Horeca

Voor het uitoefenen van een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig. Wordt er alcoholhoudende drank geschonken, of een gaat het om een slijtersbedrijf, dan is een vergunning nodig op grond van de drank- en horecawet. De drank- en horecavergunning is vereist voor:

 • horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant;
 • slijterijen;
 • paracommerciële instellingen (verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard).

Zijn er veranderingen in uw bedrijf:

 • de rechtsvorm van uw onderneming verandert;
 • u gaat nieuwe activiteiten uitvoeren;
 • u gaat bouwkundig uitbreiden;.
 • u gaat een terras exploiteren of uitbreiden;
 • u gaat andere leidinggevenden in dienst nemen.

Voor bovenstaande veranderingen is ook een nieuwe exploitatievergunning vereist.

Aanpak

Om een drank- en horecavergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;e
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen;
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV).

Ook geeft u door wie de leidinggevenden zijn. U heeft van elke leidinggevende nodig:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne.

Begint u een nieuw bedrijf of neemt u een bedrijf over? Dan komen we graag met u in contact. Maak telefonisch een afspraak met ons.

Voorwaarden

In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn;
 • leidinggevenden mogen geen strafblad hebben;
 • leidinggevenden moeten een Verklaring Sociale Hygiëne hebben;
 • de vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Levertijd

Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bijzonderheden

Wet BIBOB

In 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) ingesteld om overheden de mogelijkheid te bieden om bepaalde subsidies of vergunningen te weigeren of in te trekken als het risico bestaat dat strafbare feiten zullen worden gepleegd of het vermoeden bestaat dat strafbare feiten zijn gepleegd. Wanneer u een drank- en horecavergunning aanvraagt, kunnen wij een BIBOB-toets uitvoeren.