Welstand

Als u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, wordt er ook beoordeeld of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit gebeurt aan de hand van welstandscriteria die zijn vastgelegd in de welstandsnota. Hiervoor worden leges geheven die u terugvindt op de legesnota, onder aan de beschikking.

Aanpak

Drie soorten welstandsgebieden

In onze welstandsnota wordt gewerkt met drie verschillende soorten welstandsgebieden:

  • welstandsvrij;
  • welstandsluw;
  • welstandsintensief.

Staat uw bouwwerk in:

  • een welstandsvrij gebied, dan gelden er geen regels. De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het uiterlijk van het bouwwerk;
  • een welstandsluw gebied, dan is er een licht preventief welstandstoezicht van toepassing en moet uw plan voldoen aan globale welstandsregels;
  • een welstandsintensief gebied, dan geldt een speciaal preventief welstandstoezicht.

Op de kaart in de welstandsnota kunt u de verschillende welstandsgebieden met bijbehorende criteria terugvinden. Daarnaast kunt u ook op postcode of adres zoeken via de site Tercera.

De beoordeling

Afhankelijk van het soort gebied waar het bouwwerk staat, vindt er een beoordeling plaats. Een beperkt deel van de aanvragen voor een omgevingsvergunning gaat voor advies naar de welstandscommissie. De overige aanvragen worden niet beoordeeld omdat het om een welstandsvrij gebied gaat of er wordt een beoordeling gedaan door de ambtelijke organisatie.

Bijzonderheden

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.