Overdragen van grafrechten aan nieuwe rechthebbende

Grafrechten kunnen op twee manieren op een andere naam komen te staan.

  1. De huidige rechthebbende wil dat iemand anders de grafrechten overneemt.
  2. De huidige rechthebbende van het graf is overleden. Een ander familielid kan dan kiezen om deze rechten over te laten schrijven op zijn of haar naam.

Aanpak

1. Grafrechten overdragen aan iemand anders

Als u de grafrechten op naam van iemand anders wil laten zetten, doet u dat met het formulier 'Overdragen grafrechten'. Hiervoor logt u in met DigiD en vult u het hele formulier in. U vult ook de gegevens van de nieuwe persoon (rechthebbende) in.

De nieuwe rechthebbende ontvangt een e-mail. Daarin staat een link. Hij/zij klikt deze link aan en geeft digitaal akkoord. Daarna stuurt hij/zij het formulier in.

2. Rechthebbende van het graf is overleden

Als de rechthebbende van een graf is overleden, zoeken wij een nieuwe rechthebbende. Heeft u een familieband met de overleden persoon in het graf en wilt u nu rechthebbende worden van het graf? Kijk bij 'Nieuwe rechthebbende na overlijden rechthebbende'.

Als niemand zich meldt, dan sturen wij een brief naar een familielid van de overleden persoon. Wij vragen of hij/zij wel of niet rechthebbende van het graf wil worden. Kijk voor meer informatie op 'Nieuwe rechthebbende na overlijden rechthebbende'.