Hollands Kroon nieuws RSS-feed https://www.hollandskroon.nl/ nl Gemeente wil meer groen op Agriport A7 https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/gemeente-wil-meer-groen-op-agriport-a7 <article data-history-node-id="61829" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Gemeente wil meer groen op Agriport A7 </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Dat kan door bomen en struiken te planten en ook oevers van waterwegen groener in te richten, bijvoorbeeld met riet. Dat is een van de conclusies in een rapport dat het bureau Sweco heeft opgesteld in opdracht van de gemeente. Het college van Burgemeester en wethouders van Hollands Kroon neemt deze conclusie over en wil er snel mee aan de slag. Dat heeft het college op 11 januari 2022 besloten.</p> <p>Daarvoor moeten nu concrete plannen worden gemaakt én uitgevoerd. Microsoft, één van de meer dan 30 bedrijven die gehuisvest zijn op Agriport, en eigenaar van een groot datacenter, heeft daar al ideeën over. Microsoft bereidt momenteel ook de bouw van een nieuw datacenter voor, in het deelgebied Het Venster, tussen de A7 en de Cultuurweg.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Inbreng van bedrijven en organisaties rond Agriport</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Het rapport van Sweco is gemaakt met inbreng van bedrijven en organisaties die in en rond Agriport actief zijn. Dat zijn onder meer de provincie Noord-Holland, Agriport zelf, Rijkswaterstaat, Mooi Noord-Holland, Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier en Google en Microsoft. De gemeente heeft opdracht voor het rapport gegeven na kritiek op de landschappelijk inrichting van Agriport, en vooral van de vormgeving van de datacenters die daar staan. Die kritiek kwam onder meer uit de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in september 2021 aangegeven graag te willen dat B&amp;W werk maakt van het vergroenen van Agrioport.</p> <p>Voor het rapport heeft Sweco eerst gekeken naar eerdere plannen voor die de afgelopen twintig jaar zijn gemaakt voor de landschappelijke inpassing van Agriport. Een conclusie is dat die plannen voor een groot deel zijn uitgevoerd, maar niet helemaal. Dat komt mede doordat de gemeenteraad sinds 2013 geen eisen meer stelt aan de landschappelijk inpassing van gebouwen op Agriport, Sweco adviseert dan ook om oude plannen alsnog uit te voeren, en daarnaast te kijken wat nog meer wenselijk is.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Vrijwillig</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Dat gebeurt vooral op basis van vrijwilligheid. De gemeente kan bedrijven niet veel opleggen, omdat ze daar geen eisen voor heeft vastgelegd. Maar de bedrijven en de bedrijven hebben aangeven open te staan voor vrijwillige samenwerking. Ze willen daar zelf ook tijd en geld voor uittrekken.</p> <p>Het rapport van Sweco vindt u via <a href="https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/5048bb2a-231d-4cc5-b429-1c509e66dfa9?documentId=a8b4dc92-2b04-4795-ab3d-95b5933e1d1e">deze link</a>. In het rapport wordt gesproken over een "streefbeeld" voor Agriport. Dat woord is gekozen om duidelijk te maken dat het gaat om een gezamenlijk streven, maar niet om harde wetten of regels.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/system/files/styles/paragraph_wide/private/2022-01/Agriport%20kombord%20-%20Copyright_Hollands%20Kroon_0.jpg?h=fd5faad7&amp;itok=9iSdsyUd" width="1050" height="570" alt="Agriport" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> <div > <div class="field field-field-links field--label-above"> <h3>Links</h3> <ul> <li><a href="https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/5048bb2a-231d-4cc5-b429-1c509e66dfa9?documentId=a8b4dc92-2b04-4795-ab3d-95b5933e1d1e">Rapport Sweco</a></li> </ul> </div> </div> </article> Thu, 20 Jan 2022 12:21:40 +0000 Dennis Reijnen 61829 at https://www.hollandskroon.nl Inkomensgrens voor de individuele inkomenstoeslag verruimd https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/inkomensgrens-voor-de-individuele-inkomenstoeslag-verruimd <article data-history-node-id="61828" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Inkomensgrens voor de individuele inkomenstoeslag verruimd </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Wat is de individuele inkomenstoeslag?</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De individuele inkomenstoeslag wordt ook wel de IIT genoemd.<br /> Het is een extra geldbedrag voor mensen met weinig geld, tot de pensioengerechtigde leeftijd.</p> <p>Mensen met weinig geld kunnen vaak lastiger sparen. Zeker na een paar jaar een laag inkomen te hebben gehad, wordt sparen lastiger, want er komen nu eenmaal af en toe onverwachte kosten. Daarom is de individuele inkomenstoeslag in het leven geroepen.</p> <p>De IIT is een extra geldbedrag wat u kunt krijgen als u drie jaar of langer een laag inkomen heeft. Daarna is het jaarlijks aan te vragen, zolang het inkomen laag is.<br />  </p> <ul><li>Voor een alleenstaande is de IIT € 437,- per jaar.</li> <li>Voor echtparen, samenwonenden of alleenstaande ouders is de IIT € 624,- per jaar.</li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Wat is er precies veranderd?</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Om de IIT te kunnen krijgen, mag het inkomen en het vermogen niet te hoog zijn. Het is namelijk een regeling voor mensen met weinig geld. Voorheen was de grens wat iemand aan inkomen mocht hebben, 105% van de bijstandsnorm. Omdat de tijden aan het veranderen zijn, en het leven voor iedereen duurder wordt, is besloten om deze grens ruimer te maken. Daarom is vanaf 1 januari deze grens aangepast naar 110% van de bijstandsnorm. Zo wordt een grotere groep inwoners van Hollands Kroon bereikt die het met minder geld moeten doen.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Met welk inkomen komt u dan nu in aanmerking?</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunt u misschien de individuele inkomenstoeslag krijgen. Hierbij wordt ook het vakantiegeld gerekend. U moet dan wel al drie jaar of langer een inkomen hebben wat zo laag is.<br /> 110% van de bijstandsgrens is vanaf 1 januari:</p> <ul><li>Alleenstaande (ouders) € 1.200,-</li> <li>Gezin/gehuwden/samenwonend € 1.715,-</li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Weetje over de IIT</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wist u trouwens dat dit geldbedrag door de belastingdienst niet wordt gezien als inkomen? Het ontvangen van de IIT heeft dus geen invloed op de toeslagen die u van de belastingdienst ontvangt.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Info &amp; aanvragen</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wilt u meer weten over de IIT, heeft u vragen of wilt u de IIT aanvragen? Kijk dan op de pagina <a href="/individuele-inkomstentoeslag/individuele-inkomenstoeslag-aanvragen">'Individuele inkomenstoeslag aanvragen</a>' of bel <a href="tel://088- 321 5000">088- 321 5000</a>.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/system/files/styles/paragraph_wide/private/2022-01/Infographic%20IIT%202022%20kleurrijk1024_1.png?itok=ww0oakEF" width="768" height="1024" alt="Infographic IIT 2022" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </article> Wed, 19 Jan 2022 08:03:14 +0000 Dennis Reijnen 61828 at https://www.hollandskroon.nl Incluzio Hollands Kroon ook komende vijf jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg en Wmo https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/incluzio-hollands-kroon-ook-komende-vijf-jaar-verantwoordelijk-voor-de-jeugdzorg-en <article data-history-node-id="61827" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Incluzio Hollands Kroon ook komende vijf jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg en Wmo </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Na al zes jaar naar tevredenheid te hebben samengewerkt en mooie resultaten te hebben bereikt, krijgt de samenwerking een vervolg. Samen willen de partijen de zorg voor de inwoners van Hollands Kroon de komende jaren nog verder verbeteren. Dat doen zij onder het motto: ‘We maken van elke kern een betere kern’.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Tevreden inwoners</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>In de afgelopen jaren hebben de gemeente en Incluzio veel samengewerkt. Beide partijen zijn daar tevreden over. Ook inwoners en zorgpartners zijn tevreden. Uit verschillende onderzoeken, zoals het partnertevredenheid- en het cliëntervaringsonderzoek, blijkt dat zij Incluzio gemiddeld een ruim voldoende beoordeling geven. In de aanpak van Incluzio en de gemeente staat het wijkteam centraal. Het wijkteam helpt inwoners snel en biedt hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Ze sturen door door als er meer nodig is. Hiervoor is onder andere een flexibele schil van specialisten voor gespecialiseerde zorg, zo kan er makkelijk extra deskundigheid worden bijgehaald. Daarnaast is Incluzio opdrachtgever en verbinder van basisvoorzieningen waar inwoners zonder verwijzing of indicatie gebruik van kan maken. Door meer mensen op een betere manier te helpen, blijven de kosten relatief laag, vergeleken met andere plattelandsgemeenten. Dit blijkt ook uit het <a href="https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/f1be02f3-174f-4456-bdec-ac6500fb4bdd?documentId=558e21fd-e5c9-43ba-8d31-3ac172f9083b&amp;agendaItemId=1071e847-bfc3-409a-8bef-413cef6fffbe">onderzoek van I&amp;O Research</a>.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Doorontwikkeling</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De komende vijf jaar werken gemeente en Incluzio samen door om van elke kern een betere kern te maken. Dit is een belangrijk uitgangspunt in een gebied met 22 kernen, variërend van klein naar groot: verbeteren van de leefbaarheid staat voorop. Daarom willen gemeente en Incluzio ook verder werken aan preventieve en collectieve oplossingen, zoals de doet- en ontmoetgroepen in de kernen of het online scheidingsplein.</p> <p>De lange looptijd van de nieuwe overeenkomst maakt het volgens beide partijen mogelijk betere en innovatieve samenwerkingen aan te gaan met partners die specialistische zorg bieden. Ook is de nieuwe overeenkomst economisch beter houdbaar. Dat draagt bij aan de continuïteit van de zorg. Tot slot zijn er nieuwe afspraken gemaakt rondom de sturingsinformatie om de inhoudelijke resultaten goed te bestuderen.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/system/files/styles/paragraph_wide/private/2022-01/Rianne.PNG?itok=BN-ppvtn" width="1050" height="502" alt="Ondertekening overeenkomst" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field-field-caption field--label-hidden"> <div>‘Wethouder Mary van Gent en Peter de Visser (Incluzio Hollands Kroon) ondertekenen het nieuwe contract’. </div> </div> </div> </div> </div> </article> Tue, 18 Jan 2022 15:33:44 +0000 Hilda de Waard 61827 at https://www.hollandskroon.nl Snelheidsmeter beloont goed gedrag in Nieuwe Niedorp https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/snelheidsmeter-beloont-goed-gedrag-in-nieuwe-niedorp <article data-history-node-id="61825" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Snelheidsmeter beloont goed gedrag in Nieuwe Niedorp </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Het safety-safe project</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De Dorpsstraat is een 30-km weg, waar veel weggebruikers te hard rijden. Daarom startte de gemeente Hollands Kroon samen met Provincie Noord-Holland en bewoners en ouders van basisschool De Snip het Safety-safe project.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Hoe werkt de Safety-safe?</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Iedere bestuurder die zich aan de snelheidslimiet houdt en langs de snelheidsmeter komt, zorgt ervoor dat er geld in de digitale spaarpot komt. Dit is direct te zien op het bord. De Safety-safe heeft een maand in de Dorpsstraat gestaan. Het gespaarde bedrag is op dinsdag 18 januari bekendgemaakt door wethouder Theo Meskers. In totaal is € 2.330,20 gespaard. Dit bedrag wordt gebruikt voor een nieuw speeltoestel voor basisschool De Snip.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Het werkt!</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wethouder Theo Meskers: <em>“We hebben onderzocht of de Safety-safe een goede manier is om de snelheid naar beneden te brengen binnen Nieuwe Niedorp. Gebleken is dat het werkt! De samenwerking met de bewoners en ouders, samen met het belonen van goed gedrag maakten dit een mooi project. We zijn erg benieuwd naar de resultaten op de lange termijn.” </em></p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/system/files/styles/paragraph_wide/private/2022-01/Safety%20Safe%20Prijsuitreiking_0.jpg?itok=byQ9yhir" width="1050" height="788" alt="Safety Safe Prijsuitreiking" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field-field-caption field--label-hidden"> <div>Het gespaarde bedrag is op dinsdag 18 januari bekendgemaakt door wethouder Theo Meskers.</div> </div> </div> </div> </div> </article> Tue, 18 Jan 2022 12:39:56 +0000 Dennis Reijnen 61825 at https://www.hollandskroon.nl Van Ewijcksluisbrug dinsdag 25 januari afgesloten https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/van-ewijcksluisbrug-dinsdag-25-januari-afgesloten <article data-history-node-id="61826" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Van Ewijcksluisbrug dinsdag 25 januari afgesloten </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Vragen? </h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Heeft u een vraag na het lezen van dit bericht, neem dan <a href="/info/contact" rel="noreferrer noopener" target="_blank">contact</a> met ons op.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Tue, 18 Jan 2022 07:42:01 +0000 Ellen de Vries 61826 at https://www.hollandskroon.nl Hollands Kroon peilt mening van inwoners en ondernemers https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/hollands-kroon-peilt-mening-van-inwoners-en-ondernemers <article data-history-node-id="61824" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Hollands Kroon peilt mening van inwoners en ondernemers </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Ook een uitnodiging voor ondernemers</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Alle ondernemers ontvangen ook een uitnodiging. Zij kunnen hun mening geven over hoe ze de dienstverlening van de gemeente en het vestigingsklimaat ervaren. Inwoners en ondernemers die een brief hebben ontvangen, kunnen de vragenlijst invullen tot en met zondag 13 februari 2022.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Resultaten helpen bij verbeteren van Hollands Kroon</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De resultaten van deze onderzoeken helpen om waar het nodig is, wonen en ondernemen in Hollands Kroon te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk van de genodigden de peilingen invullen. Alleen zo ontstaat er een goed en representatief beeld.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Resultaten verwacht in april 2022</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De resultaten van de onderzoeken verwachten wij in april 2022. Deze bieden wij op dat moment aan de gemeenteraad aan. Dit is het derde onderzoek dat wij vanaf 2018 iedere twee jaar uitvoeren. Na afloop zijn de resultaten ook terug te vinden op <a href="http://www.waarstaatjegemeente.nl">www.waarstaatjegemeente.nl</a>. Dashboard Burgerpeiling en dashboard Ondernemerspeiling. Ook delen wij de resultaten dan op deze website.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Onafhankelijk onderzoek</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>I&amp;O Research voert de inwonerspeiling uit. Dat doet het bedrijf voor meerdere gemeenten in Nederland. De inwoners die worden uitgenodigd zijn willekeurig gekozen uit de Basisregistratie personen (Brp) van Hollands Kroon.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Onderdeel van landelijk tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De vragenlijsten horen bij het landelijke tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’. Doordat inwoners in meerdere gemeenten deze vragen krijgen, kunnen wij de resultaten van Hollands Kroon met die van andere gemeenten vergelijken. Dit geldt ook voor de ondernemerspeiling. Deze voert het onderzoeksbureau Lexnova uit.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> </div> </div> </article> Mon, 17 Jan 2022 10:42:21 +0000 Ellen de Vries 61824 at https://www.hollandskroon.nl Goede financiële voornemens? Maak gebruik van onze geldplannen https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/goede-financiele-voornemens-maak-gebruik-van-onze-geldplannen <article data-history-node-id="61815" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Goede financiële voornemens? Maak gebruik van onze geldplannen </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Vul een geldplan in en krijg tips</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Een geldplan vult u online en anoniem in. Het invullen van een geldplan is een handige manier om overzicht en tips te krijgen. U krijgt tips om uw uitgaven te verminderen of uw inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe u goede keuzes kunt maken voor als u geld over heeft.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Verschillende soorten geldplannen</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Er zijn op dit moment 11 geldplannen beschikbaar. Elk geldplan stelt een eigen plan van aanpak op. Wilt u beter rondkomen? Wordt u bijna 18? Gaat u met pensioen? Wilt u sparen? Of gaat u scheiden? Voor al deze situaties en meer is een geldplan beschikbaar. Vul nu de geldplannen in via: <a href="https://www.startpuntgeldzaken.nl/hollandskroon/">www.startpuntgeldzaken.nl/hollandskroon</a></p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <a href="https://www.startpuntgeldzaken.nl/hollandskroon/"><img src="/system/files/styles/paragraph_wide/private/2022-01/geldplannen%20voor%202022_0.jpg?itok=0biMtrWt" width="960" height="640" alt="Maak gebruik van onze geldplannen" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div> <div class="field field-field-caption field--label-hidden"> <div>Klik op de afbeelding om naar de geldplannen te gaan</div> </div> </div> </div> </div> <div > <div class="field field-field-links field--label-above"> <h3>Links</h3> <ul> <li><a href="https://www.startpuntgeldzaken.nl/hollandskroon/">www.startpuntgeldzaken.nl/hollandskroon</a></li> </ul> </div> </div> </article> Mon, 17 Jan 2022 08:00:00 +0000 Dennis Reijnen 61815 at https://www.hollandskroon.nl Winkels, sportclubs en kappers weer open vanaf zaterdag 15 januari https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/winkels-sportclubs-en-kappers-weer-open-vanaf-zaterdag-15-januari <article data-history-node-id="61823" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Winkels, sportclubs en kappers weer open vanaf zaterdag 15 januari </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <a href="https://www.hollandskroon.nl/system/files/2022-01/220114_Maatr_14Jan_06-1.png"><img src="/system/files/styles/paragraph_wide/private/2022-01/220114_Maatr_14Jan_06-1_0.png?itok=lWUDqtZA" width="1050" height="1485" alt="Alle maatregelen op een rij in één afbeelding." typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div> <div class="field field-field-caption field--label-hidden"> <div>Klik op de afbeelding voor een vergroting.