Standplaats, vergunning

Standplaatsen zijn plekken waar ondernemers een dagdeel, dag en/of een aantal dagen per week spullen kunnen verkopen vanuit bijvoorbeeld een kraam of een wagen. Om een standplaats in te nemen op gemeentegrond of particuliere grond, heeft u een vergunning nodig.

Aanpak

U kunt online een standplaatsvergunning aanvragen via de oranje button. Bij het indienen is het nodig dat u onderstaande bijlagen meestuurt.

Situatietekening (schaal 1:500 of 1:1000). Deze bestaat uit een tekening waaruit blijkt:

  • de situering van de te plaatsen kiosk of kar op het terrein met de maatvoering
  • voorzien van een noordpijl
  • plattegrond van de kiosk of kar (schaal 1:50)

Bij bestaande kiosk of kar:

  • foto's van de gevels van de kiosk of kar
  • foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing.

Bij nieuwe kiosk of kar:

  • tekening van de gevels van de kiosk of kar (schaal 1:50)
  • foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing

Voorwaarden

Er worden geen locaties aangewezen waar een standplaats kan worden ingenomen. U kunt voor iedere locatie een standplaatsvergunning aanvragen. Voor de plaats wordt gelet op de verkeersveiligheid en de openbare orde.