Overslaan en naar de inhoud gaan

Grafrechten verlengen, overschrijven of afstand doen

Na afloop van de graftermijn kunnen de grafrechten verlengd worden voor vijf of tien jaar.

Verlengen grafrechten

Verlenging doorgeven kan via het formulier 'grafrechten verlengen/afstand doen'. Heeft u nog geen bericht ontvangen en wilt u alvast een verlenging doorgeven is dit ook mogelijk via dit formulier. De verlenging gaat in vanaf de dag dat de termijn is verlopen, ongeacht of de verlenging voor of na deze datum wordt verwerkt.

Overschrijven grafrechten

Als u de grafrechten wilt overdragen op naam van een ander, kunt u dat doen met het formulier overdracht grafrechten. Hiervoor logt eerst de huidige rechthebbende in met Digid en vult het hele formulier in. Inclusief de gegevens van de nieuwe rechthebbende.

De nieuwe rechthebbende ontvangt een bevestigings-link in zijn/haar mail. Hij/zij klikt deze link aan en geeft akkoord door middel van het aanvinken van de vraag ''Ik ga akkoord met bovenstaande informatie". Hij/zij dient het formulier in.

Heeft u een brief ontvangen van de gemeente waarin wordt gevraagd of u rechthebbende wilt worden van een graf waarvan de vorige rechthebbende is overleden. Wilt u geen rechthebbende worden van het betreffende graf horen wij dat ook graag. Wij gaan dan andere nabestaanden aanschrijven. U kunt dit doorgeven via wijzigen rechthebbende.

Afstand doen van een graf of nis

Na afloop van de graftermijn kan de rechthebbende er ook voor kiezen de rechten niet te verlengen. Er wordt afstand gedaan van het graf. We gaan ervan uit dat de rechthebbende navraag heeft gedaan bij de familie of een ander familielid de rechten wil overnemen.

Via het formulier grafrechten verlengen/afstand doen kunt u aangeven dat u afstand doet. Wanneer men afstand doet voor het verstrijken van de reeds betaalde termijn vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Bovengronds ruimen

Via het formulier 'grafrechten verlengen/afstand doen' kunt u aangeven of u het op het graf geplaatste monument wilt behouden of hier afstand van wilt doen. Er zijn geen kosten verbonden aan het afstand doen en het eventueel overdragen van het monument.

Het graf wordt pas ondergronds geruimd als het graf opnieuw wordt uitgegeven.

Is er sprake van een urn in een (urnen)graf/nis en wilt u deze weer terug, dan zijn hier wel kosten aan verbonden.  Als u afstand doet van de urn, wordt de as verstrooid op het plaatselijke strooiveld.

Voor het overdragen van het monument of de urn neemt de begraafplaatsbeheerder contact met u op om een afspraak te maken wanneer u deze kunt ophalen.

Stoffelijke resten opgraven en alsnog cremeren

Het is mogelijk om bij ruiming van een graf de stoffelijke resten te laten cremeren. Voor het laten opgraven van de stoffelijke resten dient er een aanvraagformulier tot opgraven te worden ingevuld, dit formulier kunt u opvragen via begraven@hollandskroon.nl . Er mag slechts worden opgegraven met vergunning van de burgemeester van de gemeente waar de stoffelijke resten zijn begraven en met toestemming van de rechthebbende van het graf.

Het vervoer en de crematie moet de aanvrager zelf aanvragen/verzorgen bij de gewenste instantie. Het vervoer moet volgens de inspectierichtlijn lijkbezorging geschikt zijn. Dit betekent onder andere dat de cabine en de laadruimte gescheiden moeten zijn en de laadruimte goed reinigbaar moet zijn. Wanneer er onverteerde resten zijn mag er alleen voor het transport gebruik worden gemaakt van een lucht- en vloeistofdichte kist. De crematie moet op dezelfde dag als de opgraving plaatsvinden.

Voor het verzoek tot opgraven wordt per graf een bedrag gevraagd van € 776,85. De kosten voor de crematie kunt u opvragen bij het crematorium. Hier kunt u ook terecht met uw vraag of u de stoffelijke resten na de crematie in een urn kunt meenemen. De kosten voor de kist om de stoffelijke resten in te vervoeren kunt u opvragen bij een door u gekozen uitvaartverzorger. Voor elke overledene moet een aparte kist gebruikt geworden.

Alleen de rechthebbende van een graf kan opdracht kan geven tot het laten opgraven van de stoffelijke resten.

Nieuwe rechthebbende

Heeft u een brief ontvangen van de gemeente waarin wordt gevraagd of u rechthebbende wilt worden van een graf waarvan de vorige rechthebbende is overleden? En wilt u geen rechthebbende worden van het betreffende graf horen wij dat ook graag. Wij gaan dan andere nabestaanden aanschrijven. U kunt dit doorgeven via de oranje button 'wijzigen rechthebbende'.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie