Slopen van gebouw of woning (sloopmelding)

Wilt u een gebouw, woning of een deel daarvan slopen? U moet een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • Als er bij de sloop tien kubieke meter of meer afval vrijkomt.
  • Als u bij de sloop asbest verwijdert.

Let op

Geef door waar u verblijft

Als u een woning laat slopen, wordt het adres van de woning beëindigd. Dit in verband met de wetgeving van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Verblijft u tijdens de bouw op een ander of hetzelfde adres? Geef uw adres aan ons door.

Aanpak

Op de site van het Omgevingsloket kunt u een check doen, zodat u meteen weet of u een melding moet doen of een vergunning nodig hebt.

Wel of geen asbest?

Wilt u asbest in of rondom uw pand (laten) verwijderen? Dan moet u altijd een sloopmelding indienen. Panden van voor 1994 kunnen op onverwachte plekken asbest bevatten. Asbest is niet altijd te herkennen. Als u gaat breken of slopen is een asbestinventarisatierapport nodig. Het inventarisatierapport maakt duidelijk of er asbest aanwezig is of niet.

Sloopmelding maken?

Een sloopmelding kunt u maken op de site van het Omgevingsloket. Doe de melding minimaal vier weken voordat u wilt beginnen met slopen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk vijf werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel;
  • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van vier weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

Voorwaarden

In de volgende gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument.
  • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Bij slopen in strijd met het bestemmingsplan.