Overslaan en naar de inhoud gaan

Melding uitweg maken

Een uitweg, ook wel uitrit, inrit of oprit genoemd, is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg.

Voor het aanleggen of wijzigen van een uitweg moet een melding worden gedaan. Melden alleen is niet voldoende om een uitweg aan te mogen leggen. De gemeente moet de melding eerst positief hebben beoordeeld.

Wanneer moet ik een melding doen?

Een melding is nodig wanneer u een uitweg wilt aanleggen of veranderen. Een melding geeft u nog niet het recht de uitweg direct aan te leggen. Wij beoordelen eerst of de uitweg niet nadelig is voor onder meer de verkeersveiligheid, de parkeervoorzieningen en het openbaar groen.

Uiterlijk vier weken na de melding krijgt u bericht of wij akkoord gaan met uw melding. In dat geval wordt de melding ook bekendgemaakt in het gemeenteblad onder officiële bekendmakingen.

Hoe vraag ik het aan?

Voor het melden van een uitweg kunt u het formulier onder de oranje knop gebruiken.

Kosten

Voor de melding van een uitweg brengen wij geen kosten in rekening.

Voorwaarden

Als wij akkoord zijn met uw uitweg dan kunt u de uitweg gaan aanleggen. Let op: uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden moet u het team Toezicht en Inspectie hierover informeren. Dit kan via telefoonnummer 088 - 321 5000 of via het contactformulier op onze website.

Aan het aanleggen van een uitweg zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Er zijn verschillende voorwaarden afhankelijk van de locatie van de uitweg. De voorwaarden waaraan uitwegen moeten voldoen binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en op bedrijventerreinen kunt u vinden in het groene blok.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie