Hoelang duurt mijn procedure? 

Een vergunning aanvragen of een bestemmingsplan aanpassen kosten niet alleen geld, maar ook tijd. Hieronder vindt u een overzicht van de procedures en hoeveel tijd dit kost. Natuurlijk proberen wij altijd om de tijd zo kort mogelijk te houden. 

Reguliere omgevingsvergunning 

De beslissing over een gewone (reguliere) omgevingsvergunning krijgt u binnen acht weken. Deze tijd mogen wij één keer verlengen met zes weken. 

Uitgebreide omgevingsvergunning 

Complexere aanvragen met een (hoger) risico voor de omgeving gaan via de uitgebreide procedure. Bij een uitgebreide omgevingsvergunning is de beslistermijn zes maanden. Deze mag één keer met zes weken verlengd worden.

Bestemmingsplanprocedure 

De procedure voor het bestemmingsplan wordt vanuit het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Awb doorlopen. De doorlooptijd, zonder voortraject, is op basis van de wettelijke termijnen 26 tot 31 weken.