Hoe kan ik bezwaar indienen tegen een WOZ-beschikking?

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geven graag extra uitleg of advies over uw persoonlijke situatie. Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er namelijk geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen wij deze voor u aan. Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden. 

Als u het gevoel heeft dat de WOZ-waarde niet correct is, raden wij u aan om eerst het taxatieverslag te bekijken. U kunt dan al snel zien of de bij ons bekende gegevens van uw object(en) ook juist zijn. Ook als u van mening bent dat een aanslag onjuist is, kunt u contact met ons opnemen. Dit informele contact is mogelijk tot vier weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

Bezwaar maken

Komt u er met een van onze medewerkers van WOZ/Belastingen niet uit, dan kunt u formeel (binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet) bezwaar maken.

Het bezwaar moet het volgende bevatten:

  • het beschikkings-/aanslagnummer waar u bezwaar tegen maakt;
  • de reden;
  • naam en adres;
  • telefoonnummer;
  • datum;
  • handtekening.

Een bezwaar moet schriftelijk worden ingediend. U stuurt uw bezwaar naar Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna ter attentie van de heffingsambtenaar. Bezwaar per e-mail kan alleen als u uw bezwaar als bijlage meestuurt. Het bezwaar moet namelijk ondertekend zijn. U stuurt uw bezwaar dan naar belastingen@hollandskroon.nl. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig.