Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Elke gemeente heeft een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Kort gezegd staat hierin beschreven aan welke regels inwoners zich moeten houden. Veel van deze regels gaan over gedrag en fatsoensnormen. Veel dingen die in de APV staan, kunnen inwoners prima samen regelen. Vaak doen ze dat ook al. Vandaar dat onze APV nog maar bestaat uit een klein aantal regels die vooral gaan over veiligheid.

Mensen aanspreken op gedrag werkt beter dan het aanspreken op regels. Maar iemand aanspreken is voor de een gemakkelijker dan voor de ander. Bovendien vraagt een prettige woonomgeving zonder lange lijsten met regels om voldoende voorzieningen én slimme oplossingen.