</div> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Burgemeesters Veiligheidsregio Noord-Holland Noord teleurgesteld</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De burgemeesters van 16 Noord-Hollandse gemeenten waaronder burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon, zeggen teleurgesteld te zijn in het kabinet. Dit schrijven zij in een gezamenlijke verklaring: "Wij vinden dit een enorm lastige situatie. We hebben ons als burgemeesters de afgelopen dagen sterk gemaakt voor meer mogelijkheden en vooral voor het bieden van perspectief aan onze inwoners en ondernemers. Daar is door het kabinet deels gehoor aan gegeven. Wij hadden gehoopt op meer. We zijn dan ook teleurgesteld en maken ons zorgen over de verschillen tussen sectoren. We wensen en gaan er vanuit dat er een snelle heroverweging door het kabinet komt, zodat horeca en cultuur ook mogelijkheden krijgen om veilig open te gaan." </p> <p>Lees de hele verklaring op de <a href="https://www.vrnhn.nl/actueel/2022-01-14-reactie-op-de-persconferentie-van-het-kabinet-dd-14-januari-2022">website van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord</a>. </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Onderwijs, cultuur en sport</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Het fysiek onderwijs in het <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/14/weer-fysiek-onderwijs-op-mbo-instellingen-hogescholen-en-universiteiten">middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs kan nu ook worden hervat</a>. Alle <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport">sportactiviteiten</a> en kunst- en cultuurbeoefening (<a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren">bijvoorbeeld muziek, toneel en dans)</a> binnen en buiten is weer mogelijk. Publiek is daarbij nog niet toegestaan. Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen ook weer. Het coronatoegangsbewijs blijft vanaf 18 jaar verplicht bij sport binnen en bij beoefening van kunst- en cultuur binnen en buiten.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Detailhandel en contactberoepen</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De deuren van de winkels kunnen dagelijks weer open, tot 17.00 uur ’s middags. Er moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden, er geldt een bezoekersnorm, een mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen. Kappers, nagelstudio’s, sekswerkers en mensen met andere contactberoepen kunnen hun werk weer hervatten tot 17.00 uur ’s middags.</p> <p><a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19">Bekijk alle regels en voorwaarden en de antwoorden op veelgestelde vragen.</a></p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Mondkapjes</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Het mondkapjesadvies wordt uitgebreid. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dit geldt bijvoorbeeld op drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten. Maar ook op de werkvloer. Het advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.</p> <p>Lees meer over de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes">uitbreiding van de mondkapjesplicht en het mondkapjesadvies.</a> Zie ook de regels waar en wanneer u een mondkapje dient te dragen in één overzicht via het groene blok op deze pagina.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Quarantaine</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft. Deze wijziging gaat per direct in. Het quarantaine advies voor mensen met bepaalde beroepen die geen booster of infectie hebben gehad, wordt nog verder uitgewerkt.</p> <p><a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona">Lees meer over In quarantaine of in isolatie door corona en testadvies.</a></p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Overige maatregelen</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Met de recordhoogtes besmettingen van de omikronvariant dreigt nog steeds overbelasting van de zorg. Daarnaast leiden het grote aantal besmettingen én de quarantaineregels tot uitval van personeel. Dat kan tot grote problemen leiden.</p> <p>Per 15 januari gelden deze maatregelen:</p> <ul><li>Houd overal 1,5 meter afstand.</li> <li>Blijf thuis bij klachten en gebruik een zelftest. Laat je bij een positieve uitslag testen bij de GGD.</li> <li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/bezoek">Ontvang thuis</a>niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga per dag bij maximaal 1 huishouden op bezoek.