Kwijtschelding belastingen en heffingen

Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kunnen we in sommige gevallen uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. We houden rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de aanslag waterschapsbelastingen van het Hoogheemraadschap en de aanslag gemeentelijke belastingen via de website van het Hoogheemraadschap.

  1. Ga naar ‘Mijn HHNK’.
  2. Log in met uw DigiD.
  3. Ga naar kwijtschelding.
  4. Volg verder de instructies op uw scherm.

Als u kwijtschelding aanvraagt, geeft u hiermee toestemming aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om uw gegevens te toetsen bij:

  • de Belastingdienst;
  • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW);
  • de Basisregistratie Personen (BRP);
  • het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV).

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u een betalingsregeling bij ons aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.