Overslaan en naar de inhoud gaan

Leegstandwet, woning tijdelijk verhuren

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld omdat uw woning te koop staat. Of omdat uw woning wacht op sloop of renovatie. De Leegstandwet biedt u de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur.

Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor:

 • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden;
 • een woning die te koop staat en nog nooit bewoond is geweest;
 • een woning die te koop staat en waarin de eigenaar gewoond heeft in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan;
 • een woning die te koop staat en in 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd is geweest;
 • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school.

Wilt u een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden tijdelijk verhuren? Dan krijgt u de vergunning voor 2 jaar. De vergunning kan steeds met 1 jaar worden verlengd. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

Voor woningen die te koop staan, krijgt u een vergunning voor 5 jaar. Dit is de maximale duur van de vergunning.

Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig? De vergunning voor verhuur wordt dan afgegeven voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan. Met een maximum van 10 jaar.

U kunt de vergunning aanvragen via het formulier Aanvraagformulier vergunning verhuur woonruimte.

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

 • de woning staat leeg;
 • de woning staat te koop;
 • alle bewoners zijn uitgeschreven uit de Basis Registratie Personen (BRP);
 • u woont al op een nieuw adres;.
 • u bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.

De volgende verhuurregels gelden bij verhuren van een pand in kader van Leegstandwet:

 • de huurder heeft geen huurbescherming als de huur stopt;
 • het huurcontract duurt minimaal 6 maanden;
 • de huurder heeft opzegtermijn van minimaal 1 maand;
 • de verhuurder heeft opzegtermijn van minimaal 3 maanden;
 • het huurcontract eindigt als leegstandsvergunning is verlopen.

Krijgt u een vergunning om uw woning die te koop staat te verhuren? Dan mag u met de huurder de huurprijs afspreken. In alle andere gevallen mag de huurprijs niet hoger zijn dan de prijs in de vergunning.

De kosten voor vergunning Leegstandwet zijn € 122,00.

De gemeente beslist binnen 8 weken na het ontvangen van uw aanvraag. Deze termijn mag één keer verlengd worden.

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie