Overslaan en naar de inhoud gaan

E-maildisclaimer

Als een e-mail bericht niet voor u bestemd is, vragen wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden.

Geen aansprakelijkheid

Houdt u bij de verzending van berichten via e-mail rekening met de mogelijkheid van bijvoorbeeld vertragingen of fouten in de overbrenging. Dit komt omdat deze berichten via derde partijen (mailproviders) worden verzonden. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit het niet, niet-tijdig of onjuist overbrengen van e-mailberichten.

Geen rechten

Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten tegenover ons of een van onze besturen worden ontleend. Als u een officiële beslissing van ons wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn (zoals een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst), is een e-mailbericht onvoldoende. U kunt dan om een schriftelijke, ondertekende brief verzoeken.

Virussen

Wij controleren onze uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen. Toch is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van ons of onze medewerkers via e-mail worden verspreid.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie