Overslaan en naar de inhoud gaan

WOZ-waarde

Wij bepalen elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. Wij gebruiken de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook de heffingen van het rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde. De aanslagen vallen eind februari op de mat.

Huurders van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking opgestuurd. Huurt u een woning? Dan krijgt u ook een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde heeft namelijk invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw.

Heeft u het aanslag/WOZ-beschikkingsbiljet niet meer? Dan kunt u hem inzien en downloaden in Mijn HK onder het kopje WOZ. U logt in met uw DigiD. Log in in Mijn HK.

Let op

De aanslagen vallen eind februari op de mat.

Heeft u het gevoel dat de WOZ-waarde niet goed is? Bekijk dan het taxatieverslag. U kunt dan zien of de bij ons bekende gegevens van uw woning(en) en/of bedrijfspand(en) goed zijn. Als u vindt dat een aanslag niet klopt, neem dan contact met ons op.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Om de waarde van de gebouwen in Hollands Kroon vast te stellen worden taxaties uitgevoerd. Wij berekenen op welke waarde woningen en bedrijfsgebouwen vastgesteld moeten worden. Uitgangspunt daarbij is de prijs die voor een onroerende zaak wordt betaald, in de huidige economische situatie. Het gaat om de prijs die een koper bereid is te betalen op de vrije markt, wanneer het pand leeg wordt verkocht en onmiddellijk zou kunnen worden gebruikt. Voor bedrijfsgebouwen speelt daarbij vaak ook de te realiseren huur een rol.

De WOZ-waarde wordt elk jaar vermeld op het gecombineerde aanslag/WOZ-beschikkingsbiljet die u eind februari ontvangt. Met de WOZ-waarde wordt ook de hoogte van uw aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB) berekend. Het waterschap en de belastingdienst maken ook gebruik van de WOZ-waarde.

Meer informatie over de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) kunt u vinden op de website van de  Waarderingskamer. Zij houden toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ.

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Ze lijken op elkaar door ligging, bouw en onderhoudstoestand.
  • Een taxatiebureau of wij doen de waardebepaling. Uw taxatieverslag vindt u in Mijn HK (log in met uw DigiD). Eind februari staat het nieuwe taxatieverslag klaar.
  • Eén of een aantal woningen in zo'n groep wordt getaxeerd. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De gemeente gebruikt een vergelijkingsmethode, ook wel bekend onder de naam modelmatige waardebepaling. Zowel verkoopcijfers als de kenmerken van een woning spelen daarbij een rol.
  • Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen tussen de woningen.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
  • Bij het bepalen van de WOZ-waarde moet u rekening houden met de verschillende waarde tussen de woningen onderling.

Vanaf 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht om alle WOZ-woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte (GBO). Tot vorig jaar werd dit gebaseerd op de bruto inhoud. De gebruiksoppervlakte is de standaard meetmethode waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs, woningbouwverenigingen, beleggers in vastgoed en bouwmaatschappijen werken. Ook gemeenten moeten vanaf 2022 deze methode gebruiken bij het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. Dit zorgt voor duidelijkheid en eenheid voor woningeigenaren.

Door de nieuwe meetmethode kan de waarde van uw woning veranderd zijn. Bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte  zijn zoveel mogelijk kenmerken van de woningen zijn gecontroleerd. U kunt daarbij denken aan de aanwezigheid van aan- en bijgebouwen. Het kan zijn dat deze bijgebouwen niet eerder zijn meegenomen in de taxatie. Deze worden nu wel meegenomen. Dit zorgt voor een hogere WOZ-waarde. Of dit bij u van toepassing is kunt u controleren door de taxatieverslagen van vorig jaar en die van dit jaar met elkaar te vergelijken.

De WOZ-waarde staat op aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) die u elk jaar krijgt. Wilt u controleren hoe de waarde bepaald is? Dan kunt u het taxatieverslag bij ons opvragen.

Wilt u de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met die van andere woningen? Dat kan in het WOZ-waardeloket.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie