Overslaan en naar de inhoud gaan

Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening

Wanneer is deze melding verplicht?

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

 • op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomst tent, tribune of podium plaatst.
 • of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is.
 • of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend, en er tenminste één van de onderstaande situaties optreedt:
 • in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen
 • in een tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten personen.
 • een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen.

Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan de door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken drie tot en met vijf in het Besluit brandveilig gebruik.

 

Wat is de reden van melding
Gegevens melder
Is de melder ook de contactpersoon op de plaats van evenement?
Contactpersoon op plaats van evenement
Eigendomssituatie terrein

U moet duidelijk maken in hoeverre u toestemming heeft om gebruik te maken van het terrein.

Zijn er brandgevaarlijke stoffen aanwezig?

Voor de brandweer is het van belang te weten of en waar zich de brandgevaarlijke stoffen zich op het terrein bevinden.

Gegevens met betrekking tot evenement
Zijn de activiteiten gelijk aan de melding op het evenementenformulier?
Zijn de tijden van opbouwen en afbreken van locatie/terrein gelijk aan die in evenementenformulier

Waar moet de plattegrond en situatieschets aan voldoen.

 • de situatieschets heeft een noordpijl
 • de plattegrond is op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25 m2 zijn aangegeven.   

De plattegrond van iedere verblijfsruimte (de bijeenkomst tent, tribune) dat is bestemd voor meer dan 150 personen, waarbij de hoogste bezetting van de verblijfsruimte wordt opgegeven. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:

 • de voor personen beschikbare oppervlakte
 • de gebruiksbestemming
 • de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5. van het besluit bedoelde inrichtingselementen (de opgestelde stands, kramen,schappen, podia) met een aanduiding van de:
 1. brand- en rookwerende scheidingsconstructies
 2. vluchtroutes
 3. draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16
 4. nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan
 5. vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.3
 6. brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20
 7. brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24

 

 

Ik geef hierbij aan dat ik de privacyverklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie