Standplaats, vergunning

Standplaatsen zijn plekken waar ondernemers een dagdeel, dag en/of een aantal dagen per week spullen kunnen verkopen vanuit bijvoorbeeld een kraam of een wagen. Om een standplaats in te nemen op gemeentegrond of particuliere grond, heeft u een vergunning nodig.

Aanpak

U kunt online een standplaatsvergunning aanvragen. Dit kan via de oranje knop. Bij het indienen is het nodig dat u onderstaande bijlagen meestuurt.

Bij nieuwe kiosk of kar:

  • foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing

Voorwaarden

Er zijn vaste plekken in de omgevingsvergunningen opgenomen. Voordat u een aanvraag indient kunt u informatie over de beschikbare standplaatsen opvragen via vergunningen@hollandskroon.nl

Kosten

U betaalt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag €51,10 (tarief 2022).

De kosten van een standplaatsvergunning vindt u in de Verordening Staangeld 2022.