Duurzame energie met behulp van aardgasvrij bouwen

Voor nieuwbouw van zowel woningen als utiliteitsgebouwen in de gemeente Hollands Kroon geldt aardgasvrij als nieuwe voorwaarde. Hiermee geeft het college invulling aan het Rijksbeleid. Met deze keuze sorteert de gemeente voor op de afspraken uit het Energieakkoord om te komen tot een volledig duurzame energievoorziening van woningen in 2050.

Energietransitie

De gemeente Hollands Kroon heeft te maken met een energietransitie. In 2050 mag aardgas in Nederland niet meer gebruikt worden als verwarmingsbron voor woningen en andere gebouwen. Aardgasvrije nieuwbouw kan gezien worden als de eerste stap in deze energietransitie. Maar deze beslaat ook de bestaande bouw.

Volledig duurzaam

Volledig duurzame energievoorziening betekent niet alleen (aard)gasloos, maar vraagt ook om slimmer energieverbruik. Voor het bouwen van volledig duurzame woningen en utiliteitsgebouwen kunt u denken aan de all-electric technieken, zoals zonne-energie, warmtepompen en zonneboilers. Maar ook de aansluiting van een wijk op een warmtenet met industriƫle restwarmte of warmte uit de grond kan een oplossing zijn. Daarnaast is het belangrijk om goede isolerende maatregelen toe te passen, HR++ glas en bijvoorbeeld ledverlichting. Dit geldt ook voor het verbouwen van bestaande woningen. Een forse opgave voor de markt, die hiermee wordt uitgedaagd om energieleverende woningen te realiseren.

Om uw energielabel te verhogen en energiebesparende maatregelen te treffen kunt u op de website van het Duurzaam Bouwloket terecht voor onder andere informatie over landelijke subsidies: www.duurzaambouwloket.nl/gemeente.

Samenwerken als basis

Deze energietransitie kunnen wij als gemeente niet alleen realiseren. Structureel met elkaar samenwerken is binnen deze ambitie belangrijk. Daarom horen we graag welke initiatieven er leven bij inwoners, het bedrijfsleven, instellingen en verenigingen, om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Via het contactformulier kunt u uw initiatieven doorgeven.