Kan ik een extra container krijgen?

Op verzoek kunt u onder bepaalde voorwaarden een extra afvalcontainer krijgen. Voor een extra grijze container geldt dat uw huishouden uit meer dan vijf personen bestaat. Hierbij wordt gekeken naar de inschrijving in de Basisregistratie Personen. Ook als u in het bezit bent van een medisch attest kunt u in aanmerking komen voor een extra grijze container. Als u een extra grijze container krijgt, ontvangt u hiervoor een aanslag. Dit bedrag wordt vastgesteld in de afvalstoffenverordening.

Aan een extra groene of oranje container zijn geen voorwaarden of kosten verbonden. Als u een extra container wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met HVC. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0800-0700.

Wilt u een extra container weer inleveren? Neem dan ook contact op met HVC.