</li> <li>Buiten is het advies om met niet meer dan 4 personen ouder dan 13 jaar samen te zijn.</li> <li>Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk.</li> <li>Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten.</li> <li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/open-en-gesloten-winkels">Essentiële winkels</a>, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur.</li> <li>Voor onder andere tankstations, apotheken, rijscholen, de notaris of advocaat gelden reguliere openingstijden.</li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen en adviezen die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht, het advies om een zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat en het thuiswerkadvies. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook met kinderen en 1,5 meter afstand van hen te houden.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> </div> </div> <div > <div class="field field-field-links field--label-above"> <h3>Links</h3> <ul> <li><a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/14/persconferentie-14-januari-2022">Naar het persbericht op Rijksoverheid.nl</a></li> </ul> </div> <div class="field field-field-files field--label-above"> <h3>Bestanden</h3> <ul> <li><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="https://www.hollandskroon.nl/system/files/2022-01/220114-maatregelen%2Bcoronavirus-140122.pdf" type="application/pdf; length=176258">220114-maatregelen+coronavirus-140122.pdf</a></span> </li> <li><span class="file file--mime-image-png file--image"><a href="https://www.hollandskroon.nl/system/files/2022-01/220114_Maatr_14Jan_06-1.png" type="image/png; length=320501">220114_Maatr_14Jan_06-1.png</a></span> </li> <li><span class="file file--mime-image-png file--image"><a href="https://www.hollandskroon.nl/system/files/2022-01/220114_GebrMondkapjes_23_1080x1350_0.png" type="image/png; length=133641" title="220114_GebrMondkapjes_23_1080x1350_0.png">Mondkapjes: waar en wanneer?</a></span> </li> </ul> </div> </div> </article> Fri, 14 Jan 2022 19:04:29 +0000 Danielle van der Ploeg 61823 at https://www.hollandskroon.nl Voorbereidingen bouw Campus de Terp van start https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/voorbereidingen-bouw-campus-de-terp-van-start <article data-history-node-id="61822" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Voorbereidingen bouw Campus de Terp van start </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Planten en bomen belangrijk</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Het groen dat wordt gesnoeid is noemen we ‘onderbeplanting’. Hierbij gaat het ongeveer om beplanting onder bomen en heesters welke redelijk weinig onderhoud nodig hebben. De bomen waarvoor een kapvergunning nodig is, blijven staan gedurende de procedure voor de vergunning. Waar groen verdwijnt, keert dit op een andere plek op het terrein terug. Campus de Terp krijgt een groene, parkachtige uitstraling waarin groen een belangrijke rol speelt. Hiermee is in het ontwerp rekening gehouden.  </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Mis niets</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Campus de Terp? Wilt u de werkzaamheden en voortgang op de voet volgen? Houd dan de website van Campus de Terp in de gaten. Dit is <a href="https://www.campusdeterp.nl">www.campusdeterp.nl</a>. Alle ontwikkelingen kunt u hier volgen.  </p> <p>Op deze site kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Deze ontvangt u wanneer er nieuws te melden is. Laat uw mailadres achter en weet zeker dat u niets mist! Als u specifieke vragen heeft, kunt u deze sturen naar <a href="mailto:info@campusdeterp.nl">info@campusdeterp.nl</a>. </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Wat is Campus de Terp?</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Op Campus de Terp komen onderwijs, sport, ontwikkeling, recreatie en ondernemen samen. Op het campusterrein komt onder andere een kindcentrum. Dit is een centrum voor drie basisscholen en kinderopvang. Daarnaast komen er een sporthal, zwembad en diverse buitensportvoorzieningen. Middelbare school rsg Wiringherlant staat aan de noordzijde van de campus, net als de Zuiderzeehal. De Zuiderzeehal wordt gesloopt nadat de nieuwe sporthal in gebruik is genomen.