Nieuwe rechthebbende na overlijden rechthebbende

U heeft een brief ontvangen. Daarin vragen wij of u de rechten van een graf op uw naam wilt laten zetten. De vorige rechthebbende is overleden.

Vul het formulier in. Klik daarvoor op de oranje knop 'Overdragen grafrechten'. U logt in met DigiD.

Wilt u geen rechthebbende worden van het graf? Vraag dan eerst aan de nabestaanden of iemand de grafrechten wilt overnemen. Kent u niemand die de grafrechten wil overnemen? Vul dan ook het formulier in. Zorg voor de juiste gegevens van de contactpersoon.

U betaalt niets om de nieuwe rechthebbende te worden. Als u de grafrechten verlengt, krijgt u daar wel een rekening van.

De rechthebbende van een graf mag:

  • bepalen wie er in het graf begraven worden;
  • de grafrechten verlengen of niet verlengen;
  • de grafrechten overdragen aan iemand anders;
  • afstand doen van het graf;
  • informatie vragen over het graf.

De rechthebbende van een graf moet:

  • het graf onderhouden;
  • zorgen voor de goede gegevens van de contactpersoon;
  • de rekening(en) betalen van dit graf.