook in de vergunningsvrij brief die u wordt toegestuurd.

Voor het verstrekken van de vergunning of vergunningsvrij verklaring brengen wij leges in rekening. Voor de betaling ontvangt u van ons een rekening. Als bij het in behandeling nemen van een aanvraag blijkt er sprake is van vergunningsvrij bouwen wordt een bedrag in rekening gebracht van €200,10.

Wat de totale kosten zijn hangt af van het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Voor sommige activiteiten worden vaste bedragen gerekend. Voor andere activiteiten is dit een percentage van uw bouwkosten.

De hoogte van de leges staat in de nota tarieven.

We streven ernaar met 5 werkdagen de vergunning te verlenen.

Informeer uw buurt

Gaat u (ver)bouwen met of zonder vergunning, een boom kappen of een nieuwe uitweg laten maken? Laat dit dan weten aan uw buurt. Zo voorkomt u klachten en wanneer u een vergunning nodig heeft, bezwaren op uw plannen. 

Wilt u weten wat er bij u in de buurt gebeurt? Abonneer u dan op de e-mailservice van Overheid.nl. Als abonnee ontvangt u elke keer als er in uw plaats of postcodegebied een publicatie is, een melding.

Gebruik maken van gemeentegrond

Heeft u voor het bouwen, verbouwen of slopen bijvoorbeeld een container, steiger of hijskraan nodig? Wilt u deze plaatsen op de openbare weg of andere gemeentegrond? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Vraag hier een ontheffing aan.

Vergunningsvrij bouwen in een beschermd dorpsgezicht of bij een monument?

Woont u op een locatie die is aangewezen als beschermd dorpsgezicht of woont u in een monument? Dan gelden er voor u andere regels. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om vergunningsvrij een bijgebouw te bouwen. Voor het vergunningsvrij plaatsen van een dakkapel, zonnepanelen of andere veranderingen aan uw woning gelden speciale regels. Deze vindt u op de website van Cultureel Erfgoed.

Principeverzoek

Wanneer uw plan niet past/strijdig is met het geldende bestemmingsplan, kunt u een principeverzoek indienen. Uit uw verzoek moet duidelijk naar voren komen op welke punten uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren. Het is niet verplicht maar wij raden u het wel aan.

Beschikking

Wanneer uw aanvraag compleet is en beoordeeld ontvangt u een beschikking. De beschikking is de beslissing op uw vergunningaanvraag. Naast dat deze beschikking aan u bekend wordt gemaakt wordt deze ook bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u bezwaar maken of een beroep aantekenen. Na het bekend maken van de beschikking heeft u hier zes weken de tijd voor.

U kunt bezwaar maken tegen een beschikking die volgens de reguliere procedure is verlopen. Nadat u bezwaar hebt gemaakt, kunt u nog in beroep (bij de rechtbank). En als u wilt in hoger beroep (bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) gaan. Tegen een aanvraag die de uitgebreide procedure volgt, kunt u eerst zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen. Na het besluit kunt u nog in beroep en hoger beroep gaan.

Na het bekend maken van de beschikking heeft een belanghebbende zes weken de tijd om een bezwaar, zienswijze of beroep aan te tekenen. Het is mogelijk dat dit bezwaar of beroep invloed heeft op de afgegeven beschikking. Daarom is het verstandig om te wachten met de werkzaamheden tot in ieder geval zes weken na het bekend maken. 

In een aantal gevallen moet u wachten met de werkzaamheden tot deze termijn voorbij is. Bijvoorbeeld voor slopen of het kappen van bomen. Dit komt omdat u deze werkzaamheden niet terug kunt draaien. U kunt de werkzaamheden in elk geval uitvoeren wanneer de beschikking onherroepelijk is geworden.

Start- en gereedmelding doorgeven

Heeft u een vergunning gekregen voor bouwen en/of iets te slopen? Dan moet u een start- en gereedmelding van uw werkzaamheden bij ons melden. Dit kunt u via ons online formulier doen.

Sloopmelding maken?

Gaat u slopen en komt daarbij asbest of meer dan 10 m3 aan sloopafval vrij? Dan moet u een sloopmelding doen bij het Omgevingsloket.

Wel of geen asbest?

Wilt u asbest in of rondom uw pand (laten) verwijderen? Dan moet u altijd een sloopmelding indienen. Panden van voor 1994 kunnen op onverwachte plekken asbest bevatten. Asbest is niet altijd te herkennen. Als u gaat breken of slopen is een asbestinventarisatierapport nodig gemaakt door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Het inventarisatierapport maakt duidelijk of er asbest aanwezig is of niet.

Kappen van bomen

Voor het kappen van bomen gelden in onze gemeente aparte regels. Voor het kappen van bomen in uw eigen tuin heeft u geen vergunning nodig.

Voor het kappen van bomen die staan op gemeentelijke grond heeft u meestal wel een vergunning nodig. De regels hiervoor vindt u ook in de Bomenlijst 2019.

Uitweg

Voor het realiseren of veranderen van een uitweg moet u een melding doen. Meer informatie vindt u op de pagina 'Melden uitweg maken'.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie