Regelen van begrafenis

Als er na een overlijden voor gekozen wordt om op een gemeentelijke begraafplaats te begraven, dan wordt er een graf en een moment van begraven aangevraagd bij de gemeente.

De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen via de web agenda. Uitvaartondernemers die geen inlog hebben voor deze web agenda kunnen ons mailen.

Een graf huurt u voor ten minste 20 jaar na bijzetten van de laatste overledene in het graf. Dit in verband met de grafrust. Daarna is er de mogelijkheid om te verlengen met 5 of 10 jaar. De kosten voor begraven vindt u in de tarievennota.

Graf uitgifte

Als er nog geen graf gereserveerd is dan kunt u na het overlijden van uw dierbare samen met de begraafplaatsbeheerder een graf uitzoeken of dit overlaten aan de uitvaartondernemer.

U kunt ook een graf van te voren reserveren. U kunt hiervoor een mail sturen met hierin uw contactgegevens en op welke begraafplaats u een graf wilt reserveren. De begraafplaatsbeheerder maakt dan een afspraak met u om een graf uit te zoeken.

Soorten graven

Particulier graf

In de volksmond wordt dit ook wel eigen graf, familiegraf of persoonlijk graf genoemd. Er kunnen één of twee personen worden begraven in een particulier graf. Het graf wordt voor ten minste 20 jaar uitgegeven, daarna is er de mogelijkheid om te verlengen met 5 of 10 jaar.

Vanwege de hoge grondwaterstand worden op de begraafplaats in Middenmeer worden alleen graven met 1 laag uitgegeven. Er kan van de mogelijkheid gebruik worden gemaakt om 2 naast elkaar gelegen graven te reserveren.

Particulier Kindgraf

Kinderen tot 12 jaar kunnen worden begraven in een kindgraf.  Als de ouders later bij hun kind begraven willen worden, dan kan een kind jonger dan 12 jaar ook in particulier graf worden begraven.

Algemeen graf (alleen in Nieuwe Niedorp)

In een algemeen graf worden 2 personen begraven die geen bekende zijn van elkaar. Hiervan blijft de gemeente eigenaar en bepaalt de gemeente wie er in begraven wordt. Er wordt voor 10 jaar een gebruiksrecht afgegeven. Na deze periode is er geen mogelijkheid tot verlengen. De nabestaanden delen een stuk grond boven het graf, dit betekent dat het grafmonument niet te groot mag zijn.

Voor de grafrechten en het algemeen onderhoud van de begraafplaats is een bedrag verschuldigd. Dit wordt bij de uitgifte van het graf afgekocht voor een bepaalde periode (grafrechten). U kunt dit na afloop van de grafrecht periode de grafrechten verlengen.

Grafmonument

Voor het plaatsen van een monument vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden. De aanvraag wordt meestal in opdracht van de familie aangevraagd door de steenhouwer.

Omschrijving rechthebbende

De rechthebbende mag bepalen wie er in het graf begraven worden, de grafrechten verlengen, de grafrechten overdragen, de grafrechten beëindigen en informatie opvragen over het graf. De rechthebbende heeft de plicht om het graf te onderhouden en ervoor te zorgen dat de gemeente beschikt over de juiste contactgegevens en betaling van de nota.

Degene die de begrafenis aanvraagt wordt automatisch rechthebbende van het (nieuwe) graf. Wordt er gekozen om de overledene bij te zetten in een bestaand graf dan is er toestemming nodig van de rechthebbende van het graf.