Omgevingsvergunning

Voor het bouwen, verbouwen, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Wilt u weten of u wel of geen vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningencheck op het Omgevingsloket. U ziet dan meteen of u een vergunning moet aanvragen.

Aanpak

U kunt via het Omgevingsloket de omgevingsvergunning digitaal aanvragen. Wij nemen uw aanvraag via het Omgevingsloket in behandeling en handelen uw aanvraag verder af. U kunt zowel als inwoner (via DigiD), bedrijf of instelling (eHerkening) de omgevingsvergunning aanvragen. Voor meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Wat gebeurt er als ik een vergunning heb aangevraagd?

Uw aanvraag wordt door ons in behandeling genomen. In de ontvangstbevestiging staat de naam van de behandelaar vermeld. Dit is uw contactpersoon voor uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet of spelen er andere zaken? Dan neemt de behandelaar contact met u op.

Waar wordt uw aanvraag aan getoetst?

Wij kijken bij uw aanvraag onder andere naar het bestemmingsplan: is wat u wilt gaan doen, toegestaan volgens het bestemmingsplan? Ook kijken wij naar de ruimtelijke kwaliteitseisen (welstand) en de bouwtechnische voorschriften.

Kosten

Voor de behandeling van uw aanvraag, brengen wij kosten in rekening. Deze kosten noemen we leges. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van wat u precies heeft aangevraagd. Wilt u bijvoorbeeld gaan bouwen of verbouwen? Dan zijn de kosten (leges) afhankelijk van de bouwkosten. Voor bijvoorbeeld het kappen van een boom, geldt een vast bedrag. Wij brengen extra kosten in rekening bij binnenplanse- en buitenplanse afwijkingen van het Bestemmingsplan en tevens ook wanneer uw aanvraag bij de Welstandscommisie terecht komt.

Voor iedere aanvraag die wij in behandeling nemen, moet u kosten betalen. In onze legesverordening staat hoe hoog deze kosten zijn voor de verschillende soorten aanvragen.

Levertijd

De behandeling van een vergunning of bestemmingsplanwijzigingen kost niet alleen geld, maar ook tijd. Hieronder vindt u een overzicht van de procedures en welke tijd dat in beslag neemt. Natuurlijk streven wij er altijd naar om de tijd zo kort mogelijk te houden.

Reguliere omgevingsvergunning

Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure. De beslissing over een gewone (reguliere) omgevingsvergunning krijgt u binnen acht weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met zes weken. Wij streven naar het wettelijke termijn van acht weken, dit kan nogmaals verlengd worden met 6 weken. De acht weken termijn gaat lopen op het moment dat uw aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten van het Besluit omgevingsrecht (Bor/Mor) en het bouwbesluit en dus op het moment dat deze volledig is.

Uitgebreide omgevingsvergunning

Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure. Bij een uitgebreide omgevingsvergunning is de beslistermijn zes maanden. Deze mag eenmaal met zes weken verlengd worden.

Bestemmingsplanprocedure

De procedure voor het bestemmingsplan wordt op basis van het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Awb doorlopen. De doorlooptijd, zonder voortraject, is op basis van de wettelijke termijnen 26 tot 31 weken.

Bijzonderheden

Aanvragen voor een omgevingsvergunning en verleende vergunningen worden digitaal gepubliceerd. Deze publicaties noemen we officiële bekendmakingen. Op de site van officiële bekendmakingen kunt u zich ook aanmelden voor een e-mailservice. Als u dit instelt, ontvangt u vervolgens een e-mail, elke keer als er in uw plaats of postcodegebied een publicatie is. Dan hoeft u dus zelf niet meer te zoeken. Ook kunt u hiervoor een app downloaden.