Extra container restafval aanvragen

U heeft standaard een grote grijze afvalbak voor het restafval, een groene bak voor het gft-afval, een grote grijze bak met oranje deksel voor plastic, blik en drankenkartons.

Voor uw GFT en Plastic kunt u gratis 1 extra bak aanvragen bij HVC via 0800 0700.

Extra container voor restafval

Het kan voorkomen dat u niet uitkomt met uw restafval container. In dat geval kunt u één extra restafvalcontainer aanvragen. Hier zijn geen voorwaarden maar wel eenmalig kosten aan verbonden.

Kosten voor extra container

Een extra restafval container kost per 1 januari 2022 eenmalig € 75,-.

Vervolgens betaald u het vastgestelde tarief per keer dat de container wordt geleegd (€ 4,67 voor een 140 liter container of € 8,- voor een 240 liter container).

Vergoeding voor extra container door medische indicatie

Voor aantoonbaar medisch afval als incontinentieluiers, infusen of sondevoeding wordt € 78,- per jaar gecompenseerd bij gebruik van een extra 240 liter container. Dit bedrag geldt ook voor gebruikers van een ondergrondse restcontainer met medisch afval of een fysieke beperking. Bij gebruik van één restcontainer is de compensatie afhankelijk van de grootte van de container en het aantal personen in het huishouden.

Inwoners die van de compensatie gebruik willen maken, kunnen een belafspraak met ons maken. Om de situatie in te kunnen schatten, spreken we u eerst graag telefonisch.

Aanvragen

Onder de button vindt u een aanvraagformulier voor een extra restafval container. Na betaling geven wij HVC opdracht om de extra restcontainer te leveren. Dit kan enige tijd duren.