Apv

De Algemene plaatselijke verordening (Apv) is het eigen gemeentelijke wetboek voor openbare orde en veiligheid.

Veel dingen die voorheen in de Apv stonden, kunt u volgens ons prima samen regelen. Vaak doet u dat ook al. Ook waren er regels die niet meer gebruikt werden. Daarom hebben we 70% van deze regels geschrapt. Grote zaken die belangrijk zijn voor veiligheid en bij gevaar staan nog steeds in de Apv. Meer informatie over de verkorte Apv vindt u op www.voordeeenvoordeander.nl.