Recycle-tarief: veel gestelde vragen

Vanaf 1 januari 2022 is er in Hollands Kroon een recycle-tarief op afval. Dit betekent dat u vanaf dat moment zelf invloed heeft op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Met het recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel. Het aantal keer dat inwoners hun restafvalbak aanbieden of de ondergrondse container voor restafval gebruiken, bepaalt de hoogte van het variabele deel. Op deze pagina geven we antwoord op vragen over het recycle-tarief en wat er verandert.

1. Waarom recycle-tarief in Hollands Kroon?

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten wordt afval beter gescheiden en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager. Omdat we in Hollands Kroon al heel goed bezig zijn, is het recycle-tarief een goede manier om inwoners te belonen voor hun goede afval scheidingsgedrag. Door het goede scheiden hebben we minder restafval en betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken en papier. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog. Door uw afval goed te scheiden, krijgt u met het recycle-tarief invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing.

Terug naar de inhoudsopgave.

2. Wat worden de tarieven?

De precieze verdeling tussen het vaste en variabele deel wordt in november 2021 bepaald door de gemeenteraad. Dit is het voorstel van de nieuwe tarieven afvalstoffenheffing 2022 van het college aan de raad.

De reden dat de tarieven nu niet officieel bekend zijn, is omdat de gemeenteraad één keer per jaar de leges vaststelt. Dat is ieder jaar aan het eind van het jaar. Dat is om de totale lastendruk (WOZ + rioolheffing + afvalstoffenheffing) in de gaten te houden. Er zijn afspraken gemaakt over de stijging van de totale lastendruk.

Terug naar de inhoudsopgave.

3. Hoe maak ik een keuze als de tarieven nog niet bekend zijn?

In november neemt de gemeenteraad een beslissing over de hoogte van de afvalstoffenheffing en het variabele deel hiervan. Dus het deel waar u invloed op heeft door het aantal keren dat u de grote of kleine bak laat legen. De kosten voor het legen van de grote en kleine bak staan in verhouding tot elkaar. 

Terug naar de inhoudsopgave.

4. Hoe bespaart u op het variabele deel?

Als u de bak minder vaak aanbiedt of minder vaak een zak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit, bespaart u op de afvalstoffenheffing. Vanaf hoeveel keren minder u precies geld bespaart, maken wij nog bekend.

Terug naar de inhoudsopgave.

5. Neemt het dumpen van afval toe?

Het blijkt dat dit meevalt in gemeenten waar soortgelijke systemen zijn. Wij houden dit wel heel goed in de gaten. Wanneer het nodig is zetten wij handhaving in. Zij proberen dan te ontdekken waar het afval vandaan komt en de veroorzakers worden daarop aangesproken. Er zijn ook mogelijkheden om boetes uit te delen.

Terug naar de inhoudsopgave.

6. Hoe voorkomt u dat anderen uw restafvalbak aan huis volgooien?

U kunt uw restafvalbak het beste pas aan de weg zetten als deze helemaal vol zit. Zo is er voor buurtgenoten geen ruimte om er iets bij in te gooien. Daarnaast wordt het variabele tarief bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet en de grootte van de container (240 liter of 140 liter). Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in uw bak.

Terug naar de inhoudsopgave.

7. Hoe voorkomt u dat iemand uw bak steelt en deze aan de weg zet?

Dit is niet te voorkomen, maar de restafvalbakken die als vermist zijn opgegeven worden direct geblokkeerd. De geblokkeerde bak wordt niet meer geleegd en blijft vol aan de weg staan. Is je bak dus weg of gestolen? Geef dit dan direct door aan de klantenservice van HVC. Kijk op de website van HVC voor de mogelijkheden.

Terug naar de inhoudsopgave.

8. Komen er sloten op de bak aan huis of afsluitbare bakken?

De gechipte restafvalbakken zijn niet afsluitbaar en hebben geen slot.

Terug naar de inhoudsopgave.

9. Waarom is dit nieuwe systeem nu nodig?

Hoe minder restafval we verbranden, hoe beter dit is voor het milieu. In 2017 kreeg ieder huishouden een extra bak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. Door deze verandering hebben we nu jaarlijks gemiddeld 68 kilo restafval per persoon minder dan in 2016. Hadden we in 2016 gemiddeld 238 kilo restafval per persoon, in 2020 is dat gedaald naar 170 kilo per persoon. Het doel in Hollands Kroon is om in 2022 nog maar 100 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Door landelijke ontwikkelingen, zoals de terugkerende verhoging van de verbrandingsbelasting, is dit het juiste moment om nieuwe maatregelen te nemen. Lees meer over de verbrandingsbelasting via het groene blok op deze pagina.

Terug naar de inhoudsopgave.

10. Wordt het restaval gewogen?

Nee, het variabele tarief bepalen we bij laagbouw door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet. Ook maakt de grootte van de bak verschil. Iedereen krijgt straks standaard een 240 liter container maar mag ook kiezen voor een kleinere container.

De tarieven voor een 140 en 240 liter restcontainer staan in verhouding tot elkaar. De lediging van een 140 liter is dus goedkoper dan die van een 240 liter container. Qua aangeboden volume per jaar maakt het financieel gezien niet uit of je voor een 140 of 240 liter kiest.

Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer (vaak hoogbouw) betalen een tarief per keer dat restafval aan de ondergrondse container wordt aangeboden. Ook hier wordt het afval niet gewogen.

Terug naar de inhoudsopgave.

11. Waarom wordt er niet afgerekend op gewicht?

De kosten voor de techniek van het wegen zijn in aankoop en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weegsysteem vaker storing. Het nadeel van het afrekenen op gewicht is dat u meer betaalt wanneer iemand anders extra afval in uw bak gooit. Bij betaling per leging is dit niet het geval.

Terug naar de inhoudsopgave.

12. Is het ook voor grote gezinnen mogelijk om te besparen?

Iedereen die zijn afval goed scheidt, kan de rekening omlaag brengen. Nu betaalt iedereen een gelijk bedrag, of hij zijn afval nu wel of niet goed scheidt. Grote gezinnen die niet goed afval scheiden, betalen nu net zoveel als grote gezinnen die wel goed scheiden. Het recycle-tarief beloont goede afvalscheiders. Anderen worden uitgedaagd om nog beter hun best te doen.

Terug naar de inhoudsopgave.

13. Is het mogelijk op een later moment het formaat bak te wisselen?

Heeft u voor een bepaald formaat restafvalbak gekozen en komt u er later achter dat het andere formaat toch beter past? Dan kunt u tijdens een omruilactie de restafvalbak omruilen voor een ander formaat. Meer informatie hierover volgt later.

Terug naar de inhoudsopgave.

14. Hoe zit het met de privacy en gechipte bakken?

Bij de afvalinzameling verwerken Huisvuil Centrale (HVC) en de gemeente persoonsgegevens. De afvalbak is verbonden aan uw woonadres. Deze afvalbak heeft een chip. De chip registreert het aantal keer dat de bak wordt aangeboden om geleegd te worden. Ook slaat deze de dag en het tijdstip op waarop dit gebeurt. De verwerking van deze gegevens gebeurt volgens de regels van de privacyregelgeving. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregels. HVC als afvalinzamelaar houdt zich aan de afspraken die wij met hen hebben gemaakt over hoe zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Op de website van HVC vindt u hun uitgebreide privacyverklaring.

Terug naar de inhoudsopgave.

15. Worden de restafvalbakken aan huis vervangen door ondergrondse containers?

Wanneer u op dit moment een restafvalbak aan huis heeft, verandert dat niet. Bewoners van hoogbouw en sommige wijken maken wel gebruik van ondergrondse restafvalcontainers. Een vervolgstap is om te onderzoeken of het mogelijk is om op een later moment helemaal over te stappen op ‘restafval op afstand’. Dit betekent een combinatie van ondergrondse containers en het recycle-tarief.

Terug naar de inhoudsopgave.

16. Waarom wordt de verpakkingsindustrie niet aangepakt?

Daar valt inderdaad nog veel te verbeteren. Er zijn veel ontwikkelingen bij producenten. Zo is er sinds 1 juli 2021statiegeld op plastic petflesjes en per 1 januari 2023 op blikjes. Als het kan verbeteren producenten verpakkingen zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook is er het verbod op gratis plastic tasjes, plastic bestek en andere plastics voor eenmalig gebruik. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Terug naar de inhoudsopgave.

17. Wat gebeurt er met alle oude restafvalbakken?

De oude bakken worden (zonder wielen en het asje) in Duitsland door een shredder gehaald. Daarna wordt dit materiaal als grondstof voor nieuwe bakken gebruikt die HVC in samenwerking met de bedrijven TWS en Europlast maakt. De nieuwe gechipte bakken bestaan ook voor 50% uit opnieuw gebruikt materiaal.

Terug naar de inhoudsopgave.

18. Hoe kunnen mensen die normaal zwerfafval opruimen dit nog doen zonder meer te betalen?

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente. We willen deze vrijwilligers in de toekomst ook blijven ondersteunen. We kijken op dit moment naar de praktische mogelijkheden voor het inleveren van restafval bij opruimacties.

Terug naar de inhoudsopgave.

19. Verandert het aantal keren dat het afval wordt opgehaald?

Het aantal keren dat het restafval wordt opgehaald verandert op dit moment niet.

Terug naar de inhoudsopgave.

20. Ik wil een 140 liter restafvalbak

Standaard ontvangt u een 240 liter restafvalbak. Wilt u liever een 140 liter bak? U kon dit tot 17 september doorgeven. Vragen? Bel dan met Inovim via tel. 0800-4002050. Dit nummer is gratis.

Terug naar de inhoudsopgave.

Ik maak gebruik van een ondergrondse container. Verandert er voor mij ook iets?

Bij ondergrondse containers betaalt u per 1 januari ook per keer dat u afval aanbiedt. Inwoners die hier gebruik van maken ontvangen hier nog een brief over. Het tarief voor het aanbieden van het afval wordt in november bekend gemaakt. Dan neemt de gemeenteraad ook hier een besluit over.

Terug naar de inhoudsopgave.