<br />  </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="group-afbeelding"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <a href="https://www.campusdeterp.nl"><img src="/system/files/styles/paragraph_wide/private/2022-01/Campus%20de%20Terp_1.png?itok=Dbve8hHu" width="1050" height="680" alt="Campus de Terp" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div> <div class="field field-field-caption field--label-hidden"> <div>Klik op de afbeelding om naar www.campusdeterp.nl te gaan</div> </div> </div> </div> </div> </article> Fri, 14 Jan 2022 10:05:53 +0000 Dennis Reijnen 61822 at https://www.hollandskroon.nl Kom naar de debatweek en praat mee over dilemma’s voor de nieuwe Omgevingsvisie https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/kom-naar-de-debatweek-en-praat-mee-over-dilemmas-voor-de-nieuwe-omgevingsvisie <article data-history-node-id="61821" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Kom naar de debatweek en praat mee over dilemma’s voor de nieuwe Omgevingsvisie </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Dilemma’s zijn discussiepunten. Een voorbeeld welke bij de eerdere bijeenkomsten voorbij kwam: gaan we voor nieuwe woningbouwlocaties of voor groene randen?</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Debatweek</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De eerste ronde waarin iedereen heeft kunnen meedenken en praten, sluiten wij af met een debatweek. In deze week gaan we graag met inwoners, bedrijven, organisaties en ook andere overheidsorganisaties in gesprek. Deze gesprekken gaan over de verschillende belangen die er zijn en soms recht tegenover elkaar staan. Bijvoorbeeld ondernemers die meer buitenlandse werknemers willen laten werken binnen hun bedrijf. Terwijl inwoners dat niet willen in hun dorp. We noemen dit dilemma’s.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Praat u met ons mee?</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Donderdag 3 februari en/ of maandag 7 februari a.s. kunt u digitaal met ons meepraten. De avonden beginnen om 19.30 uur. Meldt u zich aan? </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Donderdag 3 februari 2022:</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><ol><li><strong>Kleinschalige ontwikkelingen mogelijk maken.</strong><br /> In heel de gemeente wordt aandacht gevraagd voor kleinschalige ontwikkelingen. De voorstanders geven aan dat dit belangrijk is voor de dynamiek in de kern of het gebied. Dat kleinschalige ontwikkeling een verrijking is van de community of het landschap. Anderen waarschuwen juist voor verrommeling in het agrarisch landschap. Of dat het zorgt voor oneerlijke concurrentie, een teveel van voorzieningen en ongewenst verkeer. Beide kanten van de medaille zijn terecht. We willen dit onderwerp nader bespreekbaar maken om de koers te bepalen.<br />  </li> <li><strong>Ontwikkeling van de dorpsranden.</strong><br /> Tijdens eerdere bijeenkomsten was er bij de aanwezigen veel aandacht voor de ontwikkeling van de dorpsranden. Bij de woningbouwopgave als bij opgaven in het landelijk gebied is dit onderwerp genoemd. Denk daarbij aan landbouw, water, natuur en biodiversiteit. Een gezamenlijke aanpak hierbij lijkt zeker mogelijk.<br />  </li> </ol></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Maandag 7 februari 2022:</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><ol><li><strong>Kwaliteitskader voor grote ontwikkelingen.</strong><br /> Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ontwikkelingen passend zijn aan een goede kwalitatieve inpassing? Wat is er nodig voor om ervoor te zorgen dat Agriport A7 goed in het landschap past? Is er behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen en wat mag daarvan het gevolg zijn voor de omgeving? Wat zijn eisen bij ontwikkelingen op het IJsselmeer? Over dit soort dilemma’s hebben we het op deze avond.<br />  </li> <li><strong>De kust en de parel Den Oever.</strong><br /> Er is veel steun voor de ontwikkeling van Den Oever. Een ontwikkeling van verborgen parel, tot een bekende recreatieve parel. Hoe kunnen we deze ontwikkeling versterken? Hoe ontwikkelt de haven van Den Oever zich in de komende jaren door? Wat is de toekomst van de visserijhaven? Zijn er kansen om ook een recreatiehaven in het ‘centrum’ te maken? Wat betekent dat voor de ontwikkeling van het dorp? En hoe kunnen we Den Oever nog beter ‘verbinden’ aan de IJsselmeerkust en de Waddenkust, als we kijken naar ontwikkelingen die komen?<br />  </li> </ol></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="paragraph--header"> <h2 class="field-field-par-heading">Aanmelden</h2> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Bent u aanwezig bij 1 of beide avonden? We starten om 19.30 uur. We hebben een aantal gegevens van u nodig. <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cPtQfvZD70azaCIZrmNlDIcXUjUeNclEsn1uOsJHu0NURjBUSFU3UzMzTlJMVE5DQlRNQks2T09aUi4u" rel="noreferrer noopener" target="_blank">Meldt u zich hier aan!</a></p> <p>U ontvangt voor de avond waar u zich voor heeft aangemeld, de deelnamegegevens.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Fri, 14 Jan 2022 09:16:19 +0000 Dennis Reijnen 61821 at https://www.hollandskroon.nl