WOZ-waarde

Wij bepalen elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. Wij gebruiken de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook de heffingen van het rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

Huurders van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd. Huurt u een woning? Dan krijgt u ook een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde heeft namelijk invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw.

Voorwaarden

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Ze lijken op elkaar door ligging, bouw en onderhoudstoestand.
  • Een taxatiebureau of wij doen de waardebepaling. Uw taxatieverslag vindt u in Mijn HK, begin maart staat het nieuwe taxatieverslag klaar.
  • Eén of een aantal woningen in zo'n groep wordt getaxeerd. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De gemeente gebruikt een vergelijkingsmethode, ook wel bekend onder de naam modelmatige waardebepaling. Zowel verkoopcijfers als de kenmerken van een woning spelen daarbij een rol.
  • Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen tussen de woningen.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
  • Bij het bepalen van de WOZ-waarde moet u rekening houden met de verschillende waarde tussen de woningen onderling.

Bijzonderheden

De WOZ-waarde staat op aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) die u elk jaar krijgt. Wilt u controleren hoe de waarde bepaald is? Dan kunt u het taxatieverslag bij ons opvragen.

Wilt u de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met die van andere woningen? Dat kan in het WOZ-waardeloket.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.