Hollands Kroon nieuws RSS-feed http://www.hollandskroon.nl/inwoners/55/rss nl Netwerkbijeenkomst voor culturele instellingen op 23 februari http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/netwerkbijeenkomst-voor-culturele-instellingen-op-23-februari <article data-history-node-id="58325" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Netwerkbijeenkomst voor culturele instellingen op 23 februari </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Netwerkbijeenkomst 23 februari 2019</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De netwerkbijeenkomst is een open inloop. U kunt dus op ieder moment binnenlopen. Het vindt plaats in de Cultuurschuur in Wieringerwerf en duurt van 14.00 tot 17.00 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die actief is op cultureel gebied in de gemeente Hollands Kroon. Tijdens deze middag kunt u uitgebreid kennis maken met elkaar.</p> <p>Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan:</p> <ul><li><a href="http://www.thalia-hollandskroon.nl/">Thalia Muziektheater</a> voor een preview musical Bad Girls de expositie van kunstenaar Tiny Weijers uit Breezand.</li> <li>De <a href="http://hollandskroonseuitdaging.nl/">Hollands Kroonse Uitdaging</a> over de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies.</li> <li>De werkgroep kunst &amp; cultuur om mee te praten over de plannen voor <a href="/inwoners/kunst-en-cultuur/kunst-en-cultuur">een cultureel platform in Hollands Kroon</a>.</li> <li>De <a href="http://www.fotoclubhetderdeoog.nl/">fotoclub Het Derde Oog</a> in samenwerking met <a href="https://meerkunst.nl/">MEERkunst</a>.</li> <li>Wouter Hakhoff, directeur <a href="https://muziekschoolboedijn.nl/">muziekschool Boedijn</a> uit Hoorn, over de verbindende factor van cultuur in de samenleving.</li> <li>Verhalenverteller <a href="https://www.vertelacademie.nl/cursusaanbod/reacties-van-cursisten/josje-de-baat">Josje de Baat</a>.</li> <li>De <a href="https://www.verenigingaak.nl/">vereniging Aak</a> voor een presentatie over nautisch erfgoed.</li> <li>Kunstuitleen van <a href="https://www.museumjanlont.nl/">Wieringer Eiland Museum Jan Lont</a>. <p> En nog veel meer leuke activiteiten!</p></li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Geen bericht ontvangen?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Heeft u of uw organisatie geen bericht ontvangen? Dan kunt u via de oranje button uw gegevens invoeren. U wordt dan opgenomen in ons databestand.</p> <p>De uitnodiging van 23 februari vindt u in het groene blok en uiteraard bent u van harte welkom.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> <div > <div class="field field-field-related-content field--label-above"> <h3>Gerelateerde inhoud</h3> <ul> <li> <article data-history-node-id="58178" class="view-mode-default ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Kunst en cultuur </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Het hoofddoel van de werkgroep Kunst &amp; Cultuur Hollands Kroon is om de zichtbaarheid van de culturele instellingen uit de gemeente te verbeteren. Hiervoor wordt een website ontwikkeld waarop iedere culturele instelling uit Hollands Kroon te vinden is, met een actuele evenementenagenda. Ook wordt er gewerkt aan het opzetten van een cultureel platform. Daarnaast is het belangrijk dat culturele instellingen de werkgroep weten te vinden. Daarom worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Ook voorziet de werkgroep ons van informatie uit de samenleving, als leidraad voor het nog te ontwikkelen cultuurbeleid (verwachting tweede kwartaal 2019).</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Vorming van cultureel platform</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De werkgroep Kunst &amp; Cultuur is bezig met het opzetten van een cultureel platform Hollands Kroon. In dit platform wordt elk cluster door twee personen vertegenwoordigd. De clusters zijn: muziek, podiumkunsten, beeldende kunst, cultureel erfgoed en festivals/evenementen/culturele stichtingen. Het cultureel platform gaat: </p> <ul><li>gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur adviseren over kunst en cultuur in de gemeente;</li> <li>Jaarlijks een netwerkbijeenkomst organiseren;</li> <li>een rol spelen bij kunst &amp; cultuureducatie op basisscholen.</li> </ul><p>De leden van het cultureel platform Hollands Kroon worden door de gemeenteraad officieel benoemd. Het is nog niet bekend wanneer dit exact plaatsvindt.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Leden werkgroep</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De werkgroep Kunst &amp; Cultuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:</p> <ul><li>Ted Moelker, Cultuurschuur Wieringerwerf en gezamenlijke muziekverenigingen Hollands Kroon;</li> <li>Irene van Oers, cultuur Binnen De Dijken Hollands Kroon;</li> <li>George Brandsma, culturele Stichting Niedorp;</li> <li>André Lont, Wieringer Eiland Museum Jan Lont;</li> <li>Ton van der Winden, stichting Kunst en Cultuur Anna Paulowna.</li> </ul><p>De werkgroep wordt ondersteund door de gemeentelijke organisatie.</p> </div> </div> </div> </div> </article> </li> </ul> </div> <div class="field field-field-files field--label-above"> <h3>Bestanden</h3> <ul> <li><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="http://www.hollandskroon.nl/sites/default/files/2019-02/Uitnodiging%20netwerkbijeenkomst%2023%20februari%202019.pdf" type="application/pdf; length=1120547">Uitnodiging netwerkbijeenkomst 23 februari 2019.pdf</a></span> </li> </ul> </div> </div> </article> Thu, 14 Feb 2019 11:00:09 +0000 Biddy Buijs 58325 at http://www.hollandskroon.nl Hoogheemraadschap draagt wegen over aan Hollands Kroon http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/hoogheemraadschap-draagt-wegen-over-aan-hollands-kroon <article data-history-node-id="58324" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Hoogheemraadschap draagt wegen over aan Hollands Kroon </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Historisch</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Dat het wegenbeheer op dit moment nog wordt uitgevoerd door het waterschap is een historisch gegroeide taak. Het waterschap was altijd al beheerder van de buitenwegen. In de jaren negentig is een eerste slag gemaakt met de overdracht van wegen in het kader van de Wet herverdeling wegenbeheer. Op dat moment zijn alle buitenwegen van Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna overgedragen. Met deze laatste overdracht worden de resterende wegen van het waterschap, vooral gelegen in het buitengebied rondom Niedorp, ook overgedragen naar de gemeente Hollands Kroon.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Focus</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Met de overdracht kan het waterschap zich volledig focussen op zijn kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en voorkomen van watertekort en -overlast. Wij kunnen ons straks volledig richten op beheer en onderhoud van al haar wegen.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Wat merken onze inwoners ervan?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>U merkt niet veel van de wegenoverdracht. We streven ernaar dat de gemeentelijke lasten hierdoor niet omhoog gaan. Ook wordt het onderhoud grotendeels op dezelfde wijze uitgevoerd. Voordeel is dat u vanaf 2020 één duidelijk aanspreekpunt heeft voor alle wegen, namelijk de gemeente.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Overdracht stedelijk water</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Met het waterschap zijn we ook druk bezig om het beheer van het stedelijk water over te dragen. Hierbij gaat het beheer en onderhoud van het gemeentelijke water binnen de bebouwde kom per 1 januari over van de gemeente Hollands Kroon naar het waterschap. Dan is er voor u ook een duidelijk aanspreekpunt voor het water, namelijk het waterschap.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Bestuurders tevreden met de overdracht </h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Volgens Wethouder Theo Groot schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid; <em>"Voor Hollands Kroon is deze overdracht niet heel spannend. Wij zijn al jaren bekend met het beheer en onderhoud van onze buitenwegen. Dat nu de resterende wegen van het waterschap ook onze kant opkomen is een logische stap en ook voor onze inwoners schept het duidelijkheid"</em>.</p> <p>Hoogheemraad Rob Veenman toont zich eveneens tevreden over de samenwerking: <em>"Beide overheden nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hollands Kroon is het enige aanspreekpunt voor de wegen. Het waterschap kan zich voortaan nog beter richten op de watertaken"</em>.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Thu, 14 Feb 2019 10:29:18 +0000 Biddy Buijs 58324 at http://www.hollandskroon.nl Drie inwoners maken kennis met nieuwe burgemeester Rian van Dam http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/drie-inwoners-maken-kennis-met-nieuwe-burgemeester-rian-van-dam <article data-history-node-id="58315" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Drie inwoners maken kennis met nieuwe burgemeester Rian van Dam </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Aan tafel met drie inwoners</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>’Dat wil ik ook,’ hoorde Rian van Dam zichzelf zeggen toen de burgemeester van Enkhuizen koning Willem Alexander en koningin Maxima door de stad rondleidde. Juni 2013 was het. Van Dam was toen nog wethouder voor de PvdA in die plaats waar ze het Oranjebezoek vanuit het publiek zag langskomen. „Nou, dan gaan we maar eens regelen dat het koninklijk paar naar Hollands Kroon komt”, reageert voorlichter Ben Bruin gevat. Op dat moment is het kennismakingsgesprek met de nieuwe burgemeester op driekwart van de tijd. De schaal met worst en kaas in etablissement De Huyskamer in Lutjewinkel is nog nauwelijks aangeraakt. Praten en verorberen, het is een lastige combinatie, zeker als je elkaar nauwelijks kent. De Huyskamer is niet toevallig uitgekozen. Geografisch gezien ligt het zo’n beetje in het midden van de gemeente Hollands Kroon. Het hart van Van Dams nieuwe werkgebied. Aan tafel bij haar drie gasten die door de Schager Courant zijn geselecteerd om de burgermoeder te bevragen: Liesbeth Ganzinga (Vrouwen van Nu in Wieringerwerf), Tinus Teeuwen (bollenteler en voorzitter van de voetbaltak van ZAP) en scholier Chris van der Welle die een week stage loopt bij de krant.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Digitaal platform</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De eerste vraag is voor Chris. Wat de burgemeester jongeren te bieden heeft? Waarmee direct de schoonheid van een jong mens aan tafel blijkt. Een ouder iemand zou zo’n vraag niet direct stellen. Van Dam wijst als eerste op de afspraken die hierover in het college zijn gemaakt. Een nieuwe burgemeester wroet daar met andere woorden niet zomaar even wat tussen. In ieder geval is het belangrijk dat de kernen in de gemeente aantrekkelijk blijven voor jongeren, zegt ze. Om te voorkomen dat jeugd wegtrekt en bedrijven in de regio moeite hebben met het vinden van personeel. „Hoe precies allemaal, daarover moet ik me nog inwerken. Misschien helpt een digitaal platform. Jij en je vriendinnen kunnen via dat kanaal aangeven wat je belangrijk vindt. Ik ben geen 18 meer, ik kan het niet verzinnen. Zo’n platform, daar ben ik wel voor in.” Ondertussen loopt de fotograaf om de tafel. Zijn camera schiet erop los. In de keuken van de Huyskamer snijdt Jeroen Hodde de kaas en worst in stukken. Een vraag van Teeuwen die dicht bij zijn metier blijft, de agrarische sector. Hij geeft aan dat het maaibeleid van de gemeente nadelig is voor boeren. Sinds de bermen door de gemeente niet meer worden gemaaid, staan de eerste honderd meters van het land vol met onkruid. „Voor ons is het een belasting, wij kunnen niet wieden. Het probleem wordt onderschat door mensen die er niet mee te maken hebben.” De bezuiniging die Hollands Kroon heeft doorgevoerd, leidt met andere woorden tot inkomstenderving bij de agrariërs. Of daar niet wat aan te doen is, vraagt Teeuwen?</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Verdiepen</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Van Dam denkt even na. „Je brengt me in een ingewikkelde situatie. Ik zal me er eerst in moeten verdiepen. Ik ga het er in ieder geval met Theo Groot (wethouder ruimtelijke zaken red.) over hebben.” Tot voor kort werkte ze als programmadirecteur bij Greenport Noord-Holland Noord. In die hoedanigheid is ze veel bij agrarische bedrijven op bezoek geweest. Ze raakte onder de indruk van hetgeen ze zag en hoorde. „Ik heb veel waardering gekregen voor het ondernemerschap in de agrarische sector. Met name vanwege het innovatieve karakter, de combinatie van telen en energievoorziening. Veel bedrijven in deze regio zijn top of the bill. De affiniteit die ik met de sector heb gekregen is een van de redenen geweest om te solliciteren op het burgemeesterschap van Hollands Kroon.” Een vraag van Liesbeth Ganzinga. Wat de nieuwe burgemeester wil betekenen voor de nieuwe Nederlanders, met name op het gebied van onderwijs en inburgeringschap? Vaak zijn de mogelijkheden beperkt. Werken mogen nieuwkomers veelal niet, voert Ganzinga aan.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Eberhard van der Laan</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Van Dam: „We kunnen kijken of nieuwe Nederlanders kunnen instromen in de agrarische sector. Het hebben van werk is een van de belangrijkste zaken om te integreren. Wouter Koolmees (minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid red.) is dacht ik bezig met een verruiming van de regels. Dat juich ik toe. Het vergroot de kansen van mensen om volwaardig mee te doen. Mee doen, werk hebben, dat is voor iedereen belangrijk.” Op de vraag welke burgemeester haar inspireert, noemt ze de naam van Eberhard van der Laan. De Amsterdamse burgemeester die in oktober 2017 overleed. Een partijgenoot van Van Dam. „Ik bewonderde hem omdat hij altijd volstrekt helder was over wat hij wel en wat hij niet vond. Die opstelling is voor mij iets om in gedachten te houden. Als burgemeester moet je ook kunnen zeggen als iets niet kan. En als je het niet weet, moet je zeggen dat je het niet weet. Van der Laan deed dat. Ahmed Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam, red.) bewonder ik ook. Hij komt vanuit een heel andere achtergrond. Als je ziet hoe hij zijn eigen weg heeft weten te vinden, zich heeft weten aan te passen. Daar leer ik van.”</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Ontstegen</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Nog even over de dag dat ze de burgemeester van Enkhuizen met het koninklijk paar voorbij zag lopen. Waarom wilde ze zelf dat boegbeeld zijn? „Toen ik ambtenaar was, dacht ik kijkend naar de wethouders: in dat bestuursapparaat, daar wil ik zelf weleens zitten. Toen ik wethouder was en de burgemeester bezig zag, dacht ik dat ook: het voorzitterschap van de gemeenteraad, die rol wil ik zelf ook vervullen. Een wethouder heeft een portefeuille, als burgemeester sta je voor het belang van de gemeenschap. Je zorgt ervoor dat ambities worden uitgevoerd en beleid wordt ondersteund.’’ Met een knipoog: ,,Ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen, dat ik mijn portefeuille ontstegen ben.”</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Weddenschap</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Aan het einde van de ontmoeting schiet Van Dam in de lach. Geamuseerd kijkt ze haar voorlichter Ben Bruin aan. ’Die vraag komt niet’, had Bruin geantwoord op de opmerking van Van Dam dat de pers haar ongetwijfeld zou vragen of ze alle kernen van de gemeente uit haar hoofd kan opdreunen. Net als haar voorganger Jaap Nawijn bij zijn komst en zijn afscheid demonstreerde. Ze besloten er voorafgaande aan de bijeenkomst een weddenschap over af te sluiten, gewonnen dus door Van Dam. „Als je me nou gevraagd zou hebben of ik overal doorheen was gereden, dan was ik een eind gekomen”, geeft ze op olijke wijze aan. Ze komt er vervolgens niet aan toe om te zeggen dat ze alle 22 kernen daadwerkelijk uit haar hoofd kent. (Dat wordt naderhand bevestigd door Ben Bruin: „Jazeker, ik heb het zelf uit haar mond gehoord.”)</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Te koop</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Even later vertelt Van Dam dat ze met haar partner de afgelopen weken in de auto is gestapt om de nieuwe werkomgeving alvast een beetje te leren kennen. Niet in de laatste plaats omdat ze in Hollands Kroon wil gaan wonen. Daar is met name Liesbeth Ganzinga nieuwsgierig naar. „Ja hoor, we komen hier wonen. Ons huis in Alkmaar hebben we al te koop staan. Zoveel eerder als het is verkocht, zoveel beter.”</p> <p><em><strong>Bronvermelding: Noordhollands Dagblad Schager Courant 13 februari 2019</strong></em></p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2019-02/Rian%20van%20Dam.JPG?itok=kqHOwhUx" width="1050" height="745" alt="Rian van Dam met voorzittershamer tijdens de installatie" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Burgemeester Rian van Dam met in haar handen de voorzittershamer. De foto is genomen tijdens haar installatie op 12 februari. (foto: Hollands Kroon)</p> </div> </div> </div> </div> <div > <div class="field field-field-related-content field--label-above"> <h3>Gerelateerde inhoud</h3> <ul> <li> <article data-history-node-id="58303" class="view-mode-default ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Installatie en beëdiging nieuwe burgemeester Rian van Dam </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Terugkijken</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De installatie en beëdiging tijdens een bijzondere raadsvergadering is opgenomen. U kunt de video terugkijken via de button 'Installatie terugkijken'.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph-image-align-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Kennismaken met burgemeester Van Dam</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wilt u kennismaken met de nieuwe burgemeester? Natuurlijk komt zij ook graag in persoon met u in contact. De komende tijd gaat zij via een inwerkprogramma kennismaken met inwoners, gemeenteraad, gemeentelijke organisatie, externe partijen en andere belanghebbenden.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph-image-align-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph/public/2019-02/Rian%2520van%2520Dam_0-2_0.jpg?itok=crSufYkR" width="690" height="760" alt="Rian van Dam" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Rian van Dam: “Ik kijk ernaar uit om burgemeester te zijn van de prachtige en veelzijdige gemeente Hollands Kroon. Als uw burgemeester verheug ik mij er op u te ontmoeten en te spreken over alles wat u bezighoudt en waar u trots op bent”.</p> </div> </div> </div> </div> </article> </li> </ul> </div> </div> </article> Wed, 13 Feb 2019 11:05:31 +0000 Danielle van der Ploeg 58315 at http://www.hollandskroon.nl Installatie en beëdiging nieuwe burgemeester Rian van Dam http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/installatie-en-beediging-nieuwe-burgemeester-rian-van-dam <article data-history-node-id="58303" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Installatie en beëdiging nieuwe burgemeester Rian van Dam </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Terugkijken</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De installatie en beëdiging tijdens een bijzondere raadsvergadering is opgenomen. U kunt de video terugkijken via de button 'Installatie terugkijken'.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph-image-align-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Kennismaken met burgemeester Van Dam</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wilt u kennismaken met de nieuwe burgemeester? Natuurlijk komt zij ook graag in persoon met u in contact. De komende tijd gaat zij via een inwerkprogramma kennismaken met inwoners, gemeenteraad, gemeentelijke organisatie, externe partijen en andere belanghebbenden.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph-image-align-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph/public/2019-02/Rian%2520van%2520Dam_0-2_0.jpg?itok=crSufYkR" width="690" height="760" alt="Rian van Dam" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Rian van Dam: “Ik kijk ernaar uit om burgemeester te zijn van de prachtige en veelzijdige gemeente Hollands Kroon. Als uw burgemeester verheug ik mij er op u te ontmoeten en te spreken over alles wat u bezighoudt en waar u trots op bent”.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Wed, 13 Feb 2019 11:00:00 +0000 Biddy Buijs 58303 at http://www.hollandskroon.nl Kaders voor omzetten bestemming recreatiewoning naar wonen http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/kaders-voor-omzetten-bestemming-recreatiewoning-naar-wonen <article data-history-node-id="58297" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Kaders voor omzetten bestemming recreatiewoning naar wonen </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Kaders</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De andere kaders zijn:</p> <ul><li>Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012.</li> <li>Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst.</li> <li>Ook moet de eigenaar akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning.</li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Inspraakreactie indienen</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De kaders zijn direct na het collegebesluit zes weken ter inzage gelegd in <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-26003.html">het Gemeenteblad</a>. Als u het niet eens bent met de kaders kunt u vanaf 5 februari een inspraakreactie indienen. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken, waarin het plan ter inzage ligt. Dit kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met een medewerker of u kunt uw schriftelijke inspraakreactie toesturen, <a href="/info/contact">zowel digitaal als per post</a>. Vermeld bij het onderwerp van uw brief de titel ‘kaders wonen omgevingsvisie’.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Vertel het de gemeenteraad</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Aan de hand van de inspraakreacties worden de kaders al dan niet aangepast (na 18 maart) en voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierover vindt eerst een beeldvormende bijeenkomst plaats op 14 mei. Het doel van deze bijeenkomst is om de gemeenteraad te informeren over het voorstel en de kaders. De bijeenkomst is openbaar. U bent dus welkom om hierbij aanwezig te zijn.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wilt u uw mening aan de gemeenteraad kenbaar maken over dit onderwerp? Daar zijn verschillende manieren voor:</p> <ul><li>U kunt inspreken tijdens het inwonersspreekuur van de gemeenteraad. Het eerste inwonersspreekuur is 26 februari. Als u wilt inspreken dan kunt u dit tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering melden. <a href="/bestuur/gemeenteraad/alles-over-de-gemeenteraad/inspreken-tijdens-raadsvergadering">U moet zich hiervoor aanmelden.</a></li> <li>U kunt <a href="/bestuur/gemeenteraad/alles-over-de-gemeenteraad/vertel-het-de-gemeenteraad">een e-mail of brief sturen</a>.</li> <li>Contact opnemen met <a href="/bestuur/gemeenteraad/raadsleden">een raadslid</a>.</li> </ul><p>De stukken voor de raadsvergadering van 23 mei kunt u 2 weken voorafgaand aan de vergadering inzien <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/HollandsKroon/50594a48-14f9-4286-8d82-e29b7f1c16ba">in onze vergaderkalender</a>.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Participatietraject</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>In oktober 2017 is een beeldvormende bijeenkomst georganiseerd om met inwoners, ondernemers en gemeenteraadsleden ideeën en meningen uit te wisselen over permanent wonen in recreatiewoningen. Daarna is gewacht op <a href="https://www.zka.nl/media/1633/regionale-visie-verblijfsrecreatie-nhn.pdf">de regionale visie verblijfsrecreatie</a>. Deze is in september 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Aan de hand van onder andere deze visie en de input van de beeldvormende bijeenkomst is een enquête opgesteld. Deze is in december 2018 en januari 2019 verspreid onder belanghebbenden. In de enquête zijn concrete kaders voor permanente bewoning van recreatiewoningen voorgelegd. De resultaten van de enquête vindt u in het groene blok op deze pagina. Verder is er contact geweest met de provincie Gelderland en de gemeente Oldebroek en Medemblik. Oldebroek heeft kaders voor het permanent wonen in een recreatiewoning al vastgesteld. Medemblik nog niet, maar is verder in het proces. Aandachtspunten van beide gemeenten zijn meegenomen, net als aandachtspunten van de provincie Noord-Holland.</p> </div> </div> </div> </div> <div > <div class="field field-field-files field--label-above"> <h3>Bestanden</h3> <ul> <li><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"><a href="http://www.hollandskroon.nl/sites/default/files/2019-02/resultaten%20enqu%C3%AAte%20wonen%20in%20recreatiewoningen.pdf" type="application/pdf; length=275007">resultaten enquête wonen in recreatiewoningen.pdf</a></span> </li> </ul> </div> </div> </article> Tue, 05 Feb 2019 08:14:34 +0000 Hèlen Dekker 58297 at http://www.hollandskroon.nl Digitale bedrijvengids Hollands Kroon gestart http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/digitale-bedrijvengids-hollands-kroon-gestart <article data-history-node-id="58287" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Digitale bedrijvengids Hollands Kroon gestart </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Overzicht lokale bedrijven</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De schaal en omvang van deze ontwikkelingen brengt werkgelegenheid met zich mee en ook kansen voor lokale ondernemers. De vraag naar een overzicht van lokale bedrijven groeit. Daarom hebben we samen met de Ondernemersfederatie Hollands Kroon (OFHK) eind 2018 het initiatief genomen om een digitale bedrijvengids Hollands Kroon te starten.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">De bedrijvengids</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De eerste lokale bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld, maar we hopen dat het aantal aanmeldingen blijft groeien. Hier vindt u de <a href="http://hollandskroon.instantmagazine.com/overig/bidbookhollandskroon/cover/">digitale bedrijvengids Hollands Kroon</a> met de aanmeldingen tot nu toe.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Aanmelden</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wilt u als ondernemer ook opgenomen worden in de digitale bedrijvengids Hollands Kroon, ga dan via de button 'Aanmelden bedrijvengids' naar het formulier en vul het in. Elk kwartaal worden de nieuwe aanmeldingen verwerkt.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Wed, 30 Jan 2019 18:51:52 +0000 Danielle van der Ploeg 58287 at http://www.hollandskroon.nl Ballonnen; houd ze aan de grond! http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/ballonnen-houd-ze-aan-de-grond <article data-history-node-id="58282" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Ballonnen; houd ze aan de grond! </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Regelmatig worden er ook ballonnen opgelaten, maar dit zorgt voor schade voor natuur en milieu. Dieren kunnen ballonresten voor voedsel aanzien en opeten, waardoor maag en darm verstoppen en ze sterven van de honger. Ballonnen zijn ook slecht afbreekbaar en blijven daardoor lang aanwezig in het milieu. Daarom heeft ons college besloten om evenementen niet te bezoeken als er ballonnen worden opgelaten. Wees dus lief voor natuur en mileu en houdt ballonnen aan de grond!</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Ballonnen en vliegverkeer</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Vanwege de nabijheid van twee vliegvelden (vliegveld De Kooy Den Helder en Zweefvliegcentrum Noordkop in Slootdorp) en de veiligheid van het vliegverkeer, is het geen goed idee om ballonnen op te laten en soms zelfs verboden.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Wensballonnen</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wensballonnen (<a href="https://www.google.com/search?q=wensballon&amp;client=safari&amp;rls=en&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjNwoWc35LgAhU5RBUIHR1bAp8Q_AUIDigB&amp;biw=1665&amp;bih=858">lampionnen met open vuurtje</a>) worden door de brandweer afgeraden vanwege brandgevaar. Als een wensballon eenmaal is opgelaten, kan het bijvoorbeeld terecht komen op een rieten dak of bij droogte natuurbrand veroorzaken.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Achtergrondinformatie</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Voor meer achtergrond over ballonnen en de schade aan natuur en milieu <a href="https://www.wur.nl/upload_mm/f/3/3/4e425636-7f37-4c5f-afff-f2131489db4f_Franeker2015_VijfWeetjesBallonnen_NL-final.pdf">lees het artikel</a> van de Wageningen Universiteit.</p> <p> </p> </div> </div> </div> </div> </article> Wed, 30 Jan 2019 09:17:40 +0000 Hilda de Waard 58282 at http://www.hollandskroon.nl Afscheid burgemeester Nawijn http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/afscheid-burgemeester-nawijn <article data-history-node-id="58266" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Afscheid burgemeester Nawijn </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Op woensdag 6 februari nam burgemeester Jaap Nawijn afscheid van Hollands Kroon. Na zes-en-een-half jaar burgemeester te zijn geweest, droeg hij de ambtsketen tijdens een buitengewone raadsvergadering over aan loco-burgemeester Mary van Gent.</p> <p> </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph-image-align-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph/public/2019-01/Foto%20Jaap%20Nawijn.jpg?itok=EqOAhCgL" width="690" height="1071" alt="Foto van burgemeester Jaap Nawijn" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> </div> </div> </article> Thu, 24 Jan 2019 10:05:14 +0000 Biddy Buijs 58266 at http://www.hollandskroon.nl Medewerkers Hollands Kroon volgen op Instagram http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/medewerkers-hollands-kroon-volgen-op-instagram <article data-history-node-id="58259" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Medewerkers Hollands Kroon volgen op Instagram </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph-image-align-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Wat is Instagram?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Instagram is een social netwerk (in een app) waar gecommuniceerd wordt met beelden. Tekst is bijzaak. Door foto’s en video’s laten de mensen die u volgt allerlei zaken zien. Ook kunt u zelf foto’s of video’s plaatsen. De Instagram-app kunt u op uw mobiele telefoon of tablet downloaden en gebruiken.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Wat zijn Instagram stories?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Instagram stories zijn verhalen die bestaan uit foto’s en korte video’s. Een story is 24 uur beschikbaar en verdwijnt daarna.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph-image-align-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Waar vind ik Instagram stories?</h2> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph/public/2019-01/instagram%20logo_0.png?itok=AizUcsA7" width="690" height="690" alt="logo Instagram" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Klik onderaan in de Instagram-app op het huisje. U ziet nu foto’s en video’s onder elkaar staan van degenen die u volgt. Bovenaan ziet u in de rondjes de verhalen (stories) die beschikbaar zijn. Als degene die u volgt iets nieuws aan zijn verhaal toevoegt, komt het rondje bovenaan te staan. U weet dan dat er wat te bekijken is. Klik hierop en u bent meteen in het verhaal. Deze start direct met afspelen. Klik op de foto of video om verder in het verhaal te gaan. Swipe opzij om naar het Instagram verhaal van iemand anders te gaan.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Tue, 22 Jan 2019 09:21:04 +0000 Danielle van der Ploeg 58259 at http://www.hollandskroon.nl Renovatie basisschool De Zilvermeeuw start in de zomer http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/renovatie-basisschool-de-zilvermeeuw-start-in-de-zomer <article data-history-node-id="58257" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Renovatie basisschool De Zilvermeeuw start in de zomer </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>In deze overeenkomst staan onder meer afspraken tussen gemeente en schoolbestuur over budgetten en planning. Het schoolgebouw wordt komende zomer gerenoveerd om weer voor de komende 20 jaar up tot date te zijn voor het onderwijs en gedeeltelijk ook kinderopvang.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> </div> <div class="paragraph-image-align-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph/public/2019-01/ondertekening1.jpg?itok=blKqRzKs" width="690" height="518" alt="Directeur van de school Astrid Keijzer, wethouder Mary van Gent, leerling van de Zilvermeeuw en José Vosbergen van Surplus." typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Op de foto de directeur van de school Astrid Keijzer, wethouder Mary van Gent, leerling van de Zilvermeeuw en José Vosbergen van Surplus.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Mon, 21 Jan 2019 12:26:14 +0000 Danielle van der Ploeg 58257 at http://www.hollandskroon.nl