Bomenlijst Hollands Kroon

In de bomenlijst Hollands Kroon staat vermeld of u een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag nodig heeft voor het verwijderen van één of meerdere bomen. Deze lijst maakt onderdeel uit van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). U vindt de lijst onderaan deze pagina.

Gemeentelijke bomen

Vanwege het publieke belang blijft de gemeente verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het verwijderen van eigen bomen. Dit is alleen van toepassing als de stamdiameter van de boom groter is dan 30 centimeter.

Particuliere bomen

Inwoners en andere particuliere instanties hoeven geen omgevingsvergunning aan te vragen voor het kappen van bomen op eigen terrein. Het beheer en onderhoud van particuliere bomen ligt volledig bij de juridische eigenaar van de boom.

Bomen van andere overheden

Ook overheden zoals Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap hoeven geen omgevingsvergunning meer bij ons aan te vragen voor het verwijderen van hun bomen.

Melding van kapwerkzaamheden

Het is altijd raadzaam om direct-belanghebbenden van tevoren op de hoogte te stellen van eventuele kapwerkzaamheden.

Wet natuurbescherming

Bij het verwijderen van de bomen dient altijd te worden gehandeld volgens de bepalingen zoals beschreven in de Wet Natuurbescherming. Het is belangrijk om te controleren of u een melding moet doen bij de Provincie Noord-Holland voor een eventuele kap.