Asbest verwijderen

U mag zelf tot een maximum van 35 vierkante meter materiaal met asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt en er geen asbestvezels vrij kunnen komen.

Let op

U moet altijd een sloopmelding doen via het Omgevingsloket als u asbest gaat verwijderen.

U doet de melding op het Omgevingsloket. Doe de melding minimaal vier weken voordat u begint.U doet uiterlijk vijf dagen van te voren de melding als:

  • u als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 vierkante meter per perceel verwijdert;
  • uw bedrijf reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uitvoert aan een deel van het gebouw met asbest. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan of het gebruiksgenot belemmert.