Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelen van begrafenis

Het aanvragen van een begrafenis op één van de gemeentelijke begraafplaatsen in Hollands Kroon gaat via de webagenda, www.begraafplaatsagenda.nl. De uitvaartondernemer heeft hiervoor een inlog en kan dit voor u regelen.

Uitvaartondernemers die geen inlog hebben voor deze web-agenda kunnen ons een e-mail sturen.

Een graf huurt u voor ten minste 20 jaar na bijzetten van de laatste overledene in het graf. Dit in verband met de grafrust. Daarna is er de mogelijkheid om te verlengen met 5 of 10 jaar. De kosten van begraven vindt u in de tarievennota (kijk in het groene 'Zie ook' blok).

Grafuitgifte

Als er nog geen graf gereserveerd is dan kunt u na het overlijden van uw dierbare samen met de begraafplaatsbeheerder een graf uitzoeken of dit overlaten aan de uitvaartondernemer.

U kunt ook een graf van te voren reserveren. Daarvoor kunt u ons een e-mail sturen met hierin uw contactgegevens en op welke begraafplaats u een graf wilt reserveren. De begraafplaatsbeheerder maakt dan een afspraak met u om een graf uit te zoeken.

Soorten graven

Er zijn drie soorten graven:

  1. Particulier graf
  2. Particulier kindgraf
  3. Algemeen graf (alleen in Nieuwe Niedorp)

1. Particulier graf

Dit wordt ook wel een eigen graf, familiegraf of persoonlijk graf genoemd. Er kunnen één of twee personen in een particulier graf. Het graf wordt voor ten minste 20 jaar uitgegeven, daarna is er de mogelijkheid om te verlengen met 5 of 10 jaar.

Vanwege de hoge grondwaterstand worden op de begraafplaats in Middenmeer alleen graven met één laag uitgegeven. U kunt twee graven naast elkaar reserveren. 

Voor de grafrechten en het algemeen onderhoud van de begraafplaats is een bedrag verschuldigd. Dit wordt bij de uitgifte van het graf afgekocht voor een bepaalde periode (grafrechten). U kunt na afloop van de grafrechtperiode de grafrechten verlengen.

2. Particulier kindgraf

Kinderen tot 12 jaar kunnen worden begraven in een kindgraf.  Als de ouders later bij hun kind begraven willen worden, dan kan een kind jonger dan 12 jaar ook in een particulier graf worden begraven.

3. Algemeen graf (alleen in Nieuwe Niedorp)

In een algemeen graf worden twee personen begraven die geen bekenden zijn van elkaar. Hiervan blijft de gemeente eigenaar en bepaalt de gemeente wie er in begraven wordt. Er wordt voor 10 jaar een gebruiksrecht afgegeven. Na deze periode is er geen mogelijkheid tot verlengen. De nabestaanden delen een stuk grond boven het graf. Dit betekent dat het grafmonument niet te groot mag zijn.

Grafmonument

Voor het plaatsen van een monument vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden. De aanvraag wordt meestal in opdracht van de familie aangevraagd door de steenhouwer.

Omschrijving rechthebbende

De rechthebbende mag bepalen wie er in het graf begraven worden, de grafrechten verlengen, de grafrechten overdragen, de grafrechten beëindigen en informatie opvragen over het graf. De rechthebbende heeft de plicht om het graf te onderhouden en ervoor te zorgen dat de gemeente beschikt over de juiste contactgegevens en betaling van de nota.

Degene die de begrafenis aanvraagt wordt automatisch rechthebbende van het (nieuwe) graf. Wordt er gekozen om de overledene bij te zetten in een bestaand graf dan is er toestemming nodig van de rechthebbende van dit graf.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie