Erfgoed

De historische gebouwen, stolpboerderijen, kerken, dijken, kenmerkende dorpen en polders vertellen allemaal een klein stukje van de geschiedenis van Hollands Kroon. Ons cultureel erfgoed is voor veel inwoners iets om trots op te zijn, iets wat herinneringen oproept of waar men zich in kan herkennen. We willen dit erfgoed bewaren voor de toekomstige generaties.

Monumenten

In Hollands Kroon zijn er rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Welke panden of objecten dit precies zijn, kunt u opzoeken in het Erfgoedregister. Het register vindt u in het groene blok 'Zie ook'. U kunt ook via deze kaart bekijken waar alle monumenten staan in de gemeente Hollands Kroon.

Voor het restaureren of verbouwen van een monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Maar bij gewoon onderhoud is dit niet nodig. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u nalezen wanneer wel en wanneer geen omgevingsvergunning nodig is.

Er is een lijst met historische graven in de gemeente en deze graven zijn beschermd voor ruiming. Welke dit precies zijn kunt u hier vinden.

Cultuurhistorie

Onze gemeente heeft een grote variatie in landschappen. Om de landschappelijke kwaliteit te behouden en versterken wordt er bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gekeken naar de cultuurhistorie van het gebied. Sluit het plan bijvoorbeeld aan bij de kenmerken van het gebied? En wat voor invloed heeft het plan op de zichtlijnen in het landschap? De Provincie Noord-Holland heeft een Leidraad Landschap en Cultuurhistorie gemaakt waarin de kenmerken van de verschillende gebieden, ook wel ensembles genoemd, zijn beschreven. Het Leidraad is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening verankerd in artikel 15 en daarom moet de gemeente toetsen aan dit beleid. De leidraad vindt u hier.

De Provincie Noord-Holland heeft het landschap van Wieringen en het Oude Veer aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden moeten er rekening mee houden dat het gebied extra bescherming krijgt, wat dit inhoudt kunt u hier lezen.

Archeologie

Hollands Kroon wordt gekenmerkt door een rijk bodemarchief, waarvan de bewaarcondities over het algemeen gunstig zijn. Er zijn drie archeologische gebieden van provinciaal belang binnen de gemeentegrenzen. Dit zijn Wieringen, West-Friesland en de Waddenzee, zie hier voor meer informatie.

Bij ruimtelijke plannen of andere grondroerende activiteiten is de gemeente verplicht rekening te houden met de archeologische verwachtingen van een gebied. Voor gebieden waar eerder vondsten zijn gedaan of die door de provincie zijn aangewezen neemt de gemeente in ruimtelijke plannen een aanlegvergunningsstelsel op, bekijk de Omgevingsvisie voor meer informatie.

Heeft u zelf een archeologische vondst gedaan? Meld dit dan bij de gemeente. Één vondst kan archeologen soms al veel vertellen. Het protocol vondstmeldingen laat zien waarom een vondst gemeld moet worden.

Monumentenlijst Hollands Kroon

Hollands Kroon is bezig met het aanwijzen van een gemeentelijke monumenten die representatief zijn voor het verhaal van Hollands Kroon. Met een monumentale status worden panden beschermd voor bijvoorbeeld sloop. De gemeentelijke monumentencommissie heeft in afstemming met de historische verenigingen een inventarisatie gemaakt. Op basis hiervan zijn panden uitgekozen die kandidaat zijn aangewezen te worden als gemeentelijk monument. De eigenaren van deze kandidaat gemeentelijk monumenten zijn benaderd met de vraag of zij mee willen werken aan architectonisch en cultuurhistorisch onderzoek. Als op basis van dit onderzoek een positief advies komt, start de procedure van de aanwijzing tot gemeentelijk monument. Meer informatie leest u hierover in de Erfgoedverordening Hollands Kroon. Deze staat in het groene blok 'Zie ook'.

Gemeentelijke monumenten

Van elk gemeentelijk monument staat hieronder het aanwijzingsbesluit en de redengevende omschrijving. In een redengevende omschrijving staat beschreven wat het pand historisch maakt, waarom het pand architectonisch waardevol, wat het pand stedenbouwkundig waardevol maakt, of het pand zeldzaam is en wat de staat van het pand is. Er wordt hierbij ook altijd een beschrijving gegeven van de buitenkant van het pand.

U kunt hieronder op een momument klikken om er direct naartoe te gaan of u kunt door de lijst scrollen:

Dorpsstraat 81, Nieuwe Niedorp

Dorpsstraat 129, Nieuwe Niedorp

Dorpsstraat 145, Nieuwe Niedorp

Dorpsstraat 146, Nieuwe Niedorp

Dorpstraat 148, Nieuwe Niedorp

Dorpstraat 173, Nieuwe Niedorp

Dorpstraat 197, Nieuwe Niedorp

Zuid Zijperweg 27, Wieringerwaard

Kerkplein 12, Hippolytushoef

Koningstraat 32 34, Hippolytushoef

Nieuwstraat 44, Hippolytushoef

Bosstraat 1, Winkel

Dorpsstraat 81, Nieuwe Niedorp

Dorpsstraat 81, Nieuwe Niedorp
Dorpsstraat 81, Nieuwe Niedorp

Soort gebouw: dorpshuis

Dorpsstraat 129, Nieuwe Niedorp

Dorpsstraat 129 Nieuwe Niedorp
Dorpsstraat 129, Nieuwe Niedorp

Soort gebouw: woonhuis

Dorpsstraat 145, Nieuwe Niedorp

Dorpsstraat 145
Dorpsstraat 145 Nieuwe Niedorp

Soort gebouw: café

Dorpsstraat 146, Nieuwe Niedorp

Dorpsstraat 146 Nieuwe Niedorp
Dorpsstraat 146 Nieuwe Niedorp

Soort gebouw: school

Dorpsstraat 148, Nieuwe Niedorp

Dorpsstraat 148
Dorpsstraat 148 Nieuwe Niedorp

Soort gebouw: woonhuis

Dorpsstraat 173, Nieuwe Niedorp

Dorpsstraat 173
Dorpsstraat 173 Nieuwe Niedorp

Soort gebouw: woonhuis

Dorpsstraat 197, Nieuwe Niedorp

Dorpsstraat 197
Dorpsstraat 197 Nieuwe Niedorp

Soort gebouw: woonhuis

Zuid Zijperweg 27, Wieringerwaard

Zuid Zijperweg 27
Zuid Zijperweg 27, Wieringerwaard

Soort gebouw: woonhuis

Kerkplein 12, Hippolytushoef

Kerkplein 12, Hippolytushoef
Kerkplein 12, Hippolytushoef

Soort gebouw: woonhuis

Koningstraat 32 34, Hippolytushoef

Koningstraat 32 34, Hippolytushoef
Koningstraat 32 34, Hippolytushoef

Soort woning: woonhuis

Nieuwstraat 44, Hippolytushoef

Nieuwstraat 44
Nieuwstraat 44 Hippolytushoef

Soort gebouw: woonhuis

Bosstraat 1, Winkel

Bosstraat 1, Winkel
Bosstraat 1, Winkel

Soort gebouw: woonhuis

Contact

Voor meer informatie over de gemeentelijke monumentenlijst kunt u contact met ons opnemen.