Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U kunt deze via de oranje button online bij ons aanvragen.

Aanpak

Bij uw aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een loterij geeft u door:

  • waar u de loterij houdt;
  • wanneer u de loterij houdt;
  • waarom u de loterij houdt;
  • hoeveel loten u wilt verkopen;
  • wat het prijzengeld is en de geldwaarde van de hoogste prijs.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vergunning als het doel van de actie van algemeen nut is en ten minste de helft van de opbrengsten hieraan wordt besteed. De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4.500,-. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Projectbureau kansspelen. Een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling.

Kosten

De kosten voor de vergunning zijn € 36,45. U ontvangt een factuur bij de vergunning.

Levertijd

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag één keer verlengd worden.

Bijzonderheden

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.