Inwoners

Apv

Algemene plaatselijke verordening (Apv) is het eigen gemeentelijke wetboek voor openbare orde en veiligheid. Veel dingen die voorheen in de Apv stonden, kunt u volgens ons prima samen regelen. Vaak doet u dat ook al. Ook waren er regels, die niet meer gebruikt werden. Daarom hebben we 70% van deze regels geschrapt. Grote zaken die belangrijk zijn voor veiligheid en bij gevaar staan nog steeds in de Apv. Meer informatie over de verkorte Apv vindt u op www.voordeeenvoordeander.nl.

De officiële bekendmakingen zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Daar zoekt u gericht naar specifieke bekendmakingen. Ook kunt u zich ook abonneren op de bekendmakingsservice. Dan krijgt u de gewenste bekendmakingen in uw mailbox of via een push-melding in de app van overheid.nl. Meer informatie: https://overuwbuurt.overheid.nl.