Overslaan en naar de inhoud gaan

Recycle-tarief: veel gestelde vragen

Hadden we in 2016 gemiddeld 238 kilo restafval per persoon, in 2020 is dat gedaald naar 170 kilo per persoon. Het doel in Hollands Kroon is om in 2022 minder dan 100 kilo restafval per persoon per jaar over te houden en in 2025 slechts 30 kilo

Sinds 1 januari 2022 is er daarom in Hollands Kroon een recycle-tarief op afval. Het recycle-tarief bestaat uit een vast en variabel deel. Dit tarief vervangt het oude, vaste bedrag van de afvalstoffenheffing. Met het nieuwe recycletarief heeft u zelf invloed op de hoogte van het variabele tarief van de afvalstoffenheffing.

1. Waarom recycle-tarief in Hollands Kroon?

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten wordt afval beter gescheiden en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager. Door het goed scheiden van afval hebben we minder restafval en een betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic en papier. Deze grondstoffen kunnen daardoor weer hergebruikt worden. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog. 

Door afval goed te scheiden draagt u bij aan een beter milieu en heeft u met recycle-tarief invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Bent u een goede afvalscheider en heeft u weinig restafval? Dan betaald u ook minder. 

Terug naar de inhoudsopgave.

2. Wat worden de tarieven?

De gemeenteraad heeft op 4 november 2021 de volgende tarieven vastgesteld:

 

Bedragen recycle-tarief
Vastgestelde tarieven
Omschrijving Tarief
Vast tarief éénpersoonshuishouden €195,-
Vast tarief meerpersoonshuishouden €270,-
Tarief per lediging 140 liter restafvalcontainer €4,67
Tarief per lediging 240 liter restafvalcontainer €8,-
Tarief per aanbieding in de ondergrondse container €2,-
Eenmalige kosten extra restafvalcontainer €75,-

3. Hoe bespaart u op het variabele deel?

Als u de bak minder vaak aan de weg zet of minder vaak een zak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit, bespaart u op de afvalstoffenheffing. U kan ten opzichte van 2021 besparen als u minder keer de bak laat legen als in de tabel staat aangegeven.

 

140 liter 240 liter Gezamenlijke voorziening
Éénpersoonshuishouden 7 x 4 x 18 x
Tweepersoonshuishouden 12 x 7 x 29 x
Meerpersoonshuishouden altijd 11 x 43 x

4. Wanneer betaal ik het variabele deel?

U ontvangt begin 2023 een aanslag voor het variabele deel in 2022. Om zelf bij te houden met welk bedrag u rekening moet houden is er de nieuwe HVC app.

Terug naar de inhoudsopgave.

5. Neemt het dumpen van afval toe?

Het blijkt dat dit meevalt in gemeenten waar soortgelijke systemen zijn. Wij houden dit wel heel goed in de gaten. Wanneer het nodig is zetten wij handhaving in. Zij proberen dan te ontdekken waar het afval vandaan komt en de veroorzakers worden daarop aangesproken. Er zijn ook mogelijkheden om boetes uit te delen.

Terug naar de inhoudsopgave.

6. Hoe voorkomt u dat anderen uw restafvalbak aan huis volgooien?

U kunt uw restafvalbak het beste pas aan de weg zetten als deze helemaal vol zit. Zo is er voor buurtgenoten geen ruimte om er iets bij in te gooien. Daarnaast wordt het variabele tarief bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet en de grootte van de container (240 liter of 140 liter). Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in uw bak.

Terug naar de inhoudsopgave.

7. Hoe voorkomt u dat iemand uw bak steelt en deze aan de weg zet?

Dit is niet te voorkomen, maar de restafvalbakken die als vermist zijn opgegeven worden direct geblokkeerd. De geblokkeerde bak wordt niet meer geleegd en blijft vol aan de weg staan. Is je bak dus weg of gestolen? Geef dit dan direct door aan de klantenservice van HVC. Kijk op de website van HVC voor de mogelijkheden.

Terug naar de inhoudsopgave.

8. Komen er sloten op de bak aan huis of afsluitbare bakken?

De gechipte restafvalbakken zijn niet afsluitbaar en hebben geen slot.

Terug naar de inhoudsopgave.

9. Waarom is dit nieuwe systeem nu nodig?

Hoe minder restafval we verbranden, hoe beter dit is voor het milieu. In 2017 kreeg ieder huishouden een extra bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. Door deze verandering hebben we nu jaarlijks gemiddeld 68 kilo restafval per persoon minder dan in 2016. Hadden we in 2016 gemiddeld 238 kilo restafval per persoon, in 2020 is dat gedaald naar 170 kilo per persoon. Het doel in Hollands Kroon is om in 2022 nog maar 100 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Door landelijke ontwikkelingen, zoals de terugkerende verhoging van de verbrandingsbelasting, is dit het juiste moment om nieuwe maatregelen te nemen. Lees meer over de verbrandingsbelasting via het groene blok op deze pagina.

Terug naar de inhoudsopgave.

10. Wordt het restafval gewogen?

Nee, het variabele tarief bepalen we bij laagbouw door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet. Ook maakt de grootte van de bak verschil. Iedereen krijgt straks standaard een 240 liter container maar mag ook kiezen voor een kleinere container.

De tarieven voor een 140 en 240 liter restcontainer staan in verhouding tot elkaar. De lediging van een 140 liter is dus goedkoper dan die van een 240 liter container. Qua aangeboden volume per jaar maakt het financieel gezien niet uit of je voor een 140 of 240 liter kiest.

Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer (vaak hoogbouw) betalen een tarief per keer dat restafval aan de ondergrondse container wordt aangeboden. Ook hier wordt het afval niet gewogen.

Terug naar de inhoudsopgave.

11. Waarom wordt er niet afgerekend op gewicht?

De kosten voor de techniek van het wegen zijn in aankoop en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weegsysteem vaker storing. Het nadeel van het afrekenen op gewicht is dat u meer betaalt wanneer iemand anders extra afval in uw bak gooit. Bij betaling per leging is dit niet het geval.

Terug naar de inhoudsopgave.

12. Is het ook voor grote gezinnen mogelijk om te besparen?

Iedereen die zijn afval goed scheidt, kan de rekening omlaag brengen. Nu betaalt iedereen een gelijk bedrag, of hij zijn afval nu wel of niet goed scheidt. Grote gezinnen die niet goed afval scheiden, betalen nu net zoveel als grote gezinnen die wel goed scheiden. Het recycle-tarief beloont goede afvalscheiders. Anderen worden uitgedaagd om nog beter hun best te doen.

Terug naar de inhoudsopgave.

13. Hoe zit het met de privacy en gechipte bakken?

Bij de afvalinzameling verwerken Huisvuil Centrale (HVC) en de gemeente persoonsgegevens. De afvalbak is verbonden aan uw woonadres. Deze afvalbak heeft een chip. De chip registreert het aantal keer dat de bak wordt aangeboden om geleegd te worden. Ook slaat deze de dag en het tijdstip op waarop dit gebeurt. De verwerking van deze gegevens gebeurt volgens de regels van de privacyregelgeving. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregels. HVC als afvalinzamelaar houdt zich aan de afspraken die wij met hen hebben gemaakt over hoe zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Op de website van HVC vindt u hun uitgebreide privacyverklaring.

Terug naar de inhoudsopgave.

14. Waarom wordt de verpakkingsindustrie niet aangepakt?

Daar valt inderdaad nog veel te verbeteren. Er zijn veel ontwikkelingen bij producenten. Zo is er sinds 1 juli 2021 statiegeld op plastic petflesjes en per 1 januari 2023 op blikjes. Als het kan verbeteren producenten verpakkingen zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook is er het verbod op gratis plastic tasjes, plastic bestek en andere plastics voor eenmalig gebruik. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Terug naar de inhoudsopgave.

15. Hoe kunnen mensen die normaal zwerfafval opruimen dit nog doen zonder meer te betalen?

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente. We willen deze vrijwilligers in de toekomst ook blijven ondersteunen. Als u zwerfafval heeft opgeruimd kunt u een Fixi melding maken, dan wordt het zwerfval bij u thuis opgehaald.

Terug naar de inhoudsopgave.

16. Verandert het aantal keren dat het afval wordt opgehaald?

Het aantal keren dat het restafval wordt opgehaald verandert op dit moment niet.

Terug naar de inhoudsopgave.

17. Ik maak gebruik van een ondergrondse container. Verandert er voor mij ook iets?

Bij ondergrondse containers betaalt u per 1 januari 2022 ook per keer dat u afval aanbiedt. Inwoners die hier gebruik van maken ontvangen hier nog een brief over. Het tarief voor het aanbieden van het afval wordt € 2,- per aanbieding

Terug naar de inhoudsopgave.

18. Ik heb extra afval door een medische indicatie. Krijg ik hiervoor een vergoeding?

Voor aantoonbaar medisch afval als incontinentieluiers, infusen of sondevoeding wordt € 78,- per jaar gecompenseerd bij gebruik van een extra 240 liter container. Dit bedrag geldt ook voor gebruikers van een ondergrondse restcontainer met medisch afval of een fysieke beperking. Bij gebruik van één restcontainer is de compensatie afhankelijk van de grootte van de container en het aantal personen in het huishouden.

Inwoners die van de compensatie gebruik willen maken, kunnen een belafspraak met ons maken. Om de situatie in te kunnen schatten, spreken we u eerst graag telefonisch.

Voor deze vergoeding ontvangt u in maart 2022 een aparte beschikking.

Terug naar de inhoudsopgave.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie