Hollands Kroon nieuws RSS-feed https://www.hollandskroon.nl/ nl Hollands Kroon & corona https://www.hollandskroon.nl/inwoners/corona/hollands-kroon-corona <article data-history-node-id="59909" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Hollands Kroon &amp; corona </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--image-row paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Klik op de buttons voor meer informatie</h2> <div class="field field-field-images field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--image-row-item paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <a href="https://www.hollandskroon.nl/inwoners/corona"><img src="/sites/default/files/styles/paragraph_row/public/2020-06/Logo%20zonder%20naam%20transparant.png?itok=2F78pN8A" width="224" height="150" alt="Hollands Kroon" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div> <div class="field field-field-caption field--label-hidden"> <div>Hollands Kroon</div> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--image-row-item paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <a href="https://www.hollandskroon.nl/ondernemers/ondernemers-en-corona"><img src="/sites/default/files/styles/paragraph_row/public/2020-06/ondernemer.png?itok=Zj0k-Wg7" width="224" height="150" alt="Ondernemers" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div> <div class="field field-field-caption field--label-hidden"> <div>Ondernemers</div> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--image-row-item paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <a href="https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/incluzio-hollands-kroon-neemt-maatregelen-tegen-verspreiding-corona-virus"><img src="/sites/default/files/styles/paragraph_row/public/2020-06/logo%20incluzio%20Hollands%20Kroon.png?itok=qc5mpQRL" width="224" height="150" alt="Incluzio Hollands Kroon" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div> <div class="field field-field-caption field--label-hidden"> <div>Incluzio</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Maatregelen vanaf 1 juli 2020</h2> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <a href="https://www.hollandskroon.nl/sites/default/files/2020-06/24%20juni%202020%20maatregelen%20corona%20.pdf"><img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2020-06/200624-nkc-maatregelen-rgb-a4.png?itok=QgM7-TRb" width="1050" height="1485" alt="Maatregelen vanaf 1 juli 2020" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div> <div class="field field-field-caption field--label-hidden"> <div>Maatregelen tegen corona vanaf 1 juli 2020</div> </div> </div> </div> <div class="paragraph-image-align-row-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Testen en mondkapje</h2> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph/public/2020-06/covid-19.png?itok=Z2iN8Ri5" width="690" height="690" alt="test covid-19" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><ul><li><a href="https://www.ggdhollandsnoorden.nl/infectieziekten/coronavirus/teststraat.aspx">Testen op coronavirus (COVID-19)</a></li> <li><a href="https://www.ggdhollandsnoorden.nl/nieuws/nieuwsbericht/stappenplan-testen-en-bron--contactonderzoek.aspx?Action=1&amp;M=NewsV2&amp;PID=118">Stappenplan testen en bron- contactonderzoek</a></li> <li>Een niet-medisch mondkapje is vanaf 1 juni 2020 verplicht in het openbaar vervoer. <a href="/sites/default/files/2020-05/Covid19_niet-medisch%2Bmondkapje%20%281%29.pdf">Hoe maak je het en hoe gebruik je het?</a></li> </ul><p> </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph-image-align-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Noodverordening 1 juli</h2> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph/public/2020-06/paper.png?itok=0rT3ZGJz" width="690" height="690" alt="noodverordening" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><ul><li><a href="/sites/default/files/2020-07/Noodverordening%20COVID-19%20van%20Veiligheidsregio%20Noord-Holland%20Noord%201%20juli%202020.pdf">Nieuwe noodverordening 1 juli</a></li> <li><a href="/sites/default/files/2020-07/Aanwijzingsbesluit%20tbv%20noodverordening%20COVID-19%20VRNHN%201%20juli%202020.pdf">Aanwijzingsbesluit nieuwe noodverordening 1 juli</a></li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph-image-align-row-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Cijfers over corona</h2> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph/public/2020-06/loss.png?itok=ADtXE9B3" width="690" height="690" alt="grafiek" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><ul><li>Kijk hier voor het <a href="https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/">landelijk dashboard</a> over het coronavirus.</li> <li>Kijk hier voor het <a href="https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard/corona--covid-19-">dashboard gericht op de Noordkop</a> met gegevens van de GGD Hollands Noorden.</li> </ul></div> </div> </div> </div> <div > <div class="field field-field-related-content field--label-above"> <h3>Gerelateerde inhoud</h3> <ul> <li> <article data-history-node-id="59640" class="view-mode-default ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Incluzio Hollands Kroon neemt maatregelen tegen verspreiding corona-virus </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Update 8 juni</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Inmiddels heeft de overheid een aantal maatregelen versoepeld. Ook wij bewegen mee en gaan beetje bij beetje steeds meer richting het persoonlijke contact. Zo gaat onze speltherapie weer fysiek door en gaan we ook meer huisbezoeken doen. Samen met u bespreken we de opties.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Update 30 april</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Vanaf 12 maart heeft de overheid maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook Incluzio Hollands Kroon heeft in lijn met het RIVM maatregelen genomen. Zo zijn onze inloopspreekuren en groepsactiviteiten komen te vervallen. Onze ondersteuning aan de inwoners gaat gewoon door. Veelal op afstand, maar als het noodzakelijk is gaat de wijkteammedewerker langs.</p> <p>De ondersteuning van de wijkteammedewerkers is maatwerk. De wijkteammedewerker overlegt samen met de klant hoe zij het beste de ondersteuning kunnen bieden.  Dit resulteert vaak in drie opties:</p> <ul><li>Beeldbellen: Een veel gebruikte middel is beeldbellen. Incluzio Hollands Kroon faciliteert haar medewerkers en klanten  in een app (Genzo) die speciaal is ontwikkeld voor privacygevoelige gesprekken. Zowel voor de medewerkers als de klanten zijn er duidelijke instructievideo’s en documenten beschikbaar.</li> <li>Telefonisch: Afhankelijk van de situatie zijn telefonische gesprekken een prima oplossing.</li> <li>Face-to-face: Mocht het noodzakelijk zijn (als de veiligheid of gezondheid in gevaar is) dan gaan de wijkteammedewerkers langs of spreken we met klanten af op kantoor. Uiteraard nemen zij de RIVM-richtlijnen hierin in acht.  </li> </ul><h3>Nieuwe aanmelding</h3> <p>Als een inwoner een nieuwe aanmelding wil doen, dan kan dat. De aanmeldingen worden zoals gebruikelijk opgepakt, zowel voor begeleiding Wmo en Jeugd, als voor hulpmiddelen of hulp bij huishouden. Desondanks merkt Incluzio Hollands Kroon dat er minder aanmeldingen zijn dan gebruikelijk. Inwoners die door omstandigheden wel wat extra zorg en ondersteuning kunnen gebruiken kunnen gewoon terecht bij het wijkteam. Zij kunnen bellen naar 088 321 5000 of kunnen het contactformulier op <a href="/contact">www.hollandskroon.nl/contact</a> invullen.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">13 maart: Maatregelen</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Het kabinet heeft maatregelen genomen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Incluzio Hollands Kroon blijft de noodzakelijke ondersteuning bieden aan onze inwoners. Wel onderneemt Incluzio in lijn met het RIVM extra maatregelen tot 6 april.</p> <p>Wij nemen per direct de volgende maatregelen:</p> <ol><li>Inloopspreekuren van het wijkteam komen te vervallen.</li> <li>Groepsactiviteiten of trainingen worden tot nader order uitgesteld, het gaat hierbij om:</li> </ol><ul><li>Piep zei de muis</li> <li>Billy Boem</li> <li>De coole kikker</li> <li>Assertiviteits-training voor volwassenen</li> <li>Training LVB</li> <li>Body and Brain Combat training</li> <li>Het Kookcafé</li> <li>Doet en Ontmoet-groepen</li> </ul><p>Deelnemers worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld vanaf maandag 16 maart.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Heeft u een afspraak met een wijkteammedewerker gepland?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Onze wijkteammedewerker neemt vooraf contact met u op over deze afspraak. Samen bespreken jullie of de afspraak moet en kan doorgaan of dat er alternatieve mogelijkheden zijn.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Vragen?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wij zijn bereikbaar en leveren de noodzakelijke zorg en ondersteuning. Ook bij een nieuwe aanvraag kunt u ons bellen. Samen kijken we wat we voor u kunnen doen. Wanneer uw vraag minder urgent is kan het zijn dat u langer moet wachten. Dit komt door de lagere capaciteit aan personeel. Wij vragen hiervoor uw begrip.</p> <p>U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088-321 5000. Indien er aanvullende maatregelen komen, delen wij die zo snel mogelijk met u.</p> <p>Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de <a href="https://www.rivm.nl/">website</a> van het RIVM.</p> </div> </div> </div> </div> </article> </li> </ul> </div> </div> </article> Mon, 29 Jun 2020 13:34:00 +0000 Danielle van der Ploeg 59909 at https://www.hollandskroon.nl Hulp nodig bij onze dienstverlening? Schrijft u zich in voor onze online uitleg https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/hulp-nodig-bij-onze-dienstverlening-schrijft-u-zich-in-voor-onze-online-uitleg <article data-history-node-id="59938" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Hulp nodig bij onze dienstverlening? Schrijft u zich in voor onze online uitleg </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Waarom een webinar?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De Corona-crisis dwingt ons als samenleving om meer digitaal te doen. We zien dat niet alleen de jongeren, maar ook de ouderen daar heel goed mee om gaan. Er kan ook veel meer vanuit huis dan men voor mogelijk hield. Denk aan huisartsenzorg, scholing, maar dus ook zaken met de gemeente. </p> <p>Daarnaast hebben we in 2019 een onderzoek gedaan naar de digivaardigheid van onze inwoners. Hieruit kwam dat onze inwoners best wel digitaal zijn. Heikel punt bleef toch wel het verkrijgen van het dorpsnieuws en hoe je op de hoogte blijft van wat je buren doen. Maar ook misten sommige mensen een fysiek punt om terecht te kunnen bij de gemeente. </p> <p>Via het webinar willen we u graag uitleggen hoe u in deze tijd online op de hoogte blijft en wat u kunt regelen via onze website.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Wat komt er tijdens het webinar aan bod? </h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Tijdens het webinar geven we antwoord op een aantal vragen:</p> <ul><li>Hoe blijft ik op de hoogte van het nieuws van de gemeente?</li> <li>Hoe weet ik of mijn buren gaan (ver)bouwen?</li> <li>Hoe meld ik een ongemak in de openbare ruimte? Denk aan een kapotte lantaarnpaal, scheve stoeptegel of onkruid.</li> <li>Waar meld ik het als ik iets gevonden of verloren heb?</li> </ul><p>Naast deze vragen komen er nog meer onderwerpen aan bod. Heeft u zelf vragen over andere onderwerpen? Stel ze ons vooral tijdens het webinar. </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Aanmelden</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>U kunt zich aanmelden bij onze Academie Voor Jou via de oranje button op deze pagina. Na inschrijving ontvangt u voordat het webinar begint een link. Klik op de link op het tijdstip van aanvang. Het webinar start vanzelf op woensdag 15 juli om 19.30 uur.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Mon, 06 Jul 2020 08:54:52 +0000 Biddy Buijs 59938 at https://www.hollandskroon.nl Vijf inwoners onderscheiden met een lintje https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/vijf-inwoners-onderscheiden-met-een-lintje-0 <article data-history-node-id="59933" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Vijf inwoners onderscheiden met een lintje </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Uitreiking lintjesregen later i.v.m. Corona</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Eigenlijk zouden de jaarlijkse lintjes op 24 april 2020 worden uitgereikt, maar dit is vanwege de Corona maatregelen uitgesteld. Op 24 april heeft de burgemeester de gedecoreerden via een persoonlijk telefoongesprek ingelicht over de onderscheiding. Deze worden nu alsnog in persoon uitgereikt. </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">De heer Th. Broersen (29-11-1949) </h2> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2020-07/lintje%20boersen.JPG?itok=5X2-4eeg" width="690" height="907" alt="Uitreiking lintje Boersen" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Lid in de Orde van Oranje-Nassau<br /> Woonplaats: Nieuwe Niedorp</p> <p>De heer Broersen heeft tot 2016 verschillende bestuursfuncties bekleed binnen de handbaltak van VZV en is bestuurslid van de Paaspolderloop. Hij is medeoprichter en bestuurslid van De Roode Eenhoorn; een woonzorghuis voor mensen met een lichamelijke of licht verstandelijke beperking.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">De heer J. Groet (03-02-1951) </h2> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2020-07/lintje%20groet.JPG?itok=jfRO5h5j" width="690" height="925" alt="Uitreiking de heer Groetr" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Lid in de Orde van Oranje-Nassau<br /> Woonplaats: Kolhorn</p> <p>De heer Groet is vrijwilliger in het jeugdbestuur van VV Kaagvogels en bekleedt vanaf 1980 tot heden diverse functies bij HSV Vischlustvereniging, waar hij vanaf 1961 lid van is. Ook zet hij zich vanaf 1989 in voor de Biljartvereniging Klein Begin. Hij zorgt dat de biljarts klaarstaan en dat de catering op orde is; dat doet hij tot op heden. Ook is hij wedstrijdleider bij de SOOS en verzorgt hij daar de inwendige mens.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">De heer A. Hahn (21-12-1947) </h2> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2020-07/lintje%20hahn.JPG?itok=X_JIgIeq" width="690" height="882" alt="Uitreiking de heer Hahn" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Lid in de Orde van Oranje-Nassau<br /> Woonplaats: ’t Veld</p> <p>De heer Hahn zet zich al zo’n 15 jaar in als voorzitter voor de dorpsraad ’t Veld – Zijdewind. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de stichting DOP ’t Veld en hielp bij het realiseren van de Supperrr in ’t Veld. Namens de dorpsraad maakt hij, vanaf 2006 tot heden, deel uit van de WMO adviesraad. Hij was betroken bij het uitbreidingsplan ’t Veld Noord, de locatie bepaling van de brede school en het plaatsen van AED’s.</p> <p>Ook is hij betrokken bij de jaarlijkse NL-Doet actie in ’t Veld en Zijdewind. Meneer Hahn is lid van het koor Interamvo;. Hij is daar de zingende penningmeester en levert zijn bijdrage aan de maandelijkse oud papier inzameling. Ook is hij penningmeester van PCI St. Martinus (Parochiële Caritas instelling). Deze instelling biedt een geldelijke ondersteuning aan minder draagkrachtigen en materiele hulp aan vluchtelingen met een verblijfstatus. Meneer Hahn zet zich in als VOA en is lid van de werkgroep burgerparticipatie.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">De heer C.P. van Noorloos (31-12-1950) </h2> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2020-07/lint%20noorloos.JPG?itok=QXg87MaB" width="690" height="518" alt="de heer Noorloos krijgt onderscheiding" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Lid in de Orde van Oranje-Nassau<br /> Woonplaats: Wieringerwerf</p> <p>De heer van Noorloos is belangenbehartiger voor voetbalscheidsrechters. Hij was eerder zelf scheidsrechter en coach van het spelregelteam en bestuurslid bij COVS. Hij heeft diverse functies bekleed bij CV Wieringermeer, o.a. als vertrouwenspersoon en zat in het jeugdbestuur van de club.</p> <p>Hij is lid van de KNVB als waarnemer en rapporteur van het veldvoetbal en lid van de tuchtcommissie. Hij is voorzitter van de Kring (Basisonderwijs protestants-christelijke scholen op Wieringen en in de Wieringermeer) en is voorzitter van Stichting Kopwerk. De heer van Noorloos is betrokken bij de Protestantse gemeente Wieringerwerf; hij geeft leiding aan de pastorale raad en is soms ouderling van diensten. Hij organiseert zendingsreizen voor jongeren naar o.a. Tanzania en Gambia. Hij treedt op als ad-interim voorzitter voor de Protestantse gemeente Medemblik en is campagne leider voor het CDA Wieringermeer/ Hollands Kroon. Ook is hij van 2004 tot 2010 gemeenteraadslid van de voormalig gemeente Wieringermeer geweest.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">De heer Th. Seghers (05-03-1947)</h2> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2020-07/lintje%20seegers.JPG?itok=CEtAjlYc" width="690" height="516" alt="Uitreiking de heer Seegers" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Ridder in de orde van Oranje-Nassau<br /> Woonplaats: Anna Paulowna</p> <p>De heer Seghers is van 2001 tot 2019 betrokken bij Wonen Plus Welzijn, secretaris/penningmeester bij Stichting ‘Graag Gedaan’ en is van 21997 tot 2008 chauffeur geweest voor ‘tafeltje dekje’. Hij is van 1995 tot 2015 jeugdtrainer/begeleider geweest van badmintonvereniging ‘de Burcht’. De heer Seghers is betrokken bij Landschap Noord Holland, Vogelbescherming Nederland, het tellen van de vogelpopulatie; dit heeft hij tot 2015 gedaan.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Jeugdlintjes</h2> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Bente Berends (09-10-2001) uit Wieringerwerf</h2> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2020-07/lintje%20bente.JPG?itok=PgfGQ_WO" width="690" height="521" alt="Uitreiking onderscheiding Bente" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Bente zet zich in als vrijwilliger voor TC de Maaier en dan met name voor jeugdactiviteiten. Ze helpt mee met de Lichtjesavond en ‘Night at the Maaier’. Bente helpt mee met het begeleiden van kinderen bij het ouder en kind toernooi en ze maakt de uitnodigingen voor de activiteiten, ze neemt het voortouw bij activiteiten en zorgt ervoor dat de (nog jongere) jeugd een leuk en divers aanbod krijgt. Ze is actief als vrijwilliger bij de gymvereniging.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Dries Meijer ( 19-09-2011) uit WIeringerwerf</h2> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2020-07/lintje%20dries%20meijer.JPG?itok=LKLArxay" width="690" height="820" alt="Lintje voor Dries Meijer" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Dries houdt van tuinieren; hij doet veel werkzaamheden in het groen van de gemeente Hollands Kroon. Van de buurtbewoners die zijn inzet erg waarderen heeft hij een mooie tuingereedschap set gekregen. Zodra hij uit school is gaat hij in de weer en dat zonder dat het aan hem gevraagd wordt. Hij zorgt ervoor dat de plantsoenen in de buurt netjes blijven.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Megan Barelds (13-09-2004) uit Hippolytushoef, Shannon Smart (10-10-2004) uit Hippolytushoef</h2> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2020-07/meiden%20samen.JPG?itok=BhT-ULkv" width="690" height="516" alt="Uitreiking Megan en Shanon" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Megan gaat al ruim een jaar samen met haar vriendin Shannon naar verzorgingscentrum Noorderlicht. Ze gaan praten, wandelen of doen andere activiteiten met dementerenden ouderen. Ze zijn erg betrokken bij de bewoners en cliënten en dragen op hun manier een steentje bij aan de eenzaamheid van de ouderen.</p> <p> </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> </div> </div> </article> Fri, 03 Jul 2020 07:07:35 +0000 Hèlen Dekker 59933 at https://www.hollandskroon.nl Doet & Ontmoet weer van start https://www.hollandskroon.nl/inwoners/corona/doet-ontmoet-weer-van-start <article data-history-node-id="59908" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Doet &amp; Ontmoet weer van start </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Locaties en tijden</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Vanaf maandag 29 juni zijn we weer actief op de volgende locaties:</p> <ul><li>Maandagmiddag Vikingschip den Oever 13.30 - 16.00 uur opgeven bij: Anja de Jong, <a>A.deJong@wonenpluswelzijn.nl</a></li> <li>Dinsdagmorgen Parkzicht Hippolytushoef 9.30 - 12.00 uur opgeven bij: Annet Venneker, <a>A.Venneker@wonenpluswelzijn.nl</a></li> <li>Dinsdagmiddag Dorpshuis Slootdorp 13.30 - 16.00 uur opgeven bij: Joyce Geerligs, <a>J.Geerligs@wonenepluswelzijn.nl</a></li> <li>Dinsdagmiddag Kroonwaard Middenmeer 13.30 - 16.00 uur opgeven bij: Susan Tijm, <a>S.Tijm@wonenpluswelzijn.nl</a></li> <li>Donderdagmorgen Breezand 9.30 - 12.00 uur opgeven bij: Anja de Jong, <a>A.deJong@wonenpluswelzijn.nl</a></li> <li>Donderdagmiddag de Oude School Wieringerwaard 13.30 - 16.00 uur opgeven bij: Anja de Jong, <a>A.deJong@wonenpluswelzijn.nl</a></li> <li>Donderdagmiddag Cultuurschuur Wieringerwerf 13.30 - 16.00 uur opgeven bij: Caroline de Vries <a>C.deVries@wonenpluswelzijn.nl</a></li> <li>Vrijdagmorgen Keizershoff Anna Paulowna 9.30 - 12.00 uur opgeven bij: Anja de Jong, <a>A.deJong@wonenpluswelzijn.nl</a></li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Ontmoet andere inwoners tijdens Doet &amp; Ontmoet</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Heeft u zin in een gezellige ochtend of middag? Maak dan gebruik van Doet &amp; Ontmoet. Doet &amp; Ontmoet is een open inloop waar u terecht kunt voor een praatje en een kopje koffie, om een leuke ochtend of middag te hebben met andere inwoners. Ook kunnen er verschillende dingen gedaan worden, denk aan spelletjes of creatief bezig zijn. Doet &amp; Ontmoet is op verschillende locaties in Hollands Kroon, is gratis en voor iedereen toegankelijk. U betaalt alleen voor de consumpties. Doet &amp; Ontmoet is een initiatief van onze partners: Woonzorggroep Samen en Wonen Plus Welzijn.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Mon, 29 Jun 2020 10:21:14 +0000 Danielle van der Ploeg 59908 at https://www.hollandskroon.nl Opnieuw meer ruimte voor sport en bewegen https://www.hollandskroon.nl/inwoners/corona/opnieuw-meer-ruimte-voor-sport-en-bewegen <article data-history-node-id="59888" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Opnieuw meer ruimte voor sport en bewegen </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Websites voor geldende richtlijnen</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><ul><li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven">Maatregelen kabinet</a></li> <li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport">Veelgestelde vragen coronavirus en sport</a></li> <li><a href="https://www.vrnhn.nl/">Website Veiligheidsregio Noord-Holland Noord</a></li> <li><a href="https://nocnsf.nl/sportprotocol">Sportprotocol NOC*NSF</a></li> <li><a href="https://nocnsf.nl/sportprotocol">Protocol Zomerkampen 2020</a></li> <li><a href="https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/">Sport en corona</a></li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Websites voor culturele verenigingen</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><ul><li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven">Maatregelen kabinet </a></li> <li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport">Veelgestelde vragen coronavirus en cultuur </a></li> <li><a href="https://www.vrnhn.nl/">Website Veiligheidsregio Noord-Holland Noord</a></li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Aanvullende richtlijnen</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Naast de landelijke protocollen wordt ook geadviseerd om het sportspecifieke protocol vanuit de betreffende sportbond te raadplegen voor aanvullende richtlijnen.</p> <p>Voor de culturele instellingen geldt ook dat men naast de landelijke protocollen ook de betreffende bond voor culturele instellingen te raadplegen voor aanvullende richtlijnen.</p> <p>De verplichte registratie van sport- en beweegactiviteiten op <a href="https://www.veiligsporten.nu/home-veilig-sporten">www.veiligsporten.nu</a> vervalt per 1 juli. Evengoed blijft het platform beschikbaar voor sportaanbieders om activiteiten te registeren. Bijvoorbeeld om niet-leden te laten inschrijven voor de activiteit of om achteraf te kunnen gebruiken bij contactonderzoek vanuit de GGD bij positieve besmetting.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Fri, 26 Jun 2020 11:05:26 +0000 Hèlen Dekker 59888 at https://www.hollandskroon.nl De Kop Werkt! een jaar verlengd https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/de-kop-werkt-een-jaar-verlengd <article data-history-node-id="59884" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> De Kop Werkt! een jaar verlengd </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Ingezet op het versterken van de regio</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Met De Kop Werkt! hebben de vier Kopgemeenten en de provincie Noord-Holland vier jaar geleden ingezet op het versterken van de regio. Het doel is om het wonen, werken en recreëren in de Kop aantrekkelijker te maken. Daarnaast is het streven om een gunstig vestigingsklimaat te realiseren voor bedrijven. Het accent van het programma ligt vooral op het gebied van economie, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en leefbaarheid. De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de provincie Noord-Holland hebben hiervoor samen 30 miljoen euro beschikbaar gesteld.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Gerealiseerde projecten</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Van dit budget zijn inmiddels veel projecten gerealiseerd. Zo zijn er opknapbeurten geweest voor Oudesluis, Groote Keeten en De Koog. Ook is ingezet op het aantrekkelijker maken van de IJsselmeerkust en de vaarroutes rondom het Amstelmeer en Kolhorn. Met een revitaliseringsfonds wordt gewerkt aan het verbeteren van recreatieparken in de omgeving. Daarbij is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Energy &amp; Health Campus in Petten en onderzoeken naar een betere bereikbaarheid van de Kop. </p> <h4>Onder de aandacht in binnen- en buitenland</h4> <p>Het programma Destinatiemarketing heeft de Kop onder de aandacht gebracht in binnen- en buitenland als mooie toeristische bestemming, waarmee de bekendheid van de regio in de afgelopen tijd is vergroot. Met het platform voor arbeidsmarktcommunicatie Op Kop licht Match2020 kansen uit in de regio. Daarnaast heeft dit programma in vier verschillende sectoren (techniek, agribusiness, zorg en toerisme) gewerkt aan het verkleinen van de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">“Uitstekend bevallen”</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Voorzitter Hennie Huisman: “De samenwerking tussen provincie en de Kopgemeenten bevalt uitstekend. Met elkaar hebben we de regio mooier gemaakt. Goed dat we nog een jaar langer hebben om te werken aan nog lopende projecten, zoals een betere bereikbaarheid van de Kop en het creëren van kansen voor onze havens.”</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">De Kop Werkt!</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>‘De Kop Werkt!’ is het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.</p> <p>Meer informatie vindt u op<strong> </strong><a href="http://www.dekopwerkt.nl">www.dekopwerkt.nl</a><strong>.</strong></p> </div> </div> </div> </div> </article> Thu, 25 Jun 2020 10:52:49 +0000 Biddy Buijs 59884 at https://www.hollandskroon.nl Jaarrekening 2019: financiële positie is verbeterd https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/jaarrekening-2019-financiele-positie-is-verbeterd <article data-history-node-id="59837" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Jaarrekening 2019: financiële positie is verbeterd </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Hoewel we het afgelopen jaar op onderdelen niet alle resultaten hebben gehaald zijn er flinke stappen gezet. Het is dan ook mooi dat de boeken zijn gesloten met een positief resultaat van € 3,5 miljoen, ondanks een forse kostenstijging binnen het sociaal domein.</p> <p>Wethouder Groot: “Het jaar 2019 sluiten we met een positief resultaat af en dat is vooral te danken aan incidentele meevallers. Onze financiële positie is zonder meer degelijk. Daarnaast zijn we als college trots op de behaalde resultaten. Een paar voorbeelden hiervan zijn de herziening van de APV, het oprichten van de commissie Zorg &amp; Veiligheid en de installatie van het Cultureel Platform Hollands Kroon. Ook legden we in 2019 door de organisatie van ateliers met inwoners een stevig fundament voor de Regionale Energie Strategie. Daarnaast is na vele jaren de verzelfstandiging van de 4 binnenbaden een feit en is Hollands Kroon een dementievriendelijke gemeente geworden. Stuk voor stuk resultaten om trots op te zijn.”</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Corona</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Hoe mooi ook, dit staat in schril contrast met de situatie waar we sinds maart 2020 in zijn beland. We zitten allemaal in onzekerheid vanwege het corona-virus en niemand weet wanneer we kunnen spreken over de herstelfase. Ook wij proberen te helpen waar het kan, met bijvoorbeeld de uitvoering van Rijkssteunmaatregelen, zoals de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo), en door daar waar mogelijk aanvullende maatregelen te nemen. Daarom kiest het college er voor om de gemeenteraad voor te stellen het positieve saldo zo veel mogelijk te reserveren in de Algemene Reserve.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph-image-align-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph/public/2020-06/jaarrekening%202019.JPG?itok=20s8dcfJ" width="690" height="976" alt="Jaarrekening 2019" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </article> Wed, 10 Jun 2020 07:45:00 +0000 Hilda de Waard 59837 at https://www.hollandskroon.nl Whatsapp? Whats nep! Oplichting via WhatsApp enorm toegenomen https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/whatsapp-whats-nep-oplichting-via-whatsapp-enorm-toegenomen <article data-history-node-id="59832" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Whatsapp? Whats nep! Oplichting via WhatsApp enorm toegenomen </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Meer dan 20 zaken per dag</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Bij de politie komen er momenteel meer dan 20 zaken per dag binnen over WhatsAppfraude. Het is een werkwijze waarbij een oplichter u benadert via WhatsApp (of via een ander chatprogramma zoals Snapchat, Instagram, Facebook Messenger) en zich voordoet als een bekende (vaak zoon/dochter/broer) met een zogenaamd nieuw telefoonnummer. In een geraffineerd WhatsApp-gesprek wekt de oplichter vertrouwen doordat hij zeer persoonlijke informatie heeft gevonden op internet. Vaak op niet afgeschermde Facebookprofielen. De oplichter vraagt in dat gesprek de benadeelde om op een gegeven moment geld over te maken met een smoes (andere rekening, pinpas kwijt etc.).</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Zo herkent u WhatsApp-fraude</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Een 'bekende' stuurt u een appje vanaf een onbekend nummer. Zij doen zich voor als bijvoorbeeld uw zoon of dochter en vermeldt dat hij/zij een nieuw telefoonnummer heeft. Vaak maken zij gebruik van een profielfoto om uw vertrouwen te winnen.</p> <ul><li>Deze 'bekende' zit in geldnood en vraagt u om geld voor te schieten.</li> <li>Er is (veel) haast bij.</li> <li>De 'bekende' wil niet op een andere manier communiceren, of beweert dat dit niet kan.</li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Wat kan ik doen als deze situatie zich voordoet? </h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Doet deze situatie zich voor? Dus wordt u benaderd door een ‘bekende’ die zegt een nieuw telefoonnummer te hebben? Bel die persoon dan direct op via het nummer uit uw eigen adresboek. Een oplichter valt dan meteen door de mand. Kunt u die persoon niet direct telefonisch bereiken: maak dan geen geld over tot u zeker weet met wie u te maken heeft en stel de zogenaamde 'bekende' een vraag waarop een oplichter geen antwoord kan weten.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Bent u slachtoffer geworden van deze vorm van oplichting of is er bij u een poging ‘tot’ gedaan?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Doe dan aangifte, of maak hier in ieder geval altijd melding van bij de politie. U helpt ons om beter zicht te krijgen op de werkwijze en omvang van deze vorm van oplichting. Aangifte of melding doen kan via de <a href="https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-vriend-in-noodfraude.html">website van de politie.</a></p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Hoe komt de oplichter aan deze informatie?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Deze criminelen vinden vooral persoonlijke informatie via sociale media. De mensen die het meest met WhatsAppfraude te maken hebben (50 plussers), hebben vaak Facebook die slecht is afgeschermd. Daar haal je gemakkelijk zaken uit zoals:</p> <ul><li>namen van familieleden;</li> <li>verjaardagen;</li> <li>uitjes/vakanties;</li> <li>werk en andere gerelateerde zaken.</li> </ul><p>Doordat de crimineel deze informatie gebruikt, lijkt het net alsof u echt met uw zoon of dochter een gesprek heeft. Zo geraffineerd gaat men te werk. Het is dus belangrijk dat u goed bewust bent van uw eigen ‘digitale voetafdruk’. En zorg dat u uw gegevens op social media goed afschermt voor onbekenden. Vraag uw kinderen of anderen om u hierbij te helpen.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2020-06/social-posts-facebook-1.jpg?itok=B7tgZTxg" width="1050" height="551" alt="voorbeeld gesprek op whatsapp van oplichter en slachtoffer" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> </div> </div> <div > <div class="field field-field-related-content field--label-above"> <h3>Gerelateerde inhoud</h3> <ul> <li> <article data-history-node-id="59833" class="view-mode-default ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> WhatsAppfraude (Oplichting via WhatsApp) </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Zo herkent u WhatsApp-fraude</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Een 'bekende' stuurt u een appje vanaf een onbekend nummer. Deze doet zich voor als bijvoorbeeld uw zoon of dochter en vermeldt dat hij/zij een nieuw telefoonnummer heeft. Vaak maken zij gebruik van een profielfoto om uw vertrouwen te winnen.</p> <ul><li>Deze 'bekende' zit in geldnood en vraagt u om geld voor te schieten.</li> <li>Er is (veel) haast bij.</li> <li>De 'bekende' wil niet op een andere manier communiceren of beweert dat dit niet kan.</li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Wat kan ik doen als deze situatie zich voordoet? </h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Doet deze situatie zich voor? Dus wordt u benaderd door een ‘bekende’ die zegt een nieuw telefoonnummer te hebben? Bel die persoon dan direct op via het nummer uit uw eigen adresboek. Een oplichter valt dan meteen door de mand. Kunt u die persoon niet direct telefonisch bereiken: maak dan geen geld over tot u zeker weet met wie u te maken heeft en stel de zogenaamde 'bekende' een vraag waarop een oplichter geen antwoord kan weten.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Doe aangifte</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Bent u slachtoffer geworden van deze vorm van oplichting of is er bij u een poging ‘tot’ gedaan? Doe dan aangifte of maak hier in elk geval altijd melding van bij de politie. U helpt ons om beter zicht te krijgen op de werkwijze en omvang van deze vorm van oplichting. Aangifte of melding doen kan via de <a href="https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-vriend-in-noodfraude.html">website van de politie.</a></p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Hoe komt de oplichter aan deze informatie?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Deze criminelen vinden vooral persoonlijke informatie via social media. De mensen die het meest met WhatsAppfraude te maken hebben (50 plussers), hebben vaak Facebook die slecht is afgeschermd. Daar haal je gemakkelijk zaken uit zoals:</p> <ul><li>namen van familieleden;</li> <li>verjaardagen;</li> <li>uitjes/vakanties;</li> <li>werk en andere gerelateerde zaken.</li> </ul><p>Doordat de crimineel deze informatie gebruikt, lijkt het net alsof u echt met uw zoon of dochter een gesprek heeft. Zo geraffineerd gaat men te werk. Het is dus belangrijk dat u goed bewust bent van uw eigen ‘digitale voetafdruk’. En zorg dat u uw gegevens op social media goed afschermt voor onbekenden. Vraag uw kinderen of anderen om u hiermee te helpen.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2020-06/social-posts-facebook-1_0.jpg?itok=_79Dw4DG" width="1050" height="551" alt="voorbeeld whatsapp-gesprek tussen crimineel en slachtoffer" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <a href="https://vimeo.com/420070294"><img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2020-06/Schermafbeelding%202020-06-22%20om%2013.41.42.png?itok=hKE0lDuI" width="1050" height="613" alt="Lynn van Meijgaard, Projectleider &#039;Noord-Holland Samen Veilig&#039;" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div> <div class="field field-field-caption field--label-hidden"> <div>Klik op de afbeelding om naar de video te gaan van &#039;Noord-Holland Samenveilig&#039;</div> </div> </div> </div> </div> </article> </li> </ul> </div> </div> </article> Tue, 09 Jun 2020 12:21:41 +0000 Danielle van der Ploeg 59832 at https://www.hollandskroon.nl Incluzio Hollands Kroon neemt maatregelen tegen verspreiding corona-virus https://www.hollandskroon.nl/inwoners/corona/incluzio-hollands-kroon-neemt-maatregelen-tegen-verspreiding-corona-virus <article data-history-node-id="59640" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Incluzio Hollands Kroon neemt maatregelen tegen verspreiding corona-virus </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Update 8 juni</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Inmiddels heeft de overheid een aantal maatregelen versoepeld. Ook wij bewegen mee en gaan beetje bij beetje steeds meer richting het persoonlijke contact. Zo gaat onze speltherapie weer fysiek door en gaan we ook meer huisbezoeken doen. Samen met u bespreken we de opties.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Update 30 april</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Vanaf 12 maart heeft de overheid maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook Incluzio Hollands Kroon heeft in lijn met het RIVM maatregelen genomen. Zo zijn onze inloopspreekuren en groepsactiviteiten komen te vervallen. Onze ondersteuning aan de inwoners gaat gewoon door. Veelal op afstand, maar als het noodzakelijk is gaat de wijkteammedewerker langs.</p> <p>De ondersteuning van de wijkteammedewerkers is maatwerk. De wijkteammedewerker overlegt samen met de klant hoe zij het beste de ondersteuning kunnen bieden.  Dit resulteert vaak in drie opties:</p> <ul><li>Beeldbellen: Een veel gebruikte middel is beeldbellen. Incluzio Hollands Kroon faciliteert haar medewerkers en klanten  in een app (Genzo) die speciaal is ontwikkeld voor privacygevoelige gesprekken. Zowel voor de medewerkers als de klanten zijn er duidelijke instructievideo’s en documenten beschikbaar.</li> <li>Telefonisch: Afhankelijk van de situatie zijn telefonische gesprekken een prima oplossing.</li> <li>Face-to-face: Mocht het noodzakelijk zijn (als de veiligheid of gezondheid in gevaar is) dan gaan de wijkteammedewerkers langs of spreken we met klanten af op kantoor. Uiteraard nemen zij de RIVM-richtlijnen hierin in acht.  </li> </ul><h3>Nieuwe aanmelding</h3> <p>Als een inwoner een nieuwe aanmelding wil doen, dan kan dat. De aanmeldingen worden zoals gebruikelijk opgepakt, zowel voor begeleiding Wmo en Jeugd, als voor hulpmiddelen of hulp bij huishouden. Desondanks merkt Incluzio Hollands Kroon dat er minder aanmeldingen zijn dan gebruikelijk. Inwoners die door omstandigheden wel wat extra zorg en ondersteuning kunnen gebruiken kunnen gewoon terecht bij het wijkteam. Zij kunnen bellen naar 088 321 5000 of kunnen het contactformulier op <a href="/contact">www.hollandskroon.nl/contact</a> invullen.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">13 maart: Maatregelen</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Het kabinet heeft maatregelen genomen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Incluzio Hollands Kroon blijft de noodzakelijke ondersteuning bieden aan onze inwoners. Wel onderneemt Incluzio in lijn met het RIVM extra maatregelen tot 6 april.</p> <p>Wij nemen per direct de volgende maatregelen:</p> <ol><li>Inloopspreekuren van het wijkteam komen te vervallen.</li> <li>Groepsactiviteiten of trainingen worden tot nader order uitgesteld, het gaat hierbij om:</li> </ol><ul><li>Piep zei de muis</li> <li>Billy Boem</li> <li>De coole kikker</li> <li>Assertiviteits-training voor volwassenen</li> <li>Training LVB</li> <li>Body and Brain Combat training</li> <li>Het Kookcafé</li> <li>Doet en Ontmoet-groepen</li> </ul><p>Deelnemers worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld vanaf maandag 16 maart.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Heeft u een afspraak met een wijkteammedewerker gepland?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Onze wijkteammedewerker neemt vooraf contact met u op over deze afspraak. Samen bespreken jullie of de afspraak moet en kan doorgaan of dat er alternatieve mogelijkheden zijn.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Vragen?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wij zijn bereikbaar en leveren de noodzakelijke zorg en ondersteuning. Ook bij een nieuwe aanvraag kunt u ons bellen. Samen kijken we wat we voor u kunnen doen. Wanneer uw vraag minder urgent is kan het zijn dat u langer moet wachten. Dit komt door de lagere capaciteit aan personeel. Wij vragen hiervoor uw begrip.</p> <p>U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088-321 5000. Indien er aanvullende maatregelen komen, delen wij die zo snel mogelijk met u.</p> <p>Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de <a href="https://www.rivm.nl/">website</a> van het RIVM.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Mon, 08 Jun 2020 13:30:00 +0000 Danielle van der Ploeg 59640 at https://www.hollandskroon.nl Dashboard coronavirus https://www.hollandskroon.nl/inwoners/corona/dashboard-coronavirus <article data-history-node-id="59829" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Dashboard coronavirus </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Actuele cijfers</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De informatie komt van onder andere het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Op het dashboard is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en of het aantal besmettingen oploopt. </p> <p>Beide dashboards zijn nog in ontwikkeling.</p> <p>Kijk hier voor het <a href="https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/">landelijk dashboard</a> coronavirus. </p> <p>Kijk hier voor het <a href="https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard/corona--covid-19-">dashboard gericht op de Noordkop</a> met gegevens van de GGD Hollands Noorden. </p> </div> </div> </div> </div> </article> Fri, 05 Jun 2020 10:06:14 +0000 Hilda de Waard 59829 at https://www.hollandskroon.nl