Ontheffing geluid

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Hollands Kroon zijn regels opgenomen over lawaai. Burgemeester en wethouders kunnen hiervan ontheffing verlenen.

Bij werkzaamheden worden soms machines gebruikt die geluidshinder kunnen veroorzaken. Vooral binnen de bebouwde kom kan men geluidshinder ondervinden. Zo nu en dan is het noodzakelijk dat werkzaamheden buiten reguliere tijden of dagen plaatsvinden. Voor dergelijke activiteiten die buiten normale werkdaguren en -dagen plaatsvinden, kan men een ontheffing APV ex artikel 4.6 aanvragen. Voorbeelden daarvan zijn onderhoudswerkzaamheden aan het spoor, het storten van een betonnen vloer of het afwerken van die vloer. Aan dergelijke ontheffingen kunnen verschillende voorwaarden worden verbonden die moeten worden nageleefd.

Aanpak

  • Lees hieronder de voorwaarden om te bepalen of ontheffing nodig is.
  • U gaat naar de oranje button.
  • Log in met DigiD of eHerkenning.
  • Vul het formulier in en zendt hem in.
  • De nota ontvangt u bij de ontheffing.

Voorwaarden

Als voldaan wordt aan elk van de onderstaande voorwaarden kunnen de werkzaamheden gewoon (dus zonder ontheffing) worden uitgevoerd:

  • als het geluidniveau lager is dan 60 dB(A) dagwaarde(dit is te vergelijken met het geluid van een wasmachine of vaatwasser);
  • als de werkzaamheden overdag plaatsvinden (tussen 7.00 en 19.00 uur);
  • als de werkzaamheden plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag.

In alle andere gevallen moet een ontheffing van de APV worden aangevraagd.

Kosten

De legeskosten van een APV-ontheffing geluid bedragen € 81,65.