Overslaan en naar de inhoud gaan

Exploitatievergunning logies tijdelijke werknemers

Wilt u tijdelijke werknemers logies bieden of biedt u deze al aan? Bij meer dan 4 personen die samen geen gezin vormen, moet u een ‘exploitatievergunning logies tijdelijke werknemers’ aanvragen. 

Ook kan het zijn dat u nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik of bouw en/of brandveilig gebruik. Vertel dit ons op tijd. 

Regels voor huisvesting tijdelijke werknemers

Aan het bieden van logies aan tijdelijke werknemers zijn regels verbonden. Deze regels kunt u hier nalezen.

Inschrijving Basisregistratie personen (BRP)

 • Iedereen die in Nederland komt wonen moet zich inschrijven bij de gemeente. Ook als men eerder in Nederland heeft gewoond. Dit geldt voor verblijven van minimaal 4 maanden in het komende half jaar. Inschrijven is ook mogelijk als iemand minder lang blijft.

Regels voor logies

De regels voor logies zijn te lezen in de Beleidsregels logies tijdelijke medewerkers gemeente Hollands Kroon. Deze regels zijn bepaald door de gemeenteraad. We raden ondernemers of andere partijen die tijdelijke werknemers logies willen bieden deze regels goed door te nemen. Zo weet u wat de mogelijkheden zijn en waar u rekening mee moet houden.

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met het Logies Advies Team. Dit kan via telefoonnummer 088 - 321 5000 of digitaal via LAT@HollandsKroon.nl.

Wij vinden het belangrijk dat mensen die hier komen werken ook op een goede manier kunnen wonen. Tijdelijke werknemers die langer in Nederland zijn, wonen meestal in normale woningen. Voor werknemers die een kortere periode in ons land verblijven, kan andere huisvesting geregeld worden. Het gaat om een verblijfsduur van maximaal één jaar. Als de tijdelijke werknemer hier langer wil blijven, moet de werknemer gaan kijken op de normale woningmarkt.

Volgens deze regels kan er onder bepaalde voorwaarden logies geboden worden. Deze voorwaarden zijn:

 • het past in de omgeving;
 • het woon- en leefklimaat is goed;
 • er zijn goede parkeermogelijkheden;
 • de locatie is goed bereikbaar;
 • de buurt steunt het idee;
 • de logies van tijdelijke werknemers mag niet leiden tot last voor de omgeving.

Beheer

In de vergunning staan eisen over hoe de ondernemer/ eigenaar de locatie gaat beheren en verzorgen. Dit plan moet de gemeente goedkeuren. Hierbij geldt dat:

 • bij huisvesting van 10 personen of minder: een beheerder altijd bereikbaar is;
 • bij huisvesting van meer dan 10 maar minder dan 40 personen: een beheerder altijd bereikbaar is en de locatie altijd binnen 15 minuten kan bereiken;
 • bij huisvesting van meer dan 40 personen: een beheerder altijd op de locatie is.

Kosten

De kosten voor de exploitatievergunning zijn € 240,95 (tarief 2022)

Hoe lang duurt de aanvraag

De aanvraag duurt 8 weken, op voorwaarde dat alles compleet is aangeleverd en alle andere vergunningen verleend zijn.

Bij dit formulier moet u de volgende bijlagen uploaden

1. Bouwkundige plattegronden (op schaal), waarop minimaal de volgende gegevens moeten staan:

 • Het aantal personen dat gebruik maakt van een ruimte;
 • De functie van de ruimte;
 • Of een ruimte voor individueel of gezamenlijk gebruik is.

2. Een situatietekening (schaal 1:1000), met daarop het aantal, de plaats en de afmetingen van de parkeerplaatsen.

3. Een beheerplan, waarin is beschreven hoe het beheer van de huisvestingsvoorziening is georganiseerd. Een klachtenregeling maakt in ieder geval deel uit van dit plan.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie