Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen.

Aanpak

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningencheck op de site van het Omgevingsloket. U ziet dan meteen of u een vergunning moet aanvragen of niet. Komt u er niet uit dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Op de website van de Rijksoverheid staan een aantal handige brochures over vergunningsvrij brochure.

Voorwaarden

Als u geen vergunning nodig heeft, moet het bouwwerk wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Het bouwbesluit beschrijft de minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Het burenrecht beschrijft of het verstandig is om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Voorwaarden hogere overheden

Ondanks dat een ontwikkeling voldoet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen uit het Bouwbesluit 2012 kan deze in strijd zijn met wet- en regelgeving van hogere overheden waarvoor een ontheffing aangevraagd dient te worden. 

De provincie beschermt aardkundig interessante gebieden, 'aardkundige waarden', die iets vertellen over manier waarop het landschap is ontstaan. Ze vormen ons aardkundig erfgoed. Aardkundige waarden, waaronder 'aardkundige monumenten', hebben te maken met de geologische opbouw, de geomorfologie (landvormen) en de bodem van een gebied. Voorbeelden van aardkundige waarden zijn stuifzandgebieden en stuwwallen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Provincie Noord-Holland.