Hollands Kroon nieuws RSS-feed http://www.hollandskroon.nl/inwoners/55/rss nl Collegeprogramma en begroting 2019 – 2022: ‘Het kán in Hollands Kroon’ http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/collegeprogramma-en-begroting-2019-2022-het-kan-in-hollands-kroon <article data-history-node-id="56412" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Collegeprogramma en begroting 2019 – 2022: ‘Het kán in Hollands Kroon’ </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Sluitend</h2> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2018-12/Inphographic%20begroting%202019%202500x1312%20px.jpg?itok=2rGt9Nau" width="1050" height="551" alt="Uitleg over de begroting in de vorm van een infographic" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De begroting 2019 sloot af met een positief saldo van € 867.250,-. Hierbij worden alle wettelijke taken uitgevoerd en hebben autonome ontwikkelingen (ontwikkelingen waar we als gemeente geen invloed op hebben) een plek gekregen. Daarnaast zijn er structurele en incidentele noodzakelijkheden en wensen door gemeenteraad toegekend. Deze kosten hebben betrekking op verschillende onderdelen uit de vier programma’s en hebben tot gevolg dat de meerjarenbegroting structureel sluitend is.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Collegeprogramma en Begroting 2019</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De stukken zijn in te zien <a href="https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/HollandsKroon/393e33aa-dcb4-41e0-9724-b1418ebf5200">via de agenda van de raadsvergadering</a>.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Thu, 13 Dec 2018 10:38:15 +0000 Hèlen Dekker 56412 at http://www.hollandskroon.nl Groeiend aantal taalmaatjes in Hollands Kroon en Schagen  http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/groeiend-aantal-taalmaatjes-in-hollands-kroon-en-schagen <article data-history-node-id="56404" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Groeiend aantal taalmaatjes in Hollands Kroon en Schagen  </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Laaggeletterdheid</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Onder de Nederlandse beroepsbevolking van 16 tot en met 65 jaar ligt het percentage laaggeletterden gemiddeld op 11,9%. In onze gemeente ligt dit percentage tussen de 11 en 13%. Er is sprake van laaggeletterdheid als:</p> <ul><li>inwoners met Nederlands als moedertaal en in Nederland op de basisschool hebben gezeten, de taal niet voldoende beheersen;</li> <li>inwoners met een anderstalige achtergrond, die al langer in Nederland zijn, de Nederlandse taal onvoldoende beheersen;</li> <li>inwoners die in eigen land een lage opleiding hebben gehad en voor wie het beheersen van de Nederlandse taal en daarmee zelfredzaamheid problemen oplevert.</li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Taal voor het Leven</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Het project Taalmaatjes wordt uitgevoerd door Wonen Plus Welzijn. Zij doen dit volgens de aanpak en instrumenten van ‘Taal voor het Leven’. Dit is een ondersteuningsprogramma van Stichting Lezen &amp; Schrijven en bestaat onder andere uit het opleiden van taalvrijwilligers.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Taalvaardigheid helpen verbeteren</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Deze vrijwilligers volgen de Basistraining ’Taal voor het Leven’ die bestaat uit vier modules van elk één dagdeel. Na afsluiting van deze training wordt de taalvrijwilliger gekoppeld aan een laaggeletterde inwoner om de taalvaardigheden te helpen verbeteren. Afhankelijk van de vorderingen en de behoefte duurt de begeleiding minimaal zes en maximaal twaalf maanden gedurende 1 à 1,5 uur per week.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Ook taalmaatje worden?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Wilt u taalmaatje worden of eerst meer informatie hierover? Neem dan contact op met het servicepunt van Wonen Plus Welzijn op telefoonnummer 0224-291 042.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2018-12/Groepsfoto%20certificaat.jpg?itok=UZ5XhdAt" width="1050" height="591" alt="Veertien vrijwilligers hebben de opleiding tot taalmaatje afgesloten en ontvingen op 3 december hun certificaat." typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p><em>Veertien vrijwilligers hebben de opleiding tot taalmaatje afgesloten en ontvingen op 3 december hun certificaat.</em></p> </div> </div> </div> </div> </article> Thu, 13 Dec 2018 08:00:00 +0000 Danielle van der Ploeg 56404 at http://www.hollandskroon.nl Permanent wonen in een recreatiewoning; wat vindt u hiervan? http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/permanent-wonen-in-een-recreatiewoning-wat-vindt-u-hiervan <article data-history-node-id="56407" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Permanent wonen in een recreatiewoning; wat vindt u hiervan? </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Kaders</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>In 2017 heeft de gemeenteraad met inwoners, ondernemers, het college en ambtenaren gesproken over het permanent wonen in een recreatiewoning. Het doel was om te peilen hoe de samenleving hierover denkt. Het was een positieve bijeenkomst die vraagt om verdere uitwerking.</p> <p>Als gemeente hanteren we het ‘<a href="http://omgevingsvisie.hollandskroon.nl/">ja, tenzi</a>j’ principe. Dit betekent dat we altijd positief tegenover nieuwe initiatieven staan en samen willen kijken hoe deze initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Het is belangrijk om als gemeente kaders te bepalen onder welke omstandigheden mensen permanent mogen wonen in een recreatiewoning. Niet alleen de nog te bepalen kaders spelen mee, maar ook bestaande kaders in:</p> <ul><li><a href="https://www.zka.nl/media/1633/regionale-visie-verblijfsrecreatie-nhn.pdf">De visie op verblijfsrecreatie</a> voor de gehele regio Noord-Holland Noord. Hierin staat dat recreatiewoningen die vitaal zijn voor toerisme niet bewoond mogen worden. Ook staat in deze visie dat op een park één plan moet zijn. Dat betekent dat wonen en recreatie bijvoorbeeld niet op hetzelfde park kunnen plaatsvinden.</li> <li><a href="https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd4/afd4-1/par4-1-2">Het bouwbesluit bestaande bouw</a>, waarin wordt omschreven aan welke eisen een woning minimaal moet voldoen om erin te mogen wonen.</li> <li><a href="https://www.plancapaciteit.nl/">Woningbouwprognoses van de provincie Noord-Holland</a>, waarin onder andere mogelijkheden worden aangegeven om woningen te bouwen buiten bestaand bebouwd gebied.</li> </ul></div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Enquête invullen</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Om de kaders te bepalen vragen we belanghebbenden om een <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cPtQfvZD70azaCIZrmNlDDEtkhenmtNJsjV5gQkquM1URFpXOEVUUjcwTU9NVkEwQlVGVzhHNjNGVy4u">enquête</a> in te vullen. Denk aan eigenaren van een recreatiewoning (voor verhuur), mensen die permanent in een recreatiewoning willen wonen, parkeigenaren/beheerders en andere betrokkenen. De enquête bestaat uit open vragen en een aantal stellingen. Het invullen duurt tussen de 10 en 15 minuten en hoe meer u toelicht, hoe meer wij aan uw reactie hebben. We gebruiken de vragen om te peilen hoe u verschillende kaders ervaart. We beseffen dat er verschillende belangen meespelen en streven ernaar om een oplossing te vinden die voor alle betrokken partijen werk/leefbaar is.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Proces</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De verwachting is dat het college in februari een voorstel voor de kaders voorlegt aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad hiermee instemt worden de kaders onderdeel van <a href="http://omgevingsvisie.hollandskroon.nl/">onze omgevingsvisie</a>.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Veel gestelde vragen en contact</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Voor meer informatie kunt u de <a href="/sites/default/files/2018-12/FAQ%20Permanent%20bewonen%20recreatiewoningen.pdf">veel gestelde vragen</a> over dit onderwerp raadplegen. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag? Vul dan <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cPtQfvZD70azaCIZrmNlDPuH2m-ZDr9KoT-IyQZJyNRUN05HVjFRUUtEMkVJSkpYTUNQNlBRWDhYMS4u">dit contactformulier</a> in.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Wed, 12 Dec 2018 10:43:47 +0000 Hilda de Waard 56407 at http://www.hollandskroon.nl Aanpassingen aan Oosterterpweg vanwege overlast en veiligheid http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/aanpassingen-aan-oosterterpweg-vanwege-overlast-en-veiligheid <article data-history-node-id="56406" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Aanpassingen aan Oosterterpweg vanwege overlast en veiligheid </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Vragen?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Heeft u een vraag na het lezen van dit bericht, neem dan <a href="/info/contact">contact</a> met ons op.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Wed, 12 Dec 2018 08:00:00 +0000 Hilda de Waard 56406 at http://www.hollandskroon.nl Geen vergunning meer nodig voor kappen van bomen op eigen terrein http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/geen-vergunning-meer-nodig-voor-kappen-van-bomen-op-eigen-terrein <article data-history-node-id="56405" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Geen vergunning meer nodig voor kappen van bomen op eigen terrein </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Kappen van gemeentelijke bomen</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Vanwege het publieke belang blijven we zelf wel verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het verwijderen van eigen bomen. Dit is alleen van toepassing als de stamdiameter van de boom groter is dan 30 centimeter.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Andere overheden</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Ook overheden zoals Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap hoeven voortaan geen omgevingsvergunning meer bij ons aan te vragen voor het verwijderen van hun bomen. In het kader van de Wet natuurbescherming moeten zij hiervoor wel een melding doen bij de Provincie Noord-Holland.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">APV</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verwijst naar de <a href="/sites/default/files/2018-12/Bomenlijst%202019_0.pdf">bomenlijst</a> die in het collegebesluit is geactualiseerd. De APV hoeft dus niet te worden aangepast naar aanleiding van dit besluit.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Tue, 11 Dec 2018 12:58:01 +0000 Hilda de Waard 56405 at http://www.hollandskroon.nl Realisatieovereenkomst voor aanbouw lokalen obs De Mient in Nieuwe Niedorp getekend http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/realisatieovereenkomst-voor-aanbouw-lokalen-obs-de-mient-in-nieuwe-niedorp-getekend <article data-history-node-id="56402" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Realisatieovereenkomst voor aanbouw lokalen obs De Mient in Nieuwe Niedorp getekend </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Overeenkomst</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>In deze overeenkomst staan afspraken tussen schoolbestuur en gemeente over de bekostiging, planning en voorwaarden waaronder de aanbouw gaat plaatsvinden. De leerlingenprognose van deze school voor de komende 15 jaar geeft aan dat de school hier volgens de onderwijshuisvestingsregels recht op heeft. De aanbouw wordt in 2019 na de zomervakantie gerealiseerd.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Ondertekening</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De ondertekening werd gedaan door José Vosbergen, de voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Surplus en Mary van Gent, wethouder Samenleving, onder toezicht van de directeur van de school, Peter Smit (staand) en geholpen door Skriye, Yfke, Jayinn en Quinten, leerlingen van de Mient. </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2018-12/Foto%20nieuwsbericht%20realisatieovk%20obs%20De%20Mient.jpg?itok=IvKvvplH" width="690" height="518" alt="Ondertekening realisatieovereenkomst" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </article> Tue, 11 Dec 2018 08:00:00 +0000 Danielle van der Ploeg 56402 at http://www.hollandskroon.nl Huisbezoeken voor aanvraag paspoort, identiteitskaart en rijbewijs http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/huisbezoeken-voor-aanvraag-paspoort-identiteitskaart-en-rijbewijs-0 <article data-history-node-id="56401" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Huisbezoeken voor aanvraag paspoort, identiteitskaart en rijbewijs </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Hoe werkt het?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Op onze website vult u het formulier in van het product dat u wilt aanvragen. U ontvangt via de mail van ons een link om een afspraak in te plannen. Dit kan bij u thuis of op een andere (openbare) locatie naar keuze in Hollands Kroon. Een van onze medewerkers komt bij u thuis langs om de identiteitscontrole te doen en de aanvraag met u af te ronden. U rekent tijdens het huisbezoek het product af met de medewerker met een pinbetaling. Het document krijgt u een week later thuisbezorgd. Dit scheelt u twee ritjes naar Anna Paulowna.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Hoe maak ik hiervoor een afspraak?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Op onze website vindt u een <a href="/afspraakmaken">stappenplan</a> hoe u een product via onze website kunt aanvragen en een afspraak kunt maken. U rekent tijdens het huisbezoek het product af met de medewerker met een pinbetaling. Ook vindt u hier het antwoord op veel gestelde vragen.</p> </div> </div> </div> </div> </article> Mon, 10 Dec 2018 09:25:23 +0000 Hèlen Dekker 56401 at http://www.hollandskroon.nl De jaarwisseling; voor de één een knalfeest, voor de ander doffe ellende http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/de-jaarwisseling-voor-de-een-een-knalfeest-voor-de-ander-doffe-ellende-0 <article data-history-node-id="56392" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> De jaarwisseling; voor de één een knalfeest, voor de ander doffe ellende </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph-image-align-right paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Vuurwerk is niet voor iedereen plezier </h2> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph/public/2018-12/vuurwerkcampagne.jpg?itok=1Kd6hsRm" width="690" height="388" alt="Vuurwerk; voor de één een knalfeest voor de ander doffe ellende" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Bij de jaarwisseling wordt door veel mensen vuurwerk afgestoken. Het is traditie en we steken heel wat vuurwerk af. Maar vuurwerk geeft ook ellende. Ieder jaar raken er mensen gewond. Afgelopen jaarwisseling zijn er landelijk 434 mensen op de spoedeisende hulp behandeld met <a href="https://media.zie.nl/m/6lpzjn4fe1kl_@t.mp4">vuurwerkletsel</a>. Dat is minder dan vorig jaar, toen dezelfde posten 473 mensen hielpen. In zowel 2015 als 2016 daalde het aantal vuurwerkslachtoffers met 14 procent, mede doordat er pas vanaf Oudejaarsavond vuurwerk afgestoken mag worden.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Vuurwerkschade kost de gemeenschap ieder jaar geld </h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Vuurwerk zorgt ook voor schade in en om huis en aan gemeentelijke eigendommen. Denk aan vernielde brievenbussen, straatmeubilair, bushokjes of schade aan spullen die inwoners buiten hebben staan. Afgelopen jaarwisseling had de gemeente ruim € 8.500,- schade door vandalisme. Deze schade willen we beperken want uiteindelijk kost het de gemeenschap onnodig veel geld.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Tips voor huisdieren </h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Ook voor onze huisdieren is vuurwerk vaak geen pretje. Het brengt stress en helaas soms ook verwondingen met zich mee. Laten we vooral ook rekening houden met onze viervoeters en die van anderen. Op internet vindt u <a href="https://www.dierenbescherming.nl/vuurwerktips">tips</a> hoe u uw huisdier zo goed mogelijk door de jaarwisseling helpt.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Campagne bewustwording gebruik vuurwerk </h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De komende tijd vragen we via verschillende media aandacht voor het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dat doen we via social media, maar ook via grote doeken die in de kernen van onze gemeente staan. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.voordeeenvoordeander.nl/">voordeeenvoordeander.nl</a>. </p> </div> </div> </div> </div> </article> Mon, 10 Dec 2018 09:00:00 +0000 Hèlen Dekker 56392 at http://www.hollandskroon.nl Adopteer een boom voor een klimaatbos in de gemeente en steun 3FM Serious Request http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/adopteer-een-boom-voor-een-klimaatbos-in-de-gemeente-en-steun-3fm-serious-request <article data-history-node-id="56399" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Adopteer een boom voor een klimaatbos in de gemeente en steun 3FM Serious Request </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Hoe werkt het?</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>U kunt de eerste 25 bomen tot 20 december adopteren voor € 40,- of een struik adopteren voor € 2,- per stuk. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar Serious Request. Op de <a href="/inwoners/nieuws/kerstmarkt-op-omtaplein-wieringerwerf-voor-3fm-serious-request">kerstmarkt in Wieringerwerf</a> worden de andere 25 bomen geveild met een startbedrag van € 40,-.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Doneer nu!</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Adopteert u een boom of struik? Meld u aan via de oranje button op deze pagina. U vult uw gegevens in en hierna nemen wij contact met u op voor de verdere afhandeling en betaling aan 3fm.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Aanplanten van het bos</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Er kunnen ongeveer 50 bomen en maximaal 1500 heesters in het bos geplant worden. Adopteert u een boom of struik dan brengen we u uiteraard op de hoogte waar deze wordt geplant. De kosten voor het aankopen en planten van de bomen en struiken komen uiteraard voor onze rekening. Het aanplanten van het klimaatbos gebeurd in het voorjaar van 2019.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Het klimaatbos</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Het wereldwijde klimaat wordt steeds extremer en het is belangrijk om ons daartegen te beschermen. Dit doen wij onder anderen door het aanplanten van een klimaatbos. Bomen zijn ware klimaat krachtpatsers. Ze filteren de lucht, maken zuurstof, bergen overtollig water en verkoelen hun omgeving. Om het bos een zo groot mogelijke impact te geven op het klimaat worden er diverse boom- en heestersoorten geplant die allemaal hun steentje aan het klimaat bijdragen. Bijvoorbeeld bes-dragende struiken voor vogels en natuurlijke kruidachtige vegetatie voor insecten als bijen en vlinders.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Kom ook in actie!</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Op donderdag 20 december staan we samen met verschillende andere acties <a href="/inwoners/nieuws/kerstmarkt-op-omtaplein-wieringerwerf-voor-3fm-serious-request">op de kerstmarkt op het Omtaplein in Wieringerwerf</a>. We hopen dat de 3FM dj’s Sander Hoogendoorn en Eva Koreman tijdens hun tocht een bezoek brengen aan de kerstmarkt. Uiteraard kunt u bij ons een boom of struik adopteren. Maar we hopen dat er nog meer inwoners/ondernemers op het pleintje komen staan met mooie acties. Heeft u een idee voor een actie? Neem dan snel <a href="/info/contact">contact</a> met ons op.</p> </div> </div> </div> </div> <div > <div class="field field-field-related-content field--label-above"> <h3>Gerelateerde inhoud</h3> <ul> <li> <article data-history-node-id="56387" class="node node--type-event node--view-mode-default ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Kerstmarkt Wieringerwerf ten behoeve van Serious Request </h1> </div> </div> <div class="field field-field-event-start-date field--label-above"> <h3>Startdatum</h3> <div><time datetime="2018-12-20T13:00:00Z">donderdag, 20-12-2018, 14.00 uur</time> </div> </div> <div class="field field-field-event-end-date field--label-above"> <h3>Einddatum</h3> <div><time datetime="2018-12-20T20:00:00Z">donderdag, 20-12-2018, 21.00 uur</time> </div> </div> </article> </li> </ul> </div> </div> </article> Fri, 07 Dec 2018 12:03:10 +0000 Hèlen Dekker 56399 at http://www.hollandskroon.nl Fundering voormalige Schagerkogge Strijkmolens opgegraven in Kolhorn http://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/fundering-voormalige-schagerkogge-strijkmolens-opgegraven-in-kolhorn <article data-history-node-id="56396" class="view-mode-fulltext ds-1col clearfix"> <div class="field field-node-title field--label-hidden"> <div><h1> Fundering voormalige Schagerkogge Strijkmolens opgegraven in Kolhorn </h1> </div> </div> <div class="field field-field-body field--label-hidden"> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Blootleggen funderingen Schagerkogge Strijkmolens</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Een van de projecten waar we dat mee benutten is het blootleggen van de funderingen van drie Schagerkogge Strijkmolens die ooit in Kolhorn aan de Molenkolk stonden. De molens, gebouwd in 1738, deden in die tijd dienst als gemaal om het water weg te pompen van de benedenkolk naar de toenmalige Zuiderzee. De eerste fundering, naast autobedrijf Strijder aan de Molenkolk en de brug naar het Kolhornerbos, is opgegraven en zichtbaar. In 2019 worden de funderingen schoongemaakt en wordt er een bord geplaatst met informatie over de molens.</p> <p> </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph-image-align-full_width paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2018-12/Fundering%20Schagerkogge%20Strijkmolen%20Kolhorn.jpeg?itok=GL8XT6cl" width="1050" height="787" alt="Foto van fundering Schagerkogge Strijkmolen, zoals deze er nu bijligt, in Kolhorn" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p><em>De opgegraven fundering naast autobedrijf Strijder in Kolhorn.</em></p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Opwaarderen vaarroutenetwerk in de Kop</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Het ‘binnenland’ van de Kop is met de kust en het achterland van de provincie verbonden via een netwerk van kanalen, vaarten en voormalige kreken. Deze zijn niet alleen van belang voor specifieke kadegebonden bedrijvigheid in bijvoorbeeld Middenmeer, Schagen en ’t Zand, maar ontsluiten ook een aantal historische havenplaatsen als Kolhorn en Oudesluis. De recreatieve en cultuurhistorische waarde van dit netwerk en de havens wordt echter nog nauwelijks benut. Reden om aan te sluiten bij het waterrecreatieprogramma van de provincie Noord-Holland. In Kolhorn lopen verschillende projecten om het <a href="https://dekopwerkt.nl/project/vaarroutenetwerk-kolhorn">vaarroutenetwerk in het dorp</a> een boost te geven.</p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">Schagerkogge Strijkmolens</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>De funderingen van de andere twee molens worden nog opgegraven. De molens dateren uit 1738 en zijn in 1938 verwijderd. De funderingen liggen er wel nog, maar onder de grond. De molens waren destijds niet meer nodig, want in 1927 kreeg Kolhorn een elektrisch gemaal. Dit gemaal staat nog bij autobedrijf Strijder.</p> <p> </p> </div> </div> </div> <div class="paragraph-image-align-full_width paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <div class="field field-field-par-image field--label-hidden"> <div> <img src="/sites/default/files/styles/paragraph_wide/public/2018-12/Schager_kogge-2%20bron%20stoommachine_0.jpg?itok=ssYv3N1M" width="720" height="447" alt="Historische afbeelding van de 3 Schagerkogge Strijkmolens, zoals deze er vroeger bijstonden. " typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p><em>Historische afbeelding van de Schagerkogge Strijkmolens. </em></p> </div> </div> </div> <div class="paragraph paragraph--type--text-image paragraph--view-mode--default"> <h2 class="field-field-par-heading">De Kop Werkt!</h2> <div class="field field-field-par-text field--label-hidden"> <div><p>Het opgraven van de watermolens is een project dat valt onder ‘De Kop Werkt!’. De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.</p> <p>Meer informatie vindt u op <a href="http://www.dekopwerkt.nl">www.dekopwerkt.nl.</a></p> </div> </div> </div> </div> </article> Fri, 07 Dec 2018 09:00:00 +0000 Biddy Buijs 56396 at http://www.hollandskroon